Vizitka provozního pracovníka

Požadovaný zaměstnanec nebyl nalezen

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2013

Lízalová, L., & Kozáková, P. (2013). Effect of the equity multiplier indicator in companies according the sectors. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LXI(2), 385-392. doi: 10.11118/actaun201361020385

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2015

Kozáková, P. (2015). Profit versus Cash Flow in Sectors of the Czech Republic. In European Financial Systems 2015 (295-302). Brno: Masarykova univerzita.

2014

Chalupová, M., Voráček, J., Kozáková, P., & Smrčka, F. (2014). Dynamic Modelling of ZOO Management: from Challenge to Opportunity. In 10th European Conference on Management Leadership and Governance (24-31). Raeding, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.
Kozáková, P. (2014). Analysis of differences of current liquidity indicators across sectors. In European Financial Systems 2014 (330-336). Brno: Masarykova univerzita.

2013

Kozáková, P., & Lízalová, L. (2013). Analysis of the Equity Multiplier Indicator. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice (405-414). Zlín: UTB Zlín.
Lízalová, L., & Kozáková, P. (2013). Evaluation of the Equity Multiplier in the Manufacturing Industry. In Hradec Economic Days 2013 (228-234). Hradec Králové: Gaudeamus.

Ostatní články ve sbornících

2014

Kozáková, P. (2014). Vývoj ukazatelů likvidity napříč odvětvími. In Konkurence 2014 (118-127). Jihlava: VŠPJ.

2012

Kozáková, P. (2012). Význam vzdělávání, zejména vysokoškolského, a postoj k němu. In Konference KONKURENCE (277-283). Jihlava: VŠPJ.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2012). Multiplikátor vlastního jmění jako indikátor potenciálu finanční páky. In NOVÉ TRENDY 2012 (156-162). Znojmo: SVŠS.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2012). VLIV VSTUPNÍCH HODNOT UKAZATELE ROA NA JEHO VYPOVÍDACÍ HODNOTU. In Trendy v podnikání 2012 mezinárodní vědecká konference (1-7). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Kozáková, P. (2012). Matematika v investičním rozhodování. In MATEMATIKA V EKONOMICKÉ PRAXI (54-58). Jihlava: VŠPJ.
Šiška, L., & Kozáková, P. (2012). Strategic Positioning and Company's Long-term Performance. In Advances in Finance &Accounting. Proceedingsotthe 1st WSEAS International Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA ´12) (338-342). Zlín: Tomas Bata University in Zlín.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2012). Analysis and Comparison of Ten-year Series of the Indicator ROA. In NOVÉ TRENDY 2012 (113-120). Znojmo: SVŠS.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2012). Ukazatel ROA ve statistické analýze vybraného vzorku podniků a odvětvových průměrů. In Zadlužení - fenomén současnosti (141-151). Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
Lízalová, L., & Kozáková, P. (2012). Evaluace možnosti zadlužování s využitím multiplikátoru vlastního jmění. In Ekonomické a právní otázky zadluženosti ekonomik, podniků a domácností (1-6). Praha: SVŠES.
Kozáková, P., & Jánský, J. (2012). Hodnocení investičních záměrů ve výuce Finančního řízení a investičního rozhodování a jeho zapracování do e-learningu VŠP Jihlava. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (67-77). Jihlava: VŠPJ.

2011

Kozáková, P., & Jánský, J. (2011). Podpora cestovního ruchu ve vybraných mikroregionech ČR. In Sborník z konference Regionální rozvoj a cestovní ruch (123-131). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Kozáková, P., & Lízalová, L. (2014). Cvičebnice podnikové ekonomiky. Jihlava: VSPJ.
Kozáková, P. (2014). FRIR - kompletní aktualizace kurzu FRIR v elerningovém prostředí (příprava na novou podobu FRIR od ZS2014/2015 - aktualizace a úprava přednášek, doplnění a úprava e-knihy; celkové sjednocení podoby témat apod.). : .
Kozáková, P., Jánský, J., & Jiříček, P. (2014). Zpracování textu pro tvorbu e-knihy v elearningu, e-kniha vzniknev průběhu cca 14 dnů.. : .

2013

Kozáková, P. (2013). FRIR – elearning – tvorba e-learningových zkouškových a cvičných zkouškových testů, obsahujících testové teoretické otázky a upravené příklady, dostupné v elearningu již jako příklady k procvičení.  . : .
Kozáková, P. (2013). FRIR - elearning – tvorba a doplnění dalších 5 interaktivních příkladů k procvičení. Příklady doplňují prakticky témata přednášek, umožňují procvičit si příklady, jež jsou náplní přednášek, případně cvičení a připravit se dostatečně na zkoušku.  . : .

2012

Kozáková, P. (2012). FRIR - elearning - ZS2012/2013. : .
Kozáková, P. (2012). FRIR - elearning - ZS2012/2013. : .

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá