Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 170
E-mail neckaroa@vspj.cz
Místnost 2N092

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
09:30 - 11:15 Po předchozí domluvě e-mailem.

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.
Šedivá Neckářová, A. (2016). Mezinárodní studentský workshop Vysoké Školy Polytechnické Jihlava a partnerské školy Fachhochschule Wien „Accessible tourism for all“.. Studia turistica, 7(2), 73-76.
Šedivá Neckářová, A. (2016). 8. mezinárodní studentský workshop Vysoké školy polytechnické Jihlava a partnerské školy Fachhochschule Wien. Grant journal, 5(2), 44-47.

2015

Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.
Šedivá Neckářová, A., Rejlová, K., & Telínová, M. (2015). Průzkum dostupnosti vybraných jihlavských objektů cestovního ruchu pro osoby se zdravotním postižením. Studia turistica, 6(2), 28-37.

2014

Šedivá Neckářová, A. (2014). 5. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. Studia turistica, 5(1), 72-78.
Šedivá Neckářová, A. (2014). 6. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. Studia turistica, 5(2), 78-82.

2013

Šedivá Neckářová, A. (2013). ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Spokojenost celiaků s nabídkou stravovacích služeb v českých restauracích. Logos polytechnikos. 2013, 4, 2, s. 33-42. Dostupný z WWW: .. Logos polytechnikos, 4(2), 33-42.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206

2016

Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch (188-197). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2020

Šedivá Neckářová, A., & Kmeco, Ľ. (2020). Komparace nabídky přístupného cestovního ruchu v Kraji Vysočina a Spolkové zemi Sasko. In Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů (35-44). Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

2019

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2016

Šedivá Neckářová, A., & Šedivý, R. (2016). Absorption Capacity of the Czech Republic to the European Union Funds. In Proceedings rd of the 3 International Conference on European Integration 2016 (953-961). Ostrava: VŠB Technical University Ostrava.
Šedivá Neckářová, A. (2016). Přizpůsobení objektů cestovního ruchu osobám s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením v turistickém regionu Vysočina.. In CONFERENCE PROCEEDINGS, Sborník příspěvků IX. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. (177-185). Karviná: OPF Karviná.
Šedivá Neckářová, A. (2016). 8. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016. (195-201). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.

2014

Šedivá Neckářová, A. (2014). Aktivity realizované v rámci formálního vzdělávání v oboru cestovní ruch.. In Sborník příspěvků VII. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. (361-371). Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.
Šedivá Neckářová, A. (2014). SURVEY OF SERVICES CURRENTLY OFFERED BY CATERING ESTABLISHMENTS TO SPECIFIC SEGMENT OF CUSTOMERS – PEOPLE WITH COELIAC DISEASE. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. (505-513). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Šedivá Neckářová, A. (2014). Absorption capacity of the Czech Republic to funds from the European Union Funds.. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. (660-667). Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava.

2013

Šedivá Neckářová, A. (2013). ANALÝZA PŘEDPOKLADŮ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU OBLASTI KŘEMEŠNÍK. In Sborník příspěvků 8. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu, CESTOVNÍ RUCH - DESTINACE - REGIONÁLNÍ ROZVOJ (265-273). Jihlava: VŠPJ.
Šedivá Neckářová, A. (2013). MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP „PROMOTION OF WELLNESS TOURISM". In Sborník příspěvků z 2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU, SLU v Opavě (10-15). Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě.
Šedivá Neckářová, A. (2013). ABSORPČNÍ KAPACITA ČESKÉ REPUBLIKY NA PROSTŘEDKY Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. (1-10). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Šedivá Neckářová, A. (2013). Senioři jako perspektivní segment poptávky na trhu cestovního ruchu. In Sborník příspěvků VI. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Karviná 2012 (1-10). Karviná: SLU v Opavě.

2012

Šedivá Neckářová, A. (2012). Lázně Sárvár – oblíbený cíl českých turistů.. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu (1-10). Opava: Slezská univerzita v Opavě.

2011

Šedivá Neckářová, A. (2011). Formy podpory rozvoje Kraje Vysočina z prostředků Evropské unie.. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (267-275). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Ostatní knihy a učební texty

2011

Šedivá Neckářová, A. (2011). Tourismus 2. : .
Šedivá Neckářová, A. (2011). Management lázeňství a wellness. : .
Šedivá Neckářová, A. (2011). Tourismus 1. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2021

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil návštěvníka.

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Uspořádání workshopu

2018

Šedivá Neckářová, A., Wagner, D., & Poechacker, J. (2018). ACCESSIBLE TOURISM.

2017

Šedivá Neckářová, A., & Wagner, D. (2017). Sustainability & Tourism.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu

Upravit 01.01.2020 - 30.11.2022

Společnou výzvou pro projekt je přispět ke zlepšení stávající spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu (CR) v regionech Vysočina a Horní Rakousko.

Cílem projektu je zahájit zcela novou systematickou přeshraniční spolupráci dvou vysokoškolských pracovišť s organizacemi zprostředkovávajícími kulturní dědictví AT-CZ regionu široké veřejnosti.  Spolupráce bude založena na společné aktivitě v oblasti vzdělávání v digitalizaci v kulturním CR (tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek, sociálních médií aj. pro potřeby organizací kulturního CR). 

Projekt vygeneruje společné systémové opatření, umožní jeho implementaci do studijních plánů obou vysokých škol, projektoví partneři z praxe zajistí motivaci paměťových institucí k absolvování vytvořeného dalšího vzdělávání, a tak díky realizaci projektu dojde k posílení mezikulturní výměny v AT-CZ přeshraničním regionu.

Projektové aktivity umožní díky výměnám akademických pracovníků a aktivní komunikaci všech projektových partnerů sdílení know-how v AT-CZ přeshraničním regionu a povedou k následujícím opatřením:

a)       ke společnému vytvoření přeshraničního vzdělávacího semináře na téma „Muzeum a cestovní ruch“. V Horním Rakousku nabízí JKU od roku 2007 odborný seminář, jehož studijní plán bude zásadně přepracován tak, aby kladl důraz právě na téma digitalizace a umožnil paměťovým institucím nabízet své služby podle požadavků současných obyvatel a návštěvníků AT-CZ regionu. V rámci projektu proběhne společná pilotní výuka inovovaného semináře, který bude certifikován organizací ICOM (International Council of Museums).

b)      ke společnému vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce na téma digitalizace v kulturním CR na české straně a k jeho společné pilotní výuce. Od roku 2019 nabízí JKU řadu předmětů zaměřených na digitalizaci v CR. Obsah těchto předmětů bude zpřístupněn VSPJ, dojde k náslechům akademiků VSPJ ve výuce vybraných předmětů na JKU a následně všichni partneři navrhnou strukturu nového předmětu tak, aby byl přizpůsoben českým podmínkám a odpovídal potřebám praxe AT-CZ regionu.

Projekt řeší v AT-CZ prostoru velice aktuální a dosud neřešenou problematiku a vytváří nový společný přeshraniční mechanismus v oblasti systematické spolupráce vzdělávacích institucí a institucí trhu práce.

Realizací projektu rozšíří VŠPJ nejen sítě partnerských institucí, se kterými spolupracuje v rámci vzdělávací a tvůrčí činnosti, ale především naváže novou spolupráci s Horním Rakouskem, a to na téma Digitalizace v kulturním cestovním ruchu, které je na obou stranách hranice velmi žádaným.  V rámci projektu dojde také k prohloubení přeshraničních vztahů na principu partnerství a zároveň VŠPJ společně s partnery vytvoří opatření v podobě inovací studijních osnov a specializovaného dvojstranného odborně vzdělávacího programu. Realizované aktivity projektu účinně podpoří záměr VŠPJ poskytovat prakticky orientované vzdělání odpovídající aktuálním potřebám trhu práce.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 183 291,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Johannes Kepler Universität Linz, Association of Upper Austrian Museums, Vysočina Tourism

Tourism for All. Best Practise of V4 Countries

Upravit 01.06.2021 - 15.07.2022

Anotace

This project aims at promoting and initiating accessible tourism in V4 region. It presents good practices and solutions from all kinds of tourism facilities (cultural and natural tourist attractions, accomodation, food and transport enterprises), which may be adapted by wide range of tourism enterprises. It emhasis building social awareness, creating sustaiable values and goals, networking and exchanging experiences. The project leads to development and knowlegde creation in terms of accessible tourism as one of the very high social, economic and health importance for local societies.

 

Zdůvodnění

Travel and tourism constantly has to face new challenges. One of them is tourism accessibility. Infrastructure that doesn’t cater adequately for the needs of people with disabilities, including infants and the elderly, excludes many destinations from this promising market. The accessible tourism enables people with access requirements to function independently and with equity and dignity through the delivery of universally designed tourism products, services and environments. They tend to travel more frequently during the low season, usually accompanied or in groups, make more return visits and they spend more than average on their trips. The vast majority of attractions and tourist facilities are not properly adapted to serve tourists with different types of disabilities. Operators do not have the knowledge and experience of how to improve their products to fully serve all tourists, including those with disabilities and the elderly and infirm. The share of disabled people is growing, because the society lives longer and is getting old. Persons aged 16< with self-reported long-standing limitations in usual activities due to health problems (Eurostat, 2016): PL 22%, CZ 24%, HU 26%, SK 28%, their participation in tourism is very limited. In Poland people with disabilities travel three times less than other groups of customers. The research show that more than 80% people with disabilities do not participate in tourism at all. Facilitating travel for people with disabilities is therefore not only a human rights imperative, but also an exceptional business opportunity.

The partners of the project were selected on only because their experience, scientific and practical background but also because of their location, each of them represents one of the most important tourism regions in their countries (Lower Silesia in Poland, Region of Vysocina in the Czech Republic, Banska Bystrica Region in Slovakia and Central Hungary).

 

Měřitelné cíle projektu a metody k jejich dosažení

Field reserach in tourist facilities and entities in V4 countries: cultural tourist attractions and venues (museums, castles and palaces, monuments, churches, galleries etc.); natural tourist attractions (national parks, landscape parks, botanical gardens, zoos, caves, etc.) which can follow the example of access solutions described in the book, improving the conditions for travel for people with disabilities. The Publication will be transmitted in pdf form to a minimum of 800 tourist attractions.

The group of recipients will be selected on the basis of regional tourist organizations – in Poland it will be the members of Lower Silesia Tourist Organization and Lower Silesia Chamber of Tourism, in Czech Republic tourist entites chosen by Vysočina Tourism, in Hungary members of Central Hungary Tourism Association and in Slovakia facilities selected by Banská Bystrica Tourist Information Centre

In total minimum 800 tourist facilities - at least 200 in each country (PL, CZ, HU and SK)

The PDF publication will be distributed to at least 40 entities and organizations associating disabled people, including PSON (Polish Association of Disabled People), FESZT (National Council of Associations of Persons with Disabilities), Slovak Disability Council (SDC), Czech National Disability Council

One of the participants of the project will be the "AXIS" Association for Assistance to People with Spinal Cord Injury - a social organization which associates people after spinal cord injury and people working in rehabilitation movement. In Czech, Hungary and Slovakia organizations associating disabled people will be selected on the basis of the register of all organizations and statutory objectives of each organization, which have the significant impact on the tourism market development.

Members of Axis Association (60 people) At least 40 organizations and associations (10 from each country).

Plánované výstupy a období jejich realizace

01/06/2021–13/03/2022

Field Research focused in conditions for travelling for people with disabilities in at least 200 in Czech Republic tourist entites in Vysočina Region - cultural tourist attractions and venues (museums, castles and palaces, monuments, churches, galleries etc.); natural tourist attractions (national parks, landscape parks, botanical gardens, zoos, caves, etc.)

Field research in at least 10 organizations and associations in the Czech republic.

18/05/2022–19/05/2022

Participation of delegate from College of Polytechnics Jihlava on International Conference Tourism for all. Best Practise of V4 Countries Accessible Tourism"in Wroclaw. Disseminating the results and information about the conference in the Czech Republic.

01/06/2021–13/03/2022

Digital publication of the book “Best Practise of Accessible Tourism. Case Study from V4 Countries"

Publishing of the pdf book in English stands as the culmination of the first part of the project. It should become a guide and inspiration for changes to adapt the tourist facilities to meet the needs of people with disabilities. This publication could be download for free from Internet website.

 

 

 

 

Vedoucí projektu: Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.

Celková částka: 11 500,00 EUR

Dotační titul: Visegrad Grants

Partneři: University of Pannonia, Maďarsko The College of Polytechnics Jihlava Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovensko Lower Silesia Tourism Organization, Polsko Axis Association for Assistance to People with Spinal Cord Injury, Polsko

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá