Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra matematiky
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 151
E-mail martina.zamkova@vspj.cz
Místnost 2N006

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
15:05 - 16:05 Vždy po předchozí dohodě e-mailem, děkuji. K dispozici na ZOOM linku: https://cesnet.zoom.us/j/98584680775

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2013

Zámková, M., & Blašková, V. (2013). The differences in the marketability of organic products in Greece and the Czech Republic. AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMĚDĚLSKÁ EKONOMIKA, 59(5), 219-226.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Non-parametric anova methods applied on students' performance development in course of statistics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), 281-289. doi: 10.11118/actaun202068010281

2018

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2018). A profile of the organic produce consumer. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(4), 1043-1052. doi: 10.11118/actaun201866041043

2017

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Factors Influencing Flight Delays of a European Airline. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5), 1799-1807. doi: 10.11118/actaun201765051799
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Increasing the Success Rate in Mathematics at the College of Polytechnics Jihlava (Czech Republic) as a Result of the Implementation of Support Measures. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(speccial issue), 142-150.

2016

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). Development of the success rate in mathematics 1 at the college of polytechnics Jihlava (Czech Republic) in 2006–2015. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(speccial issue), 700-708.

2015

Zámková, M., & Prokop, M. (2015). The Evaluation of Factors Influencing Flights Delay at Czech International Airports. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2187-2196. doi: 10.11118/actaun201563062187

2014

Zámková, M., & Prokop, M. (2014). Comparison of Consumer Behavior of Slovaks and Czechs in the Market of Organic Products by Using Correspondence Analysis. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(4), 783-795. doi: 10.11118/actaun201462040783

2013

Zámková, M., & Prokop, M. (2013). Consumer behaviour of students when shopping for organic food in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(4), 1191-1201. doi: 10.11118/actaun201361041191
Zámková, M., & Blašková, V. (2013). Factors affecting Students' Attitude towards introduction of tuition fees for higher education in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(7), 2939-2949. doi: 10.11118/actaun201361072939

2012

Zámková, M., & Blašková, V. (2012). The popularity of bio products among young people in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis : Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 15(2), 475-480.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). THE FACTORS INFLUENCING THE MATHEMATICS EXAM SUCCESS RATE IN THE STUDY PROGRAMMES TAUGHT AT THE COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA (2006–2015). Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 9(3), 52-59. doi: 10.7160/eriesj.2016.090301

2015

Zámková, M., & Prokop, M. (2015). Příčiny a finanční důsledky zpoždění letů v České republice. Acta academica karviniensia, 15(3), 110-120.

2013

Zámková, M. (2013). Souhlasíte se zavedením školného?. MUNDUS SYMBOLICUS, 21(1), 41-50.

2012

Zámková, M. (2012). Evaluation of the shopping behaviour of Czech consumers in area of organic food. MUNDUS SYMBOLICUS, 20(1), 51-62.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). A review of flight delay causes at Spanish airports based on statistical analysis of categorical data. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400009). Greece: American Institute of Physics Inc. doi: 10.1063/1.5114423
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). On the way to better grades in mathematics at the College of Polytechnics in Jihlava. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400010). Greece: American Institute of Physics. doi: 10.1063/1.5114424
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2019). A study of consumer shopping preferences based οn correspondence analysis and contingency tables. In AIP Conference Proceedings, Volume 2116 (Article number 400008). Greece: American Institute of Physics Inc. doi: 10.1063/1.5114422

2016

Zámková, M., & Prokop, M. (2016). The evaluation of factors influencing flight delay at popular destinations of Czech tourists. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016 Conference Proceedings (910-915). Liberec: Technical University of Liberec.
Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). Mathematics exam succes rate at the College of Polytechnics Jihlava (2006-2015). In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education (674-681). Praha: Czech University of Life Science Prague.

2014

Zámková, M., & Prokop, M. (2014). Consumer behaviour of young people from Slovak Republic on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis. In Mathematical Methods in Economics 2014 (1113-1118). Olomouc: Palacký University.
Zámková, M., & Blašková, V. (2014). MATHEMATICS-1 EXAM SUCCESS RATE AT THE FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS OF MENDEL UNIVERSITY FROM 2008-2012. In EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2014 (905-911). Prague, CZECH REPUBLIC: Czech Univ Life Sci, Fac Econ & Management.

2013

Zámková, M., & Blašková, V. (2013). COMPARING THE VIEWS ON TUITION FEE INTRODUCTION OF BRNO UNIVERSITY STUDENTS. In EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2013 (671-679). Prague, CZECH REPUBLIC: Czech Univ Life Sci Prague, Fac Econ & Management; Czech Univ Life Sci Prague, Dept Syst Engn.
Zámková, M., & Blašková, V. (2013). Identification of factors affecting birth rate in Czech Republic. In AIP Conference Proceedings (1871-1874). Greece: American Institute of Physics. doi: 10.1063/1.4825895
Zámková, M., & Prokop, M. (2013). The monitoring of consumers behavior on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis. In Mathematical Methods in Economics 2013 (1035-1040). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

Ostatní články ve sbornících

2012

Vondra, J., & Zámková, M. (2012). Zhodnocení názorů VŠ studentů na zavedení školného. In Setkání učitelů matematiky (199-205). Plzeň: Vydavatelský servis.
Zámková, M. (2012). Zhodnocení oblíbenosti biopotravin u mladší generace Čechů. In Matematika v ekonomické praxi (93-99). Jihlava: VŠPJ.

2011

Zámková, M. (2011). Remarkable applications of Fibonacci numbers. In Proceedings of the 4th International scientific conference for Ph.D. students and young scientists (1269-1279). Karvina: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina.
Zámková, M. (2011). Fibonacci and Lucas numbers with applications - economy, arts, architecture, .... In Enterprise and Competitive Environment (1075-1089). Bučovice: Martin Stříž Publishing.
Zámková, M. (2011). Fibonacci numbers, Golden section and Fibonacci retracement. In MUNDUS SYMBOLICUS (97-106). Praha: Oeconimica.
Zámková, M., & Jelínková, I. (2011). The Assessment of Leisure-time of Students with Respect to Future Entry into the Labor Market. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students (967-976). Brno: Publishing Centre of Mendel University in Brno.
Zámková, M. (2011). Motivační úlohy z Liber abaci. In XXIX. International Colloquium on the Management of Educational Process (324-332). Brno: University of Defence.

2010

Zámková, M. (2010). Fibonacciho čísla a důkazy beze slov. In Setkání učitelů matematiky (139-144). Plzeň: Vydavatelský servis Plzeň.

Ostatní knihy a učební texty

2015

Hojdarová, M., Pasáčková, J., & Zámková, M. (2015). Matematika 2. VŠPJ Jihlava: VŠPJ.

2014

Hojdarová, M., Pasáčková, J., & Zámková, M. (2014). Matematika 1 pro finance a cestovní ruch. VŠPJ Jihlava: VŠPJ Jihlava.

Projekty

Interní grantová soutěž

Inovace výuky předmětu Statistika pro techniky studijních oborů AI a ATPP

Upravit 01. 03. 2020 - 31. 12. 2020

 

 • Anotace

 

Předložený projekt je zaměřen na revizi výuky předmětu Statistika pro techniky studijních programů Aplikovaná informatika a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi za účelem analýzy současného stavu, identifikace příčin studijní neúspěšnosti a návrhu opatření k zefektivnění výuky s vlivem na zvýšení prostupnosti tohoto předmětu. Cílem projektu je inovace obsahu stávajícího předmětu pro zvýšení úspěšnosti studia při zachování výstupních znalostí a dovedností nezbytných pro absolventa daného studijního programu.

 

 • Zdůvodnění

 

Vyšší studijní neúspěšnost ve statistickém předmětu studijních programů Aplikovaná informatika a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi může vést k vyšší celkové studijní neúspěšnosti studentů programů. Z tohoto důvodu je třeba reagovat, analyzovat současnou situaci a definovat opatření.

Studijní neúspěšnost studentů programu Aplikovaná informatika se dlouhodobě pohybuje okolo 30 % u prezenčního studia a podobně je tomu i u kombinované formy studia. Studijní neúspěšnost studentů programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se dlouhodobě u prezenčního studia pohybuje okolo 40 %.

Je třeba posílit výuku statistiky zařazením řešení většího množství praktických odborných úloh a upravit stávající studijní materiály k případnému samostudiu tak, aby více reflektovaly oborové zaměření studentů.

 

 • Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

 

Hlavním cílem předloženého projektu je úprava a doplnění stávajících studijních materiálů předmětu Statistika pro techniky studijních programů Aplikovaná informatika a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Druhým cílem projektu je příprava a zavedení testování studentů přes e-learningový systém Moodle.

K tomu, aby bylo možné dosáhnout těchto cílů, bude provedena aktualizace databáze výukových příkladů tak, aby byly více propojeny s praxí. Dále bude naplněna banka úloh v e-learningovém systému Moodle testovými úlohami. Současně dojde ke vhodné kategorizaci těchto testových otázek. Z banky úloh pak bude čerpáno při tvorbě průběžných zápočtových testů. Dále budou pro studenty nachystány autokorekční testy k samostatnému ověřování znalostí, které využijí jak studenti prezenční, tak kombinované formy studia. K usnadnění řešení některých statistických úloh pak bude studentům představen moderní open source software Jamovi. Studenti si jej budou moct nainstalovat zdarma a používat jak v učebnách VŠPJ, tak v domácím prostředí.

Všechna tato opatření by měla vést k zefektivnění výuky a přispět ke zvýšení studijní prostupnosti v předmětu Statistika pro techniky ve studijních programech Aplikovaná informatika a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi oproti současnému stavu.

 

 • Plánované výstupy

 

Vytvoření databáze testových příkladů v Moodle, které budou kategorizovány tak, aby z nich bylo možné čerpat jak do průběžných zápočtových testů, tak do autokorekčních testů pro studenty k samostatnému ověření pochopení probírané problematiky.

Aktualizace databáze výukových příkladů tak, aby byly více propojeny s praxí a studenti lépe chápali potřebu výuky statistiky.

Vytvoření instruktážního návodu v češtině k programu Jamovi pro snazší používání tohoto open source softwaru.

 

 • Charakteristika výchozího stavu

 

V loňském akademickém roce (ZS 2018/2019) byla studijní neúspěšnost v předmětu Statistika pro techniky pro obor Aplikovaná informatika následující:

 • Prezenční forma – 37,2 %
 • Kombinovaná forma – 32,3 %

(garantkou Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.)

Uvedené údaje jsou vyexportovány z IS VŠPJ ze záložky Zapsaná hodnocení.

Úprava a doplnění stávajících studijních materiálů předmětu by mohly vést ke snížení studijní neúspěšnosti studentů.

 

 • Použité metody a nástroje

 

Týmová mezikatedrová spolupráce, sběr dat, vhodné analytické metody.

 

 • Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

 

 1. Úprava a doplnění stávajících studijních materiálů předmětu Statistika pro techniky tak, aby byly více propojeny s praxí (do konce září 2020).
 2. Vytvoření databáze testových příkladů v e-learningovém systému Moodle (do konce roku 2020).
 3. Příprava instruktážního návodu k programu Jamovi (do konce roku 2020).

 

 • Složení řešitelského týmu a způsob zapojení jednotlivých členů do plánovaných aktivit

 

RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. (KM)hlavní řešitel

Působí na VŠPJ jako odborná asistentka na Katedře matematiky. Její hlavní rolí bude koordinace všech aktivit a přímý podíl na aktivitách 1 a 2.

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. – spoluřešitel (DPP)

Působí na VŠPJ jako externista na Katedře matematiky. Jeho hlavní rolí bude přímý podíl na aktivitách 2 a 3.

Doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (KES) – spoluřešitel

Působí na VŠPJ jako prorektor pro tvůrčí a projektovou činnost a současně je vedoucí Katedry technických studií. Jeho hlavní rolí bude role konzultanta k aktivitám 1 – 3.

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. (KM) spoluřešitelka

Působí na VŠPJ jako odborná asistentka na Katedře matematiky. Její hlavní rolí bude přímý podíl na aktivitách 1 a 2. Současně bude zastávat pozici konzultanta k e-learningovému systému Moodle.

Mgr. Martin Prokop (KM) – spoluřešitel

Působí na VŠPJ jako asistent na Katedře matematiky. Jeho hlavní rolí bude přímý podíl na aktivitách 1 a 2.

 

 • Míra zapojení studentů

 

Spolupráce se studenty nebude realizována.

 

 • Zdůvodnění strategického významu projektového návrhu pro rozvoj pedagogických a/nebo tvůrčích činností na VŠPJ

 

K nutným podmínkám řádného a dlouhodobě úspěšného fungování školy patří její stabilní finanční zajištění a úspěšní absolventi. Předložený projekt pomáhá obě zmíněné podmínky naplňovat.

 

 • Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

 

Projektové prostředky budou použity převážně na odměny akademikům řešitelského týmu.

 

Odhadovaný celkový čas na řešení jednotlivých aktivit je následující:

 • Konzultace k testovým otázkám, kategorizace banky úloh, studium literatury – 2 x 20h.
 • Inovace předmětů, tvorba databáze praktických úloh – 2 x 20h.
 • Tvorba testových otázek, vkládání do banky úloh v Moodle – 4 x 25h.
 • Konzultace k databázi praktických úloh, inovaci předmětu – 20h.
 • Celkem tedy 200 hodin práce x 250 Kč / hod. = 50.000 Kč  (35.000 Kč odměny akademickým pracovníkům VŠPJ, 15.000 Kč DPP)

 

Nákup literatury – 5.000 Kč.

 

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.

Celková částka: 74000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Inovace výuky statistických předmětů studijních oborů Cestovní ruch a Finance a řízení

Upravit 01. 03. 2020 - 31. 12. 2020

 

 • Anotace

 

Předložený projekt je zaměřen na revizi výuky statistických předmětů studijních programů Cestovní ruch a Finance a řízení za účelem analýzy současného stavu, identifikace příčin studijní neúspěšnosti a návrhu opatření k zefektivnění výuky s vlivem na zvýšení prostupnosti těchto předmětů. Cílem projektu je inovace obsahu stávajících předmětů pro zvýšení úspěšnosti studia při zachování výstupních znalostí a dovedností nezbytných pro absolventa daného studijního programu.

 

 • Zdůvodnění

 

Vyšší studijní neúspěšnost ve statistických předmětech studijních programů Cestovní ruch a Finance a řízení může vést k celkové studijní neúspěšnosti studentů programů. Z tohoto důvodu je třeba reagovat, analyzovat současnou situaci a definovat opatření.

Studijní neúspěšnost studentů programu Cestovní ruch se dlouhodobě pohybuje okolo 40 % u prezenčního studia a podobně je tomu i u kombinované formy studia. Studijní neúspěšnost studentů programu Finance a řízení se pohybuje v prezenční i kombinované formě okolo 20 %.

Je třeba posílit motivaci studentů ke studiu statistiky zařazením řešení většího množství praktických odborných úloh a upravit studijní materiály k případnému samostudiu.

 

 • Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

 

Hlavním cílem předloženého projektu je úprava a doplnění stávajících studijních materiálů předmětů Aplikovaná statistika a Statistika studijních programů Cestovní ruch a Finance a řízení. Druhým cílem projektu je příprava a zavedení testování studentů přes e-learningový systém Moodle.

K tomu, aby bylo možné dosáhnout těchto cílů, bude provedena aktualizace databáze výukových příkladů tak, aby byly více propojeny s praxí. Dále bude naplněna banka úloh v e-learningovém systému Moodle testovými úlohami. Současně dojde ke vhodné kategorizaci těchto testových otázek. Z banky úloh pak bude čerpáno při tvorbě průběžných zápočtových testů. Dále budou pro studenty nachystány autokorekční testy k samostatnému ověřování znalostí, které využijí jak studenti prezenční, tak kombinované formy studia. K usnadnění řešení některých statistických úloh pak bude studentům představen moderní open source software Jamovi. Studenti si jej budou moct nainstalovat zdarma a používat jak v učebnách VŠPJ, tak v domácím prostředí.

Po naplnění banky úloh testovými příklady dojde k překladu těchto příkladů do angličtiny a vytvoření identické databáze v Moodle k předmětu Statistics, která je nabízena jak studentům programů Cestovní ruch a Finance a řízení, tak i všem studentům programu Erasmus přijíždějícím na krátkodobý studijní pobyt.

Všechna tato opatření by měla vést k zefektivnění výuky a přispět ke zvýšení studijní prostupnosti v předmětech Aplikovaná statistika a Statistika ve studijních programech Cestovní ruch a Finance a řízení oproti současnému stavu.

 

 • Plánované výstupy

 

Vytvoření databáze testových příkladů v Moodle, které budou kategorizovány tak, aby z nich bylo možné čerpat jak do průběžných zápočtových testů, tak do autokorekčních testů pro studenty k samostatnému ověření pochopení probírané problematiky.

Překlad těchto testových příkladů a vytvoření identické databáze v e-learningovém systému Moodle k předmětu Applied Statistics, která je nabízena jak studentům programů Cestovní ruch a Finance a řízení, tak i všem studentům programu Erasmus.

Aktualizace databáze výukových příkladů tak, aby byly více propojeny s praxí a studenti lépe chápali potřebu výuky statistiky.

Vytvoření instruktážního návodu v češtině k programu Jamovi pro snazší používání tohoto open source softwaru.

Dále dojde k rozdělení e-learningových opor pro studenty programu Cestovní ruch a Finance a řízení. Vznikne samostatná studijní e-learningová opora k předmětu Aplikovaná statistika (program CR) a samostatná studijní opora k předmětu Statistika (program FŘ).

 

 • Charakteristika výchozího stavu

 

V loňském akademickém roce (ZS 2018/2019) byla studijní neúspěšnost v jednotlivých statistických předmětech následující:

 

 • Aplikovaná statistika – 28,6 % prezenční forma; 40,0 % kombinovaná forma (garantkou Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.)
 • Statistika – 13,0 % prezenční forma; 26,0 % kombinovaná forma (garantkou Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D.)

 

Uvedené údaje jsou vyexportovány z IS VŠPJ ze záložky Zapsaná hodnocení.

Neúspěšnost u studijního programu Cestovní ruch se v ZS 2018/2019 pohybovala kolem 25 – 40 %. Nicméně při odečtení studentů, kteří na předmět nechodili a na zkoušku se nedostavili (a kteří jsou nyní již neaktivní) je neúspěšnost v obou formách studia kolem 25 %.

Neúspěšnost u studijního programu Finance a řízení se v ZS 2018/2019 pohybovala kolem 15 – 25 %. Nicméně při odečtení studentů, kteří na předmět nechodili a na zkoušku se nedostavili (a kteří jsou nyní již neaktivní) je neúspěšnost v obou formách studia kolem 10 %.

Úprava a doplnění stávajících studijních materiálů předmětů by mohly vést ke snížení studijní neúspěšnosti studentů.

 

 • Použité metody a nástroje

 

Týmová mezikatedrová spolupráce, sběr dat, vhodné analytické metody.

 

 • Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

 

 1. Úprava a doplnění stávajících studijních materiálů předmětů Statistika a Aplikovaná statistika tak, aby byly více propojeny s praxí (do konce září 2020).
 2. Rozdělení e-learningových opor pro studenty Cestovního ruchu a Finance a řízení (do konce září 2020).
 3. Vytvoření databáze testových příkladů v e-learningovém systému Moodle (do konce roku 2020).
 4. Překlad testových příkladů a vytvoření identické databáze v Moodle k předmětu Applied Statistics (do konce roku 2020).
 5. Příprava instruktážního návodu k programu Jamovi (do konce roku 2020).

 

 • Složení řešitelského týmu a způsob zapojení jednotlivých členů do plánovaných aktivit

 

RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. (KM)hlavní řešitel

Působí na VŠPJ jako odborná asistentka na Katedře matematiky. Její hlavní rolí bude koordinace všech aktivit a přímý podíl na aktivitách 1 – 3.

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. – spoluřešitel (DPP)

Působí na VŠPJ jako externista na Katedře matematiky. Jeho hlavní rolí bude přímý podíl na aktivitách 3 a 5.

Mgr. Martin Prokop (KM) – spoluřešitel

Působí na VŠPJ jako asistent na Katedře matematiky. Jeho hlavní rolí bude přímý podíl na aktivitách 1 a 4.

Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (KES) – spoluřešitelka

Působí na VŠPJ jako odborná asistentka na Katedře ekonomických studií a je garantkou programu Finance a řízení. Její hlavní rolí bude role konzultantky k aktivitám 1 – 5.

Ing. Ivica Linderová, Ph.D. (KCR) – spoluřešitelka

Působí na VŠPJ jako odborná asistentka na Katedře cestovního ruchu a je garantkou programu Cestovní ruch. Její hlavní rolí bude role konzultantky k aktivitám 1 – 5.

Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (KES) – spoluřešitelka

Působí na VŠPJ jako vedoucí Katedry ekonomických studií. Její hlavní rolí bude role konzultantky k aktivitám 1 – 5.

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D. (KCR) – spoluřešitelka

Působí na VŠPJ jako vedoucí Katedry cestovního ruchu. Její hlavní rolí bude role konzultantky k aktivitám 1 – 5.

Ing. Stanislava Dvořáková, Ph.D. (KM) – konzultant e-learningový systém Moodle

 

 • Míra zapojení studentů

 

Spolupráce se studenty nebude realizována.

 

 • Zdůvodnění strategického významu projektového návrhu pro rozvoj pedagogických a/nebo tvůrčích činností na VŠPJ

 

K nutným podmínkám řádného a dlouhodobě úspěšného fungování školy patří její stabilní finanční zajištění a úspěšní absolventi. Předložený projekt pomáhá obě zmíněné podmínky naplňovat.

 

 • Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

 

Projektové prostředky budou použity převážně na odměny akademikům řešitelského týmu.

Odhadovaný celkový čas na řešení jednotlivých aktivit je následující:

 

 • Konzultace k testovým otázkám, kategorizace banky úloh, studium literatury – 2 x 20h.
 • Inovace předmětů, tvorba databáze praktických úloh – 2 x 20h.
 • Tvorba testových otázek, vkládání do banky úloh v Moodle – 2 x 50h.
 • Překlady testových otázek – 40h.
 • Konzultace k databázi praktických úloh, inovaci předmětů, dělení studijních opor – 4 x 20h.
 • Celkem tedy 300 hodin práce x 250 Kč/hod. = 75.000 Kč  (55.000 Kč odměny akademickým pracovníkům VŠPJ, 20.000 Kč DPP)

 

Nákup literatury – 5.000 Kč.

 

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.

Celková částka: 107000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Využití vícerozměrných statistických metod ve statistickém výzkumu

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

 

 • Anotace

 

Hlavním cílem projektu je zpracování rozsáhlého souboru statistických dat s využitím vícerozměrných statistických metod. V předkládaném projektu bychom se rádi zaměřili na datový soubor, pomocí kterého bychom odhalili, jaké faktory určují oblíbenost prodejních míst u zákazníků, jaké mají nákupní zvyklosti. Soustředili bychom se na kamenné obchody, následně na internetový prodej. Zajímaly by nás genderové postoje, dále chování zákazníků dle příjmu, vzdělání, věku, apod.

 

 • Zdůvodnění

 

Mnoho vědních disciplín využívá vícerozměrné statistické metody ke zpracování a analýze dat. Také Vysoká škola polytechnická Jihlava seznamuje své studenty se základy těchto statistických metod. Studenti pak mají možnost aplikovat nabité vědomosti u zpracování svých závěrečných prací. Metody lze aplikovat na analýzu dat jak v ekonomii, cestovním ruchu, technických oblastech, tak i v dalších oborech. Analýza dat s využitím vícerozměrných statistických metod má velký publikační potenciál pro svou využitelnost ve většině vědních disciplín.

Rádi bychom navázali na úspěšný tvůrčí projekt z roku 2018 týkající se potravin a biopotravin a rozšířili jej o další zajímavé analýzy týkající se oblíbenosti prodejních míst. Nejprve bychom se zaměřili na kamenné obchody a následně bychom zhodnotili internetový prodej. Hodnotili bychom genderové postoje respondentů, též nákupní zvyklosti zákazníků dle příjmu, vzdělání, věku, oblíbeného způsobu platby v obchodě, apod.

Současně jako garantka statisticky zaměřených předmětů oborů Finance a řízení, Aplikovaná informatika, Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi a Cestovní ruch využiji tato data a jejich analýzu nejen pro účely publikační, ale i jakožto zcela originální databázi dat pro přímé využití ve výuce statistiky (seminární práce, testy, motivační příklady, apod.).

 

 • Měřitelné cíle projektu a jejich stručný popis

 

Rádi bychom se věnovali této oblasti statistického výzkumu a navázali spolupráci s kolegy z Mendelovy univerzity, Provozně ekonomické fakulty, Ústavu statistiky a operačního výzkumu. Mezi měřitelné cíle lze zařadit publikování článků evidovaných ve světových databázích. Konkrétně budeme cílit především na impaktovanou publikaci z databáze Web of Sciece (1 článek), např.: Agricultural Economics, Prague Economic Papers, E+M, apod.

Výsledky analýzy bychom též rádi prezentovali na konferenci MME (International Conference on Mathematical Methods in Economics), jejíž sborník příspěvků je evidován v databázi Web of Science. Dále se zúčastníme konference Marketing Identity, přičemž sborník příspěvků konference je evidován též v databázi Web of Science.

Plánované publikace povedou k osobnímu růstu a k prohlubování znalostí všech spoluřešitelů v této oblasti. S vysokou pravděpodobností bude článek v impaktovaném časopise publikován až v následujícím roce 2021. V případě, že se článek nepodaří umístit do impaktovaného časopisu, zašleme jej alespoň do časopisu indexovaném ve Scopu.

 

 • Plánované výstupy

 

Výsledky výzkumu budou odeslány do 1 impaktovaného časopisu indexovaného v databázi Web of Science. Též budou prezentovány na 2 mezinárodních vědeckých konferencích evidovaných v databázích Web of Science.

Současně bychom rádi navázali spolupráci s kolegy z Mendelovy univerzity, Provozně ekonomické fakulty, Ústavu statistiky a operačního výzkumu za účelem publikování dalších hodnotných článků.

 

 • Charakteristika výchozího stavu

 

Vícekriteriální statistické metody jsou hojně využívány ve statistickém výzkumu. Pomocí těchto metod se analyzují data v ekonomii, technice i přírodních vědách. Jedná se o nástroj vědního poznání, který má širokou míru využitelnosti. V elementární rovině jsou vyučovány ve statistických předmětech na VŠPJ. Podstatná část námi analyzovaných dat bude kategoriálních nebo vhodných ke kategorizaci.

Autoři zabývající se analýzou kategoriálních dat:

 • AGRESTI, A. 2002. Categorical Data Analysis. New York: John Wiley a Sons.
 • ANDĚL, J. 2007. Mathematical statistics [in Czech Základy matematické statistiky]. Praha: Matfyzpress.
 • BEH, E. J. (2010). Elliptical confidence regions for simple correspondence analysis. Journal of Statistical Planning and Inference, 140, 2582–2588.
 • GREENACRE, M. J. 1984. Theory and Applications of Correspondence Analysis. London: Academic Press.
 • HEBÁK, P. et al. 2007. Multivariate statistical methods 3 [in Czech Vícerozměrné statistické metody 3]. Praha: Informatorium.
 • HENDL, J. 2006. Summary of statistical methods: analysis and meta-data [in Czech Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat]. Praha: Portal.
 • HINDLS, R. 2003. Statistics for Economists [in Czech Statistika pro ekonomy]. 3rd compl. ed. Praha: Professional Publishing.
 • HOSMER, D. W., LEMESHOW, S., 2000. Applied Logistic Regression. New York, John Wiley & Sons.
 • LONG, J. S., FREESE, J. 2014. Regression models for categorical dependent variables using Stata. College Station, Texas: Stata Press.
 • RAMOS, M., CARVALHO, H. 2010. Perceptions of quantitative methods in higher education: mapping student profiles. Higher Education, published online: 25. July 2010. Dostupné na www: http://dx.doi.org/10.1007/s10734-010-9353-3.
 • RENCHER, A. 2002. Methods of Multivariate Analysis. New York: Wiley.
 • ŘEZANKOVÁ, H. 1997. Categorical data analysis using SPSS [in Czech Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS]. Praha: VŠE.

 

Autoři zabývající se analýzou nákupního chování on-line:

 • Fu, H., Manogaran, G., Wu, K., Cao, M., Jiang, S., Yang, A. 2019. Intelligent decision-making of online shopping behavior based on internet of things. International Journal of Information Management, Article in press.
 • Chen, W., Zhang, Q., Jin, M., Yang, J. 2019. Research on online consumer behavior and psychology under the background of big data. Concurrency Computation, 31 (10), Article number: 4852.
 • Chiu, Y. P., Lo, S. K., Hsieh, A. Y., Hwang, Y. 2019. Exploring why people spend more time shopping online than in offline stores. Computers in Human Behavior, 95, 24-30.
 • Jain, R., Kulhar, M. 2019. Barriers to online shopping. International Journal of Business Information Systems, 30 (1), 31-50.
 • Kawaf, F., Istanbulluoglu, D. 2019. Online fashion shopping paradox: The role of customer reviews and facebook marketing. Journal of Retailing and Consumer Services, 48, 144-153.
 • Kim, H., Kim, M. 2019. Analysis of online food purchase behavior and factors determining online purchases by adult consumers. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 48 (1), 97-108.
 • Lin, G., Miao, Y., Liu, S. 2018. Decision-Behavior Based Online Shopping, In proceedings of 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, Singapore.
 • Mercado, K. E., Perez, C. B., Castro, L. A., Macias, A. 2019. Qualitative study of consumer behavior in online shopping. Informacion Tecnologica, 30 (1), 109-120.
 • Wang, H. H., Hao, N., Zhou, Q., Wetzstein, M. E., Wang, Y. 2019. Is fresh food shopping sticky to retail channels and online platforms? Evidence and implications in the digital era. Agribusiness, 35 (1), 6-19.

 

Autoři zabývající se analýzou nákupního chování dle pohlaví, věku, způsobu platby u obchodníka, apod.:

 • Butcher, L. M., Ryan, M. M., O’Sullivan, T. A., Lo, J., Devine, A. 2019. Food-insecure household’s self-reported perceptions of food labels, product attributes and consumption behaviours. Nutrients, 11 (4), Article number: 828.
 • Dai, W., Arnulf, J. K., Iao, L., Wan, P., Dai, H. 2019. Like or want? Gender differences in attitudes toward online shopping in China. Psychology and Marketing, 36 (4), 354-362.
 • Giesen, R., Leenheer, J. 2019. Towards more interactive and sustainable food retailing: An empirical case study of the supermarket of the future. International Journal of Retail and Distribution Management, 47 (1), 55-75.
 • Greenacre, L., Akbar, S. 2019. The impact of payment method on shopping behaviour among low income consumers. Journal of Retailing and Consumer Services. 47, 87-93.
 • Chen, K. T., Luo, J. 2019. When fashion meets big data: Discriminative mining of best selling clothing features. In proceedings of 26th International World Wide Web Conference, Australia.
 • Lin, M. C., Huang, C. H., Shih, S. F. 2019. A comparison of the shopping behaviors of cross-strait college students based on the quality of internet ECommerce. In proceedings of 5th International Conference on E-Business and Applications, Bangkok.
 • Sramova, B., Pavelka, J. 2019. Gender differences and wellbeing values in adolescent online shopping. International Journal of Retail and Distribution Management, Article in press.

 

 • Použité metody a nástroje

 

Podstatná část námi analyzovaných dat bude kategoriálních nebo vhodných ke kategorizaci. Ke zpracování dat bude využita analýza kontingenčních tabulek včetně Pearsonova chi-squared testu zahrnujícího analýzu reziduí a asociační koeficienty. Získané závislosti budou prezentovány v grafické podobě pomocí korespondenční analýzy. Využito bude i testování statistických hypotéz a logistická regrese.

Korespondenční analýza představuje populární grafickou techniku využívanou k analýze vztahů mezi kategoriemi jedné či více proměnných v kontingenčních tabulkách. Pomocí nástrojů korespondenční analýzy je možné popsat asociace nominálních či ordinálních proměnných a získat grafické znázornění souvislostí ve vícerozměrném prostoru (více Ramos a Carvalho, 2010). Beh (2010) spatřuje největší výhodu této metody právě v její schopnosti graficky znázornit propojenost jednotlivých kategorií. Rencher (2002) zdůrazňuje, že základem vytváření subjektivní (korespondenční) mapy jsou tzv. latentní veličiny. Polohy bodů v subjektivní mapě přímo vyjadřují asociaci; vzdálenosti mezi body (neboli vzdálenost řádkových a sloupcových profilů) je možné přenést do dvojrozměrné euklidovské roviny, ve které body odpovídají jednotlivým kategoriím. Hebák a kol. (2007) dodává, že korespondenční analýza zobrazuje korespondence kategorií jednotlivých proměnných a poskytuje společný obraz řádkových i sloupcových kategorií ve stejných dimenzích. Na rozdíl od většiny ostatních vícerozměrných metod umožňuje korespondenční analýza zpracování kategorizovaných nemetrických dat i nelineárních vztahů. Představuje obdobu faktorové analýzy, místo faktorů je však sledován vliv jednotlivých kategorií, jejich vzájemná podobnost či asociace s kategoriemi ostatních proměnných (Rencher, 2002).

Logistická regrese pak umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu < 0, 1 >. Poměry představují podíl pozitivních výsledků v případě více opakovaných měření při téže hodnotě nezávisle proměnné x. Počet měření by měl přitom být pro každý poměr přibližně stejný. Logistická regrese se používá při modelování pravděpodobnosti v závislosti na hodnotě spojité proměnné. Předpokládá se, že náhodná proměnná má binomické rozdělení s parametrem π, který odpovídá pravděpodobnosti výsledku 1 a mění se monotónně s hodnotou nezávisle proměnné. Výsledný model je právě odhadem tohoto parametru v závislosti na x. Použití logistického modelu je velmi široké a zahrnuje řadu velmi rozdílných oborů.

 

 • Popis plánovaných aktivit včetně časového plánu

 

Uvažujeme o navázání na úspěšný tvůrčí projekt katedry z roku 2018 týkající se potravin a rádi bychom jej rozšířili o další zajímavé analýzy různými směry. Plánujeme připravit dotazníkové šetření zabývající se zodpovězením otázky, jaké faktory působí na zákazníka v prodejním místě a ovlivňují oblíbenost obchodu během nákupního rozhodování.

 1. Sběr nových primárních dat s využitím dotazníkového šetření. (leden – únor 2020)
 2. Tato nová data budou upravena do podoby vhodné pro využití statistického softwaru – Unistat, Statistika, SPSS. (březen 2020)
 3. Statistické zpracování upravených dat s využitím vícerozměrných statistických metod a následné vyhodnocení. (duben 2019 – květen 2020)
 4. Příprava a odeslání 1 článku obsahujících výsledky výzkumu do impaktovaného časopisu indexovaného v databázi Web of Science. (červen – prosinec 2020)
 5. Příprava a účast na konferenci MME, přičemž sborník příspěvků konference je evidován v databázi Web of Science. (červen – září 2020)
 6. Příprava a účast na konferenci Marketing Identity, přičemž sborník příspěvků konference je též evidován v databázi Web of Science. (červen – září 2020)

 

 • Složení řešitelského týmu a způsob zapojení jednotlivých členů do plánovaných aktivit

 

RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. (KM)hlavní řešitel

Působí na VŠPJ jako odborná asistentka na katedře matematiky. Věnuje se zejména matematice, statistice a ekonomii. Její hlavní rolí bude koordinace všech aktivit a přímý podíl na aktivitách 1 – 6.

RNDr. Radek Stolín, Ph.D. (KM)spoluřešitel

Působí na VŠPJ jako vedoucí katedry matematiky. Věnuje se problematice aplikované matematiky, zejména v oblasti optimalizačních metod, finanční a pojistné matematiky. Jeho hlavní rolí bude přímý podíl na aktivitách 1, 4, 5, 6.

Mgr. Martin Prokop (KM) – spoluřešitel

Působí na VŠPJ jako asistent na katedře matematiky. Věnuje se zejména fyzice a statistice. Jeho hlavní rolí bude přímý podíl na aktivitách 1 – 6.

Doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. – spoluřešitel (DPP)

Působí na Ústavu statistiky a operačního výzkumu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Věnuje se zejména ekonometrii, statistice a ekonomii. Bude působit v roli konzultanta.

 

Společné publikace autorů VŠPJ (Zámková, Prokop, Stolín) evidované v databázích Web of Science a Scopus:

 • Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2020). Non-parametric ANOVA Methods Applied on Students’ Performance Development in Course of Statistics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 68(1), Article in print.
 • Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2018). A profile of the organic produce consumer. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(4), 1043-1052. doi: 10.11118/actaun201866041043
 • Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Factors Influencing Flight Delays of a European Airline. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(5), 1799-1807. doi: 10.11118/actaun201765051799
 • Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2017). Increasing the Success Rate in Mathematics at the College of Polytechnics Jihlava (Czech Republic) as a Result of the Implementation of Support Measures. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(speccial issue), 142-150.
 • Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). Development of the success rate in mathematics 1 at the college of polytechnics Jihlava (Czech Republic) in 2006–2015. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 15(speccial issue), 700-708.
 • Zámková, M., & Prokop, M. (2015). The Evaluation of Factors Influencing Flights Delay at Czech International Airports. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2187-2196. doi: 10.11118/actaun201563062187
 • Zámková, M., & Prokop, M. (2014). Comparison of Consumer Behavior of Slovaks and Czechs in the Market of Organic Products by Using Correspondence Analysis. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(4), 783-795. doi: 10.11118/actaun201462040783
 • Zámková, M., & Prokop, M. (2013). Consumer behaviour of students when shopping for organic food in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(4), 1191-1201. doi: 10.11118/actaun201361041191
 • Zámková, M., & Prokop, M. (2016). The evaluation of factors influencing flight delay at popular destinations of Czech tourists. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016, Conference Proceedings (910-915). Liberec: Technical University of Liberec.
 • Zámková, M., Prokop, M., & Stolín, R. (2016). Mathematics exam succes rate at the College of Polytechnics Jihlava (2006-2015). In Proceedings of the 13th International Conference Efficiencey and Responsibility in Education (674-681). Praha: Czech University of Life Science Prague.
 • Zámková, M., & Prokop, M. (2014). Consumer behaviour of young people from Slovak Republic on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis. In Mathematical Methods in Economics 2014 (1113-1118). Olomouc: Palacký University.
 • Zámková, M., & Prokop, M. (2013). The monitoring of consumers behavior on the field of the bioproducts by using the correspondence and dependence analysis. In Mathematical Methods in Economics 2013 (1035-1040). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

 

 • Míra zapojení studentů

 

4 studenti VŠPJ  - vybraní studenti VŠPJ, kteří pomohou se sběrem dat.

 • Jakub Sviták, DiS. - Finance a řízení - prezenční - 3. semestr
 • Jaroslav Váňa - Finance a řízení - prezenční - 3. semestr
 • Monika Večerková - Cestovní ruch - prezenční - 3. semestr
 • Lucie Kotasová - Cestovní ruch - prezenční - 3. semestr

 

 • Zdůvodnění strategického významu projektového návrhu pro rozvoj pedagogických a/nebo tvůrčích činností na VŠPJ

 

Navrhovaný tvůrčí projekt navazuje na již započaté analýzy (Tvůrčí projekt katedry matematiky 2018) a dále je rozvíjí dalšími směry. Současně si slibujeme navázání spolupráce s kolegy z Ústavu statistiky a operačního výzkumu Mendelovy univerzity v Brně. Výsledkem této společné spolupráce bude nejenom rozšíření znalostí v uvedených statistických metodách, ale snad i další společná publikační činnost. Dílčím výsledkem pak bude využití nashromážděných dat ve výuce statistiky (seminární práce, testy, motivační příklady, apod.).

 

 • Seznam významnějších dílčích nákladů a zdůvodnění jejich opodstatněnosti

 

Konference MME se koná v České republice, konference Marketing Identity se koná na Slovensku. Finanční náročnost prezentace výsledků výzkumu na obou konferencích:

 

 • Konferenční poplatek MME = 6.000 Kč  
 • Cestovné domácí - konference MME = 6.000 Kč

 

 • Konferenční poplatek Marketing Identity = 9.000 Kč 
 • Cestovné domácí + zahraniční - konference Marketing Identity = 6.000 Kč

 

 

Vedoucí projektu: RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D.

Celková částka: 46000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá