Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 122
E-mail antonin.dvorak@vspj.cz
Místnost 2N094

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
09:30 - 10:30 Ve zkouškovém období KH po dohodě e-mailem

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Fiala, P., & Dvořák, A. (2017). Dynamický vícekriteriální výběr portfolia projektů při riziku. LOGOS POlYTECHNICOS, 8(3), 16-25.

2016

Nencková, L., Dvořák, A., & Hadrabová, A. (2016). Způsoby nakládání s obnošeným textilem z domácností v ČR. Logos Polytechnicos, 7(3), 186-201.
Bahles, M., Cook, G., & Dvořák, A. (2016). Success factors of global communication campaignes as illustrated by select cases. Logos Polytechnicos, 7(3), 338-359.
Dvořák, A., & Hadrabová, A. (2016). Možnosti zapojení veřejnosti do prevence ekologických havárií v ČR. Logos Polytechnicos, 7(3), 112-123.

2015

Dvořák, A., & Hadrabová, A. (2015). Hodnocení vlivů na životní prostředí v ČR - postavení a úloha veřejnosti. Logos Polytechnikos, 6(3), 216-225.

2014

Dvořák, A., & Hadrabová, A. (2014). Prevence ekologických havárií jako nejúčinnější způsob jejich managementu. Periodica Academica, IX(1), 94-104.
Dvořák, A., & Lisa, A. (2014). Řešení znečištění ovzduší v Moravskoslezském regionu. Logos Polytechnikos, 5(3), 120-129.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Dvořák, A., Kalábová, M., & Petrů, Z. (2019). Konkurenceschopnost cestovního ruchu ČR v rámci zemí visegradské čtyřky. In Sborník z mezinárodního kolokvia (477-482). Brno: MUNI ECON Brno.

Ostatní články ve sbornících

2014

Dvořák, A. (2014). Prevence ekologických havárií jako nejúčinnější způsob jejich managementu. In CM Brno 2014 (1). Brno: VŠKE Brno.

2012

Dvořák, A., & Hadrabová, A. (2012). Veřejná správa ochrany životního prostředí v ČR. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (46-54). Jihlava: VŠP Jihlava.
Dvořák, A., & Hadrabová, A. (2012). Problémy verejnej správy ochrany živoného prostredia v ČR. In Trvalo udržitelný rozvoj regiónov a podnikov (65-74). Trnava: UCM Trnava.

2011

Dvořák, A., & Hadrabová, A. (2011). Prevence ekologických havárií v ČR. In Zásah 2011 (21-31). Jihlava: VŠP Jihlava.

Ostatní knihy a učební texty

2011

Dvořák, A., & Šauer, P. (2011). Ekonomika životního prostředí. : .

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá