Vizitka akademického pracovníka

Fotografie RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Jméno a příjmení RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 170
E-mail pachrova@vspj.cz
Místnost 2N092

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
11:30 - 12:30 Konzultace k předmětům: Trvale udržitelný cestovní ruch, Management destinace, Šetrné formy cestovního ruchu, Management cestovních kanceláří a agentur, Animace v cestovním ruchu aj. Ročníkový učitel pro 5. a vyšší semestr Cestovního ruchu: možnost konzultovat studijní problémy, nebo jiné situace, které mohou ovlivnit úspěšné ukončení studia. Konzultace si prosím předem domluvte přes email. Po dohodě je možný i jiný termín, případně online konzultace.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2018

Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2018). DISPARITIES IN TOURISM DEMAND OF UNESCO DESTINATIONS. Amfiteatru Economic, 20(Special 12), 1040-1054. doi: 10.24818/EA/2018/S12/1040

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Profil návštěvníka jako významný nástroj destinačního managementu – příkladová studie města Jihlavy. Geografické informácie, 20(2), 691-706.

2014

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2014). Význam terénní výukové praxe při přípravě budoucích pracovníků v cestovním ruchu. Geografické informácie, 18(1), 82-92.

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Pachrová, S. (2017). Jihlavská konference se již podvanácté věnovala aktuálním problémům cestovního ruchu. COT: Odborný portál pro cestovní ruch [online], neuveden(29.3.2017), nestrankovano.
Pachrová, S. (2017). Turizmijáda. Studia Turistica, 8(1), 137.
Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako křižovatka poznatků. Studia Turistica, 8(1), 134-135.

2016

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.
Doležalová, M., & Pachrová, S. (2016). Praktické dopady novely zákona č. 159/1999 Sb. na činnost cestovních kanceláří. Acta Universitas Carolinae, LXII(3), 73-87.

2015

Pachrová, S., & Linderová, I. (2015). Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy. COT business, 2015(4), 12-13.
Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.
Doležalová, M., & Pachrová, S. (2015). Analýza informačních povinností cestovních kanceláří a přívětivost jejich nabídkových materiálů. Logos Polytechnikos, 6(3), 6-16.

2014

Pachrová, S. (2014). Cestovní ruch a jeho dopady na společnost. Studia Turistica, 5(1), 82-85.
Pachrová, S. (2014). WELLTOUR 3 - Intenzivní program Erasmus: Promotion of Wellness Tourism - Focus on Families. Studia Turistica, 5(1), 86-90.

2013

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2013). Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. COT BUSINESS, .(4), 68-69.
Pachrová, S. (2013). Novelizace zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Logos Polytechnikos, 4(2), 19-23.
Pachrová, S. (2013). WELLTOUR 2 - IP Erasmus „Promotion of wellness tourism - focus on elderly“. Studia Turistika, 4(1), 90-95.

2012

Linderová, I., & Pachrová, S. (2012). Vztah místního obyvatelstva k rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných územích.. Studia Turistica, 3(7), 6-10.
Pachrová, S. (2012). ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO STUDENTSKÉHO WORKSHOPU „PROMOTION OF WELLNESS TOURISM - WELLTOUR“. Studia Turistica, 3(6), 96-97.

2011

Pachrová, S. (2011). MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP „NEW TRENDS AND INOVATIONS IN TOURISM“. Studia Turistica, 2(5), 93-94.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2019). Services Quality Evaluation As a Tool For Visitor Management of Protected Areas: A Case Study of Moravian Karst. In PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION - WITH SENSE HAND IN HAND... (344-347). Brno: MENDEL UNIVERSITY BRNO.

2018

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2018). Vývoj cestovního ruchu v destinacích UNESCO v Kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Autenticita v kontextu cestovního ruchu / Autenticity in a Context of Tourism (343-352). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206

2017

Pachrová, S., & Sedláková, V. (2017). Analýza postojů místního obyvatelstva k vyhlášení NP Křivoklátsko. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch jako křižovatka poznatků (278-285). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Pachrová, S., & Doležalová, M. (2016). Mystery shopping cestovních kanceláří a cestovních agentur na území České republiky. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Místní bohatství a cestovní ruch (305-314). Jihlava: VŠP Jihlava.

2015

Pachrová, S., & Doležalová, M. (2015). Vliv současných legislativních změn na provoz cestovních kanceláří v České republice. In Sborník z 10. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch: vývoj - změny - perspektivy (339-350). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2021

Šimánková Hornová, B., & Pachrová, S. (2021). Digitization in Cultural Tourism. In Conference Proceedings from International Scientific Conference "The Poprad Economic and Management Forum 2021: Current trends and challenges in organizations management." (439-445). Ružomberok: VERBUM.

2020

Pachrová, S., & Filipi, R. (2020). Mimosezóna v Dubrovníku. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Overtourism - riziko pro destinace (176-182). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2019

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.
Kozumplíková, A., Hübelová, D., Pachrová, S., & Peterka, M. (2019). Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje: Příležitost pro rozvoj regionu?. In Aktuální problémy cestovního ruchu / Topical Issues of Tourism: Cestovní ruch – příležitost pro venkov / Rural tourism – possibility for a destination. (139-145). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2017

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2017). Cestovní ruch jako významný faktor regionálního rozvoje – příkladová studie Kraje Vysočina. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017 (621 - 629). Brno: Mendelova univerzita v Brně.
Pachrová, S., Janoušková, E., & Ryšková, J. (2017). Disparities in Tourism Demand of UNESCO Destinations. In CACTUS 2017: The 6th International Conference on Tourism Contemporary Approaches and Chaleenges of Tourism Sustainability (32). Predeal: Bucharest University of Ecnomic Studies.

2013

Pachrová, S. (2013). Marketingová strategie destinace. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (468-477). Hradec Králové: Magnanimitas.
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2012

Pachrová, S. (2012). Inovace vzdělávání jako předpoklad konkurenceschopnosti a udržitelnosti cestovního ruchu. In Folia Turistica 2: Zborník vedeckých prác. (261-265). Banská Bystrica: UMB - Ekonomická fakulta.

2011

Janoušková, E., & Pachrová, S. (2011). Společný projekt „Spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu“ VŠP Jihlava a FHWien ve třetím roce realizace. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Výzkum a praxe. (97-103). Praha: Vysoká škola hotelová v Praze.
Pachrová, S. (2011). Zkvalitňování vzdělávání v cestovním ruchu na Vysoké škole polytechnické Jihlava. In 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu (31-33). Brno: ESF MU.

2010

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2010). Projekt spolupráce vysokých škol v cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu - kulturní cestovní ruch (157-159). Jihlava: VŠPJ.
Pachrová, S. (2010). Městské památkové rezervace, jejich regenerace a význam pro cestovní ruch. In Udržitelný rozvoj cestovního ruchu (metody, postupy, přístupy, teoretické aspekty) (24-28). Jindřichův Hradec: Oeconomica.

Odborná kniha

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Kapitola v odborné knize

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing Research of Visitors in the Region of Vysočina. In Tourism Role in the Regional Economy. Cultural Tourism as a Branded Tourism Product of Cities, Towns and Regions. Theoretical Framework and European Examples (136-153). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2013

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2013). The Town of Telč – A Unique Tourism Product. In Tourism Role in the Regional Economy: Regional Tourism Product - Theory and Practice (482-504). Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2012

Vaníček, J., Šíp, J., & Pachrová, S. (2012). CZECH HISTORIC TOWNS AND TOURISM. In TRANSFORMATION OF HISTORICAL CITIES' FUNCTIONS IN THE CONTEXT OF TOURISM AND SUSTAINABILITY (113-128). Bydgoszcz: University of Economy in Bydgoszcz.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Pachrová, S., & Janoušková, E. (2016). Marketing research on visitors in the region of Vysočina. Wroclaw: University of Business in Wroclaw.

2011

Pachrová, S. (2011). Šetrné formy cestovního ruchu. : .
Pachrová, S. (2011). Cestovní ruch 2. : .
Pachrová, S. (2011). Animation in Tourism. : .
Pachrová, S. (2011). Management cestovních kanceláří a agentur. : .
Pachrová, S. (2011). Cestovní ruch 1. : .
Pachrová, S. (2011). Trvale udržitelný cestovní ruch. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2021

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil návštěvníka.
Pachrová, S., & Janoušková, E. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil tuzemského turisty.

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Tourism for All. Best Practise of V4 Countries

Upravit 01.06.2021 - 15.07.2022

Anotace

This project aims at promoting and initiating accessible tourism in V4 region. It presents good practices and solutions from all kinds of tourism facilities (cultural and natural tourist attractions, accomodation, food and transport enterprises), which may be adapted by wide range of tourism enterprises. It emhasis building social awareness, creating sustaiable values and goals, networking and exchanging experiences. The project leads to development and knowlegde creation in terms of accessible tourism as one of the very high social, economic and health importance for local societies.

 

Zdůvodnění

Travel and tourism constantly has to face new challenges. One of them is tourism accessibility. Infrastructure that doesn’t cater adequately for the needs of people with disabilities, including infants and the elderly, excludes many destinations from this promising market. The accessible tourism enables people with access requirements to function independently and with equity and dignity through the delivery of universally designed tourism products, services and environments. They tend to travel more frequently during the low season, usually accompanied or in groups, make more return visits and they spend more than average on their trips. The vast majority of attractions and tourist facilities are not properly adapted to serve tourists with different types of disabilities. Operators do not have the knowledge and experience of how to improve their products to fully serve all tourists, including those with disabilities and the elderly and infirm. The share of disabled people is growing, because the society lives longer and is getting old. Persons aged 16< with self-reported long-standing limitations in usual activities due to health problems (Eurostat, 2016): PL 22%, CZ 24%, HU 26%, SK 28%, their participation in tourism is very limited. In Poland people with disabilities travel three times less than other groups of customers. The research show that more than 80% people with disabilities do not participate in tourism at all. Facilitating travel for people with disabilities is therefore not only a human rights imperative, but also an exceptional business opportunity.

The partners of the project were selected on only because their experience, scientific and practical background but also because of their location, each of them represents one of the most important tourism regions in their countries (Lower Silesia in Poland, Region of Vysocina in the Czech Republic, Banska Bystrica Region in Slovakia and Central Hungary).

 

Měřitelné cíle projektu a metody k jejich dosažení

Field reserach in tourist facilities and entities in V4 countries: cultural tourist attractions and venues (museums, castles and palaces, monuments, churches, galleries etc.); natural tourist attractions (national parks, landscape parks, botanical gardens, zoos, caves, etc.) which can follow the example of access solutions described in the book, improving the conditions for travel for people with disabilities. The Publication will be transmitted in pdf form to a minimum of 800 tourist attractions.

The group of recipients will be selected on the basis of regional tourist organizations – in Poland it will be the members of Lower Silesia Tourist Organization and Lower Silesia Chamber of Tourism, in Czech Republic tourist entites chosen by Vysočina Tourism, in Hungary members of Central Hungary Tourism Association and in Slovakia facilities selected by Banská Bystrica Tourist Information Centre

In total minimum 800 tourist facilities - at least 200 in each country (PL, CZ, HU and SK)

The PDF publication will be distributed to at least 40 entities and organizations associating disabled people, including PSON (Polish Association of Disabled People), FESZT (National Council of Associations of Persons with Disabilities), Slovak Disability Council (SDC), Czech National Disability Council

One of the participants of the project will be the "AXIS" Association for Assistance to People with Spinal Cord Injury - a social organization which associates people after spinal cord injury and people working in rehabilitation movement. In Czech, Hungary and Slovakia organizations associating disabled people will be selected on the basis of the register of all organizations and statutory objectives of each organization, which have the significant impact on the tourism market development.

Members of Axis Association (60 people) At least 40 organizations and associations (10 from each country).

Plánované výstupy a období jejich realizace

01/06/2021–13/03/2022

Field Research focused in conditions for travelling for people with disabilities in at least 200 in Czech Republic tourist entites in Vysočina Region - cultural tourist attractions and venues (museums, castles and palaces, monuments, churches, galleries etc.); natural tourist attractions (national parks, landscape parks, botanical gardens, zoos, caves, etc.)

Field research in at least 10 organizations and associations in the Czech republic.

18/05/2022–19/05/2022

Participation of delegate from College of Polytechnics Jihlava on International Conference Tourism for all. Best Practise of V4 Countries Accessible Tourism"in Wroclaw. Disseminating the results and information about the conference in the Czech Republic.

01/06/2021–13/03/2022

Digital publication of the book “Best Practise of Accessible Tourism. Case Study from V4 Countries"

Publishing of the pdf book in English stands as the culmination of the first part of the project. It should become a guide and inspiration for changes to adapt the tourist facilities to meet the needs of people with disabilities. This publication could be download for free from Internet website.

 

 

 

 

Vedoucí projektu: Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.

Celková částka: 11 500,00 EUR

Dotační titul: Visegrad Grants

Partneři: University of Pannonia, Maďarsko The College of Polytechnics Jihlava Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovensko Lower Silesia Tourism Organization, Polsko Axis Association for Assistance to People with Spinal Cord Injury, Polsko

Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu

Upravit 01.01.2020 - 30.11.2022

Společnou výzvou pro projekt je přispět ke zlepšení stávající spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu (CR) v regionech Vysočina a Horní Rakousko.

Cílem projektu je zahájit zcela novou systematickou přeshraniční spolupráci dvou vysokoškolských pracovišť s organizacemi zprostředkovávajícími kulturní dědictví AT-CZ regionu široké veřejnosti.  Spolupráce bude založena na společné aktivitě v oblasti vzdělávání v digitalizaci v kulturním CR (tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek, sociálních médií aj. pro potřeby organizací kulturního CR). 

Projekt vygeneruje společné systémové opatření, umožní jeho implementaci do studijních plánů obou vysokých škol, projektoví partneři z praxe zajistí motivaci paměťových institucí k absolvování vytvořeného dalšího vzdělávání, a tak díky realizaci projektu dojde k posílení mezikulturní výměny v AT-CZ přeshraničním regionu.

Projektové aktivity umožní díky výměnám akademických pracovníků a aktivní komunikaci všech projektových partnerů sdílení know-how v AT-CZ přeshraničním regionu a povedou k následujícím opatřením:

a)       ke společnému vytvoření přeshraničního vzdělávacího semináře na téma „Muzeum a cestovní ruch“. V Horním Rakousku nabízí JKU od roku 2007 odborný seminář, jehož studijní plán bude zásadně přepracován tak, aby kladl důraz právě na téma digitalizace a umožnil paměťovým institucím nabízet své služby podle požadavků současných obyvatel a návštěvníků AT-CZ regionu. V rámci projektu proběhne společná pilotní výuka inovovaného semináře, který bude certifikován organizací ICOM (International Council of Museums).

b)      ke společnému vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce na téma digitalizace v kulturním CR na české straně a k jeho společné pilotní výuce. Od roku 2019 nabízí JKU řadu předmětů zaměřených na digitalizaci v CR. Obsah těchto předmětů bude zpřístupněn VSPJ, dojde k náslechům akademiků VSPJ ve výuce vybraných předmětů na JKU a následně všichni partneři navrhnou strukturu nového předmětu tak, aby byl přizpůsoben českým podmínkám a odpovídal potřebám praxe AT-CZ regionu.

Projekt řeší v AT-CZ prostoru velice aktuální a dosud neřešenou problematiku a vytváří nový společný přeshraniční mechanismus v oblasti systematické spolupráce vzdělávacích institucí a institucí trhu práce.

Realizací projektu rozšíří VŠPJ nejen sítě partnerských institucí, se kterými spolupracuje v rámci vzdělávací a tvůrčí činnosti, ale především naváže novou spolupráci s Horním Rakouskem, a to na téma Digitalizace v kulturním cestovním ruchu, které je na obou stranách hranice velmi žádaným.  V rámci projektu dojde také k prohloubení přeshraničních vztahů na principu partnerství a zároveň VŠPJ společně s partnery vytvoří opatření v podobě inovací studijních osnov a specializovaného dvojstranného odborně vzdělávacího programu. Realizované aktivity projektu účinně podpoří záměr VŠPJ poskytovat prakticky orientované vzdělání odpovídající aktuálním potřebám trhu práce.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 183 291,00 EUR

Dotační titul: INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

Partneři: Johannes Kepler Universität Linz, Association of Upper Austrian Museums, Vysočina Tourism

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá