Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 170
E-mail alice.sediva@vspj.cz
Místnost 2N092

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
17:05 - 17:50 Po předchozí domluvě e-mailem

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Šedivá Neckářová, A. (2016). Mezinárodní studentský workshop Vysoké Školy Polytechnické Jihlava a partnerské školy Fachhochschule Wien „Accessible tourism for all“.. Studia turistica, 7(2), 73-76.
Šedivá Neckářová, A. (2016). 8. mezinárodní studentský workshop Vysoké školy polytechnické Jihlava a partnerské školy Fachhochschule Wien. Grant journal, 5(2), 44-47.
Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.

2015

Šedivá Neckářová, A., Rejlová, K., & Telínová, M. (2015). Průzkum dostupnosti vybraných jihlavských objektů cestovního ruchu pro osoby se zdravotním postižením. Studia turistica, 6(2), 28-37.
Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.

2014

Šedivá Neckářová, A. (2014). 6. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. Studia turistica, 5(2), 78-82.
Šedivá Neckářová, A. (2014). 5. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. Studia turistica, 5(1), 72-78.

2013

Šedivá Neckářová, A. (2013). ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Spokojenost celiaků s nabídkou stravovacích služeb v českých restauracích. Logos polytechnikos. 2013, 4, 2, s. 33-42. Dostupný z WWW: .. Logos polytechnikos, 4(2), 33-42.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206

2016

Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch (188-197). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2019

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2016

Šedivá Neckářová, A. (2016). 8. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016. (195-201). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Šedivá Neckářová, A., & Šedivý, R. (2016). Absorption Capacity of the Czech Republic to the European Union Funds. In Proceedings rd of the 3 International Conference on European Integration 2016 (953-961). Ostrava: VŠB Technical University Ostrava.
Šedivá Neckářová, A. (2016). Přizpůsobení objektů cestovního ruchu osobám s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením v turistickém regionu Vysočina.. In CONFERENCE PROCEEDINGS, Sborník příspěvků IX. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. (177-185). Karviná: OPF Karviná.

2014

Šedivá Neckářová, A. (2014). Aktivity realizované v rámci formálního vzdělávání v oboru cestovní ruch.. In Sborník příspěvků VII. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. (361-371). Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.
Šedivá Neckářová, A. (2014). Absorption capacity of the Czech Republic to funds from the European Union Funds.. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. (660-667). Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava.
Šedivá Neckářová, A. (2014). SURVEY OF SERVICES CURRENTLY OFFERED BY CATERING ESTABLISHMENTS TO SPECIFIC SEGMENT OF CUSTOMERS – PEOPLE WITH COELIAC DISEASE. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. (505-513). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.

2013

Šedivá Neckářová, A. (2013). ANALÝZA PŘEDPOKLADŮ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU OBLASTI KŘEMEŠNÍK. In Sborník příspěvků 8. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu, CESTOVNÍ RUCH - DESTINACE - REGIONÁLNÍ ROZVOJ (265-273). Jihlava: VŠPJ.
Šedivá Neckářová, A. (2013). Senioři jako perspektivní segment poptávky na trhu cestovního ruchu. In Sborník příspěvků VI. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Karviná 2012 (1-10). Karviná: SLU v Opavě.
Šedivá Neckářová, A. (2013). ABSORPČNÍ KAPACITA ČESKÉ REPUBLIKY NA PROSTŘEDKY Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. (1-10). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Šedivá Neckářová, A. (2013). MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP „PROMOTION OF WELLNESS TOURISM". In Sborník příspěvků z 2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU, SLU v Opavě (10-15). Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě.

2012

Šedivá Neckářová, A. (2012). Lázně Sárvár – oblíbený cíl českých turistů.. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu (1-10). Opava: Slezská univerzita v Opavě.

2011

Šedivá Neckářová, A. (2011). Formy podpory rozvoje Kraje Vysočina z prostředků Evropské unie.. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (267-275). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Kapitola v odborné knize

2020

Šedivá Neckářová, A., & Kmeco, Ľ. (2020). Komparace nabídky přístupného cestovního ruchu v Kraji Vysočina a Spolkové zemi Sasko. In Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů (35 - 42). Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Ostatní knihy a učební texty

2011

Šedivá Neckářová, A. (2011). Management lázeňství a wellness. : .
Šedivá Neckářová, A. (2011). Tourismus 1. : .
Šedivá Neckářová, A. (2011). Tourismus 2. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Uspořádání workshopu

2018

Šedivá Neckářová, A., Wagner, D., & Poechacker, J. (2018). ACCESSIBLE TOURISM.

2017

Šedivá Neckářová, A., & Wagner, D. (2017). Sustainability & Tourism.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá