Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 139
E-mail rux@vspj.cz
Místnost 2N095

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
08:00 - 15:30 Po předchozím ohlášení do středy 12:00

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2016

Vojáčková, H., Rux, J., & Chalupa, P. (2016). Obec s rozšířenou působností Jihlava a její potenciál cestovního ruchu. Geografické informácie / Geographical Information, 20(2), 779-792.

2015

Rux, J., & Skleničková, P. (2015). COMPARISON OF THE GUIDE SERVICES WITHIN TOURISM IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. Logos Polytechnikos, 6(3), 78-93.

Článek v databázi SCOPUS

2018

Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2017

Rux, J., & Zažímalová, D. (2017). Počátky kulturního turismu v antickém starověku. Studia Turistica, 8(2), 48-55.
Vojáčková, H., Chalupa, P., Kuncová, M., & Rux, J. (2017). Závislost získaných dat na vypočítaných datech ORP Kraje Vysočina. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 95-108.
Rux, J., & Zažímalová, D. (2017). Příspěvek k historii forem turismu. Studia Turistica, 8(2), 69-79.
Janoušková, E., Chalupa, P., & Rux, J. (2017). Návrh Katedry cestovního ruchu VŠP Jihlava na úpravu právních podmínek pro výkon činnosti průvodce. Studia Turistica, 8(mimořádné), 33-37.

2016

Rux, J., & Vojáčková, H. (2016). Potenciál kulturního cestovního ruchu v NUTS 2 (kraj Jihomoravský a Kraj Vysočina). LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(3), 321-330.

2015

Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Vývoj cestovního ruchu, znaky a perspektivy moderního masového turismu. Studia Turistica, 6(1), 40-48.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Recenze knihy INDIVIDUÁLNÍ A MASOVÁ REKREACE V OKOLÍ VELKÝCH INDUSTRIÁLNÍCH MĚST V 19.- 21. STOLETÍ. Studia Turistica, 6(2), 90-93.
Rux, J., Janoušková, E., & Chalupa, P. (2015). Potenciál cestovního ruchu antropogenních složek krajiny v České republice. Geografické informácie, 19(2), 117-126. doi: 10.17846/GI.2015.19.2.117-126

2014

Chalupa, P., & Rux, J. (2014). INTERAKCE PŘÍRODNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PODMÍNEK JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH ČESKÉ REPUBLIKY. Logos Polytechnikos, 5(3), 141-153.
Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2014). Proměny potenciálu přírodních složek krajiny ve vztahu k cestovnímu ruchu v jednotlivých historických etapách. Studia Turistica, 5(2), 47-55.
Chalupa, P., Rux, J., & Prokop, M. (2014). Usage of cluster analysis for assessing the quality of life in the european union member countries‘ capitals. Studia Turistica, 5(2), 15-25.
Chalupa, P., & Rux, J. (2014). CURRENT ECONOMIC DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON TOURISMM IN THE CZECH REPUIBLIC. Geografická revue, 10(1), 5-16.

2013

Rux, J. (2013). Současné trendy v cestovním ruchu a role průvodců. Logos Polytechnikos, 4(2), 24-33.
Chalupa, P., Prokop, M., & Rux, J. (2013). Use of the Cluster Analysis for Classification of Tourism Potential. Littera Scripta, 6(2), 59-68.
Chalupa, P., & Rux, J. (2013). Regionalization of Tourism in the Czech Republic. Geografické informácie, 17(2), 69-77.

2012

Rux, J. (2012). Národní deskriptory pro jednotlivé stupně terciárního vzdělání. Logos Polytechnikos, 3(2), 0-5.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Aktuální problémy průvodcovské činnosti v cestovním ruchu v České republice. COT Business, .(10), 66-67.
Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Naděje českých průvodců?. Online časopis Studia Turistica, 3(2), 61-67.

2010

Rux, J., & Vaníček, J. (2010). Monitoring trhu práce v cestovním ruchu - benchmarking. Studia Turistica, 1. první(1. pravideloné), 8-16.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2017

Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2017). Srovnání velikosti potenciálu cestovního ruchu v Jihočeském a Jihomoravském kraji. In TOPICAL ISSUES OF TOURISM: TOURISM AS A CROSSROADS OF KNOWLEDGE (420-426). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Chalupa, P., Rux, J., & Vojáčková, H. (2016). Výpočet velikosti potenciálu kulturních památek. In Aktuální problémy cestovního ruchu (139-146). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2015

Rux, J., Janoušková, E., Chalupa, P., & Linderová, I. (2015). Analýza cestovního ruchu v kraji Vysočina. In Aktuální problémy cestovního ruchu (427-435). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Vojáčková, H., & Rux, J. (2016). Kulturní památky Moravy a Slezska a jejich potenciál pro cestovní ruch. In 5. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE (234-242). Karviná: Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě.

2015

Rux, J., Chalupa, P., & Janoušková, E. (2015). Volný čas jako základní předpoklad masového turismu. In Turizmus ako výnimočná multidisciplinárna sféra (112-124). Prešov: Bookman, s.r.o.
Janoušková, E., Rux, J., & Chalupa, P. (2015). Krása krajiny jako součást potenciálu krajiny a faktor konkurenceschopnosti z hlediska cestovního ruchu. In Sborník příspěvků ze 7. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (103-111). Jihlava: VŠPJ.

2014

Chalupa, P., Prokop, M., & Rux, J. (2014). UŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY K HODNOCENÍ POTENCIÁLU ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU. In Aktuální problémy cestovního ruchu (67-74). Jihlava: VŠPJ.

2013

Rux, J. (2013). SOUČASNÉ PROBLÉMY TURISTICKÝCH PRŮVODCŮ A NÁVRH NA JEJICH ŘEŠENÍ. In Aktuální problémy cestovního ruchu (227-230). Jihlava: VŠP.

2012

Janoušková, E., & Rux, J. (2012). Možnosti spolupráce akademické sféry, veřejné správy a dalších subjektů při rozvoji regionu – modelový příklad spolupráce Katedry cestovního ruchu VŠPJ s Mikroregionem Telčsko a městem Telč.. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu. (96-101). Jihlava: VŠPJ.
Rux, J. (2012). ZAŘAZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU DO OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ. In Nové trendy a technologie v cestovním ruchu (0-3). Jihlava: VŠP.
Rux, J. (2012). E learning jako jedna z moderních vyučovacích metod k zajištění požadavků Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělání při výuce cestovního ruchu. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (180). Jihlava: VŠP.

2009

Demek, J., Havlíček, M., & Rux, J. (2009). Mahren, Brno (Brunn) und Mahrischer Karst. In Das ostliche Osterreich und benachbarte Regionen (28). Wien: Bohlau Verlag Wien.

Odborná kniha

2016

Rux, J. (2016). Příručka pro vedoucí (průvodce) zájezdů. Praha: IdeaServis.

2015

Rux, J. (2015). Metodika práce průvodce cestovního ruchui. Jihlava: VŠP Jihlava.

Ostatní knihy a učební texty

2014

Rux, J. (2014). Dějiny turismu. Jihlava: VŠPJ.

2011

Rux, J. (2011). Metodika průvodcovské činnosti 1. Jihlava: VŠP.
Rux, J. (2011). Metodika průvodcovské činnosti 2. Jihlava: VŠP.
Rux, J. (2011). Cestovní ruch 1. Jihlava: VŠP.

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2016

Chalupa, P., Rux, J., & Hubelová, D. (2016). Cestovní ruch a ekonomická situace v České republice. Geografické informacie, 20(2), 485-494. doi: 10.17846/GI.2016.20.2.485-493

2014

Chalupa, P., Rux, J., & Prokop, M. (2014). POTENTIAL OF TOURISM IN SOME CZECH TOWNS LISTED ON UNESCO LIST. Auspicia, 11(3), 77-85.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá