Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 225
E-mail libuse.mertlova@vspj.cz
Místnost 3N067

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
08:45 - 09:30 Mimo uvedený čas konzultace po dohodě na adrese mertlova@vspj.cz.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2016

Měrtlová, L., & Prokop, M. (2016). Regionální analýza disparit v krajích ČR. Logos polytechnikos, 7(4), 34-56.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2019

Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2019). Vývoj situace v oblasti lidských zdrojů a nehmotného kapitálu v organizaci veřejné správy. Logos Polytechnikos, ročník 10(3/2019), 81-95.

2015

Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2015). Porovnání regionálních disparit v regionech České republiky. Logos Polytechnikos, 6(3), 233-255.
Měrtlová, L., Dostálová, Z., & Smith, V. (2015). The Impact of the Global Economic Crisis on the Development of Tourism Consumption in the Czech Republic. Ekonomická revue cestovného ruchu, 48(2), 84-97.
Měrtlová, L. (2015). Rozvojový potenciál krajů z pohledu ekonomických indikátorů cestovního ruchu. Auspicia, 10(3-4), 93-112.

2014

Měrtlová, L., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2014). Vliv dopravních podmínek na zaměstnanost v Kraji Vysočina. AUSPICIA, XI(2), 85-92.
Měrtlová, L., & Dostálová, Z. (2014). Human Resources in Public Administration in the Czech Republic. Journal of US-China Public Administration, 11(7), 617-632.

2013

Měrtlová, L. (2013). Vývoj zaměstnanosti v Kraji Vysočina. Logos Polytechnikos, 4(4), 27-40.

2012

Měrtlová, L. (2012). Cestovní ruch jako důležitý endogenní faktor rozvoje regionů. Geografické informácie, 16(2/2012), 18-37. doi: 10.17846/GI.2012.16.2.18-37
Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Porovnání kvality života v regionech České republiky. Logos Polytechnikos, 3.(4), 64-83.

2011

Měrtlová, L. (2011). Krize jako příležitost i hrozba. Logos Polytechnikos, druhý(2), 66-78.

2010

Měrtlová, L. (2010). Lidské zdroje jako limitující faktor rozvoje konkurenceschopnosti kraje Vysočina. Logos Polytechnikos, 1. první(1. pravideloné), 1-15.
Měrtlová, L. (2010). POROVNÁNÍ KRAJŮ NUTS II JIHOVÝCHOD SE ZAMĚŘENÍM NA LIDSKÉ ZDROJE. Regionální disparity - prosinec 2010, čtvrtý(8), 45-58.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Měrtlová, L. (2018). POROVNÁNÍ KOMPETENCÍ ZAMĚSTNANCŮ S OČEKÁVÁNÍM A POTŘEBAMI ZAMĚSTNAVATELŮ JIHOČESKÉHO KRAJE. In Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (269-279). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Měrtlová, L. (2018). Hodnocení lidského potenciálu, ekonomické a inovační výkonnosti v krajích ČR. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků (93-99). Brno: Masarykova univerzita.

2017

Měrtlová, L. (2017). Změny v chování účastníků cestovního ruchu v ČR v letech 2007 - 2015. In Aktuální problémy cestovního ruchu: Cestovní ruch jako křižovatka poznatků (239-248). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Měrtlová, L. (2017). Vysokoškolské vzdělání jako faktor konkurenceschopnosti v zemích V4. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence (547-562). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2016

Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2016). Inovační faktory konkurenceschopnosti v regionech České republiky. In Konkurence (241-254). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Měrtlová, L. (2016). Lidský kapitál a jeho význam v rozvoji regionů V4. In Region v rozvoji společnosti 2016 (591-607). Brno: Mendelova univerzita Brno.

2015

Měrtlová, L., & Prokop, M. (2015). Shluková analýza jako metoda v regionálních analýzách. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. (56-63). Brno: ESF MU Brno.
Měrtlová, L., Dostálová, Z., Prokop, M., & Kožiak, R. (2015). Assessing the assumptions of public administration performance from the perspective of complex quality management in state and local government organisations in the Vysočina Region and USK Banská Bystrica. In Public Economics and Administration 2015 (125-138). Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
Měrtlová, L. (2015). Cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (314-330). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Měrtlová, L. (2015). Comparison of Financial Situation in Agricultural Companies in the Vysočina Region. In Financial Management of Firms and Financial Institutions (791-798). Ostrava: VŠB-TU Ostrava.

2014

Kuncová, M., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2014). Economic Activity and Traffic Accessibility of the Vysocina Region Municipalities - Multi-criteria Comparison. In Current Trends in Public Sector Research (261-268). Brno: Masarykova univerzita.
Měrtlová, L., & Smith, V. (2014). Vliv světové hospodářské krize na vývoj cestovního ruchu v ČR. In Cestovní ruch a jeho dopady na společnost (171-181). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Měrtlová, L., & Smith, V. (2014). Vývoj cestovního ruchu v České republice. In XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (811-816). MU Brno: MU Brno.

2013

Kuncová, M., Sekničková, J., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2013). Comparison of selected municipalities of Vysocina region from the economic activity and traffic accessibility point of view using DEA model. In Proceedings of the 31st conference Mathematical Methods in Economics (MME) 2013 (506-511). Jihlava: VSPJ Jihlava.
Měrtlová, L., & Dostálová, Z. (2013). Human Resources in Public Administration. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (466-473). Brno: Masarykova univerzita.

2012

Měrtlová, L. (2012). Regionální politika Kraje Vysočina. In Region v rozvoji společnosti 2012 (138-143). Brno: Mendelova univerzita Brno.
Měrtlová, L. (2012). Porovnání regionálních disparit v regionech České republiky. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (81-90). Brno: ESF MU.

2011

Měrtlová, L. (2011). Porovnání krajů NUTS II Jihovýchod. In XIV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (56-64). MU ESF Brno: MU ESF Brno.

2010

Měrtlová, L. (2010). Porovnání konkureceschopnosti kraje Vysočina. In XIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (11). Brno: MU ESF Brno.

Ostatní články ve sbornících

2020

Měrtlová, L. (2020). Inovační faktory Kraje Vysočina. Porovnání s ostatními kraji v ČR. In Sborník příspěvků zmezinárodní vědecké konference Region vrozvoji společnosti 2019 (302-312). Brno: Mendelova univerzita vBrně, Zemědělská 1, 613 00 Brno.

2019

Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2019). ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A VÝVOJ SITUACE V OBLASTI PŘEDPOKLADŮ PRO JEJÍ EFEKTIVNÍ VÝKON. In Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (223-234). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

2015

Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2015). Organizace veřejné správy v ČR, hodnocení podmínek pro její výkon v Kraji Vysočina.. In 7. ročník mezinárodní konference Konkurence (197-208). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Měrtlová, L. (2015). Vliv dopravních podmínek na motivaci k práci. In Kolektivní monografie Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU (103-113). České Budějovice: VŠERS, o.p.s.

2013

Měrtlová, L. (2013). Strategie a regionální politika Kraje Vysočina. In Aspekty udržitelného rozvoje (92-98). České Budějovice: VŠERS.
Měrtlová, L. (2013). CESTOVNÍ RUCH JAKO DŮLEŽITÝ FAKTOR ROZVOJE REGIONŮ. In Aktuální problémy cestovního ruchu (157-166). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Měrtlová, L. (2013). Strategické dokumenty Kraje Vysočina. In Konkurence 2013 (205-226). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

2012

Měrtlová, L. (2012). LIDSKÉ ZDROJE A TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. In Proceedings of the International Workshop: Information Logistics. Institute of Management and Information Technology, Bielsko-Biała, 14-15 September 2012 (5-10). Bielsko-Biała: Institute of Management and Information Technology.
Měrtlová, L. (2012). Lidské zdroje a trh práce v ČR. In Manažment, teória, výučba a prax 2012 (260-266). Liptovský Mikuláš: AOS Liptovský Mikuláš.
Měrtlová, L. (2012). Výzkum fungování veřejné správy. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (202-218). Jihlava: VŠP.
Měrtlová, L. (2012). Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (61-67). VŠE Praha: Oeconomica.
Měrtlová, L. (2012). Využití e-learningu ve výuce předmětu Řízení lidských zdrojů. In Tvorba e- learningových opor na VŠ (87-90). VŠP Jihlava: VŠP Jihlava.
Měrtlová, L. (2012). Vývoj trhu práce a lidské zdrojev České republice. In Udržitelný rozvoj a funkce evropského státu (123-127). České Budějovice: VŠERS České Budějovice.
Měrtlová, L., & Dostálová, Z. (2012). Human Resources and Efficiency in Public Administration. In FINANCIAL MANAGEMENT & ECONOMICS OF HEALTH & PENSION PLAN SYSTEMS (112-129). Praha: VŠFS Praha.
Kuncová, M., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Posouzení kvality života v regionech České republiky metodami WSA a TOPSIS. In Matematika v ekonomické praxi (174-190). Jihlava: VŠP Jihlava.
Měrtlová, L., Nečadová, V., & Kovář, O. (2012). Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy. In Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy (223-246). Košice: UPJŠ Košice.
Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Posouzení kvality života v regionech České republiky. In Matematika v ekonomické praxi (155-174). Jihlava: VŠP Jihlava.
Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Rozvojový potenciál krajů z pohledu ekonomických indikátorů. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (219-235). Jihlava: VŠP.

2011

Měrtlová, L. (2011). Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy. In Region v rpzvoji společnosti 2011 (144-150). Brno: MZLU Brno.
Měrtlová, L. (2011). Trh práce a lidské zdroje v NUTS II jihovýchod. In Význam ludského potenciálu v regionálnom rozvoji (181-187). Dudince: EEDA n.o.
Měrtlová, L. (2011). Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2011 (144-150). Brno: FRRMS MZLU Brno.
Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2011). Funguje veřejná správa efektivně?. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (171-179). Jihlava: VŠP Jihlava.
Měrtlová, L. (2011). Krize jako příležitost i hrozba. In Konference - Konkurence 2011 (186-199). Jihlava: VŠP Jihlava.

2010

Měrtlová, L. (2010). Porovnání krajů NUTS II Jihovýchod se zaměřením na lidské zdroje. In Regionální disparity a hospodářské subjekty v regionálním rozvoji (15). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.
Měrtlová, L., & Dostálová, Z. (2010). Využití BSC k řízení nehmotných aktiv ve společnosti Xinan Foreign j.v.. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty 2010 (6). Jihlava: VŠPJ.

2009

Měrtlová, L. (2009). Lidské zdroje v regionálním rozvoji kraje Vysočina. In Význam Ludského potenciálu v regionálnom rozvoji (8). Podhájska: EEDA.
Měrtlová, L. (2009). Intelektuální kapitál a jeho měření.. In Podniková výkonnost a její faktory. (6). Jihlava: VŠPJ.
Měrtlová, L. (2009). ZNAČKA JAKO NÁSTROJ KONKURENCESCHOPNOSTI. In Firma a konkurenční prostředí (9). Brno: PEF MZLU.
Měrtlová, L. (2009). Konkureceschopnost regionů. In Region v rozvoji společnosti (5). Brno: MZLU Brno.
Měrtlová, L. (2009). Značka jako nástroj konkurenceschopnosti. In Konkurence - Teoretické a praktické aspekty (9). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2016

Dušek, J., & Měrtlová, L. (2016). Ekonomická integrace ČR a SR v podmínkách globalizující se Evropy. České Budějovice: VŠERS, z.ú.

2015

Měrtlová, L., Nečadová, V., Prokop, M., & Kožiak, R. (2015). KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A SR. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o.

2014

Měrtlová, L. (2014). Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o.

2012

Měrtlová, L., Nečadová, V., & Kovář, O. (2012). Výzkum efektivnosti veřejné správy. VŠP Jihlava: AMAPRINT - Kerndl s.r.o., Třebíč.

Kapitola v odborné knize

2018

Měrtlová, L. (2018). Nezaměstnanost absolventů v Kraji Vysočina. In Trh práce v podmínkách Evropské unie (91-102). první řádné: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. České Budějovice.

2017

Měrtlová, L. (2017). Vzdělání a jeho význam v rozvoji regionů v zemích V4. In Ekonomické, finanční a právní perspektivy rozvoje regionů (19-28). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Ostatní knihy a učební texty

2011

Měrtlová, L., & Morávková, M. (2011). Veřejné finance v České republice. : .
Měrtlová, L. (2011). REGION, REGIONÁLNÍ POLITIKA A ROZVOJ. : .
Měrtlová, L. (2011). Úvod do veřejných financí v České republice. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2019

Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2019). Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy Magistrát města Jihlavy.

Projekty

Interní grantová soutěž

Analýza potenciálu lidských zdrojů, ekonomického a inovačního potenciálu v krajích ČR s doporučením pro Kraj Vysočina

Upravit 01. 04. 2019 - 30. 11. 2020

Popis projektu

I. Anotace, zdůvodnění a cíle projektu, plánované výstupy projektu, charakteristika výchozího stavu, použité metody a nástroje, popis plánovaných aktivit vč. časového plánu, složení řešitelského týmu, zdůvodnění strategického zájmu pro rozvoj tvůrčích činností, seznam nákladů a zdůvodnění strategického významu

 

Anotace

Projekt se zabývá aktuálním tématem patřícím do okruhu zájmu samosprávných organizací veřejné správy v oblasti rozvoje inovací v regionech jako důležitého fenoménu v rozvoji regionů NUTS III. Navazuje na předchozí dlouhodobou výzkumnou činnost při mapování regionálních disparit a endogenních i exogenních faktorů v regionálním rozvoji krajů v dlouhodobém horizontu spolu s navrhováním řešení těchto nerovností. Navrhovaný projekt se zabývá zkoumáním potenciálu krajů v oblasti lidských zdojů, ekonomické a inovační výkonnosti a popsáním pozice Kraje Vysočina mezi ostatními kraji. Na základě výsledků výzkumu budou navrženy možnosti zlepšení situace pomocí opatření v rámci Regionální inovační strategie.  

 

Odůvodnění

Projekt se zabývá tématem, který je aktuální pro celý region Vysočiny, protože na základě již provedených výzkumů, uvedených v další části, region dlouhodobě zaostává a to jak v oblasti kvalitativních charakteristik lidských zdrojů, tak v oblasti ekonomické a inovační výkonnosti. V oblasti lidských zdrojů se jedná o problematické hodnoty ukazatelů ekonomické aktivity obyvatelstva, negativní migrace, vysoké ho indexu stáří, v oblasti ekonomické výkonnosti to jsou podprůměrné  hodnoty ukazatelů HDP na obyvatele, hrubá přidaná hodnota na obyvatele, nízké tvorby hrubého fixního kapitálu, u inovační výkonnosti jsou podprůměrné a velice nízké hopdnoty výdajů na vědu a výzkum a počtu zaměstnanců ve vědě a výzkumu.  Přitom se jedná o faktory, které prokazatelně generují ekonomický růst a konkureční výhody, které dělají region přitažlivější pro investory atím i  pro zaměstnavatele a zaměstnance. Nadprůměrných hodnot naopak kraj dosahuje u tempa růstu HDP, počtu vysokoškolských studentů a studentů VOŠ, což představuje možný potenciál pro budoucí rozvoj kraje, pokud se ovšem podaří zabezpečit dostatek sofistikovaných pracovních příležitostí na trhu práce právě pro tyto absolventy, aby neodcházeli z regionu.

Na základě zjištěné situace a obavy z toho, že i nadále bude pokračovat pokles celkové konkurenceschopnosti Kraje Vysočina je motivací členů řešitelského týmu prohloubit spolupráci s pracovníky Krajského úřadu Kraje Vysočina a poskytnout jim relevantní informace, které mohou být použité pro opatření v rámci Regionální inovační strategie na zlepšení situace.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bude zmapovat vývoj situace v regionální konkurenceschopnosti krajů ČR, identifikovat jak silné stránky a příležitosti regionů, tak i slabé stránky a rezervy v oblasti lidských zdrojů, ekonomického a inovačního potenciálu a  porovnat je se situací v Kraji Vysočina.

Dalším cílem projektu bude vytvořit relevantní datovou základnu a připravit metodiku pro podání navazujícího projektu TAČR ÉTA v roce 2020 ve spolupráci s Krajem Vysočina na podpoření regionální konkurenceschopnosti kraje.

V rámci projektu budou provedeny dva primární výzkumy - kvantitativní výzkum na základě dostupných statistických dat,  na základě nichž bude provedeno porovnání regionů z pohledu inovačních faktorů rozvoje a jejich dlouhodobého vývoje. Na základě zjištěných výsledků budou vytvořeny modelové regiony s jejich podrobnými charakteristikami. Následující kvalitativní výzkum bude zahrnovat šetření v malých a středních firmách v nejdůležitějších oborech klasifikace CZ NACE na zmapování konkrétní situace v oblasti inovací a specifikaci doporučení pro poskytování finanční podpory pro tyto firmy.

Cíle:

C1: Analýza vývoje předem definovaných ukazatelů lidského, ekonomického a inovačního potenciálu krajů v letech 2010 až 2018. Pomocí statistických metod (bodová metoda, shluková analýza, modelové reginy) bude vytvořeno pořadí regionů s jejich charakteristickými vlastnostmi a zobrazena situace v Kraji Vysočina. Provedená analýza bude vycházet z dat ČSÚ, CzechInvestu, MMR, MPO a dalších databází. Vzhledem k tomu, že provedená analýza bude mapovat dlouhodobé trendy vývoje ukazatelů potenciálu rozvoje, bude ji možné využít pro formulování doporučení na další zaměření regionální politiky v rámci Regionální inovační strategie Kraje Vysočina v dalším období.

C2: Analýza současné Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS) a prvků regionálního inovačního systému na základě materiálů dostupných na webových stránkách Kraje Vysočina a porovnání s výsledky, které  zjištěné výzkumem s doporučením pro další zaměření RIS Kraje.

C3 : Realizování  hlubšího strukturálního výzkumu ve vytipovaných malých a středních podnicích (dále MSP) Kraje Vysočina, které jsou základním stabilizátorem ekonomiky kraje a předpokladem jeho dlouhodobého rozvoje v důležitých ekonomických odvětvích. Jedná se o tato odvětví podle klasifikace CZ NACE: A,C,G,H,I,K - zemědělství, zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, peněžnictví a pojišťovnictví. Cílem bude zjistit reálnou situaci existujícího potenciálu inovačních faktorů ve firmách v oblasti lidských zdrojů, ekonomiky a inovací a zároveň identifikovat oblasti, které je potřeba podpořit a zaměřit na ně cíleně podporu v rámci regionální politiky.

 

Plánované výstupy projektu:

Rozšiřování výstupů projektu bude realizováno ve vědeckých časopisech a mezinárodních vědeckých konferencích indexovaných v databázi WOS - konference 1 článek, Scopus 2 články, plán publikační činnosti je uveden níže.

1. Článek do Ekonomického časopisu Univerzity Pardubice na téma Vývoj potenciálu Kraje Vysočina v oblasti inovačních faktorů. Časopis je indexován v databázi SCOPUS.

2. Článek do Acta Universitate Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, který je v databázi SCOPUS na téma Výsledky strukturálního šetření v malých a středních firmách Kraje Vysočina v oblasti lidských zdrojů a inovačního potenciálu.

3. Článek na XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2020, pořádané ESF MU Brno, na téma Regionální inovační strategie Kraje Vysočina a návrhy na její aktualizaci podle výsledků analýzy inovačních faktorů.

4. Závěrečná zpráva z projektu IGS. Rozšiřování výstupů projektu

 

Charakteristika výchozího stavu

Regionální konkurenceschopnost je v současné době podmíněna mnoha faktory, které se liší od tradičních faktorů, např. dostupnost pracovní síly, dopravní náklady, suroviny, do hry vstupují faktory nové, jako jsou znalosti, inovace, kvalita lidských zdrojů, znalostní ekonomika a schopnost spolupráce mezi ekonomickými a dalšími subjekty ve společnosti. (Adviser-Euro, a.s., 2009) V důsledku těchto změn už konkurenční výhoda ve vyspělých zemích není dosahována prostřednictvím snižování nákladů (low-road strategie), ale především schopností inovovat a přinášet stále něco nového. (Dunning, 2000)

Poněvadž v ČR hrají stále významnou roli tradiční ekonomické faktory regionálního rozvoje, je proto potřeba stále více rozvíjet a podporovat endogenní faktory rozvoje zaměřené na zvýšení ekonomického a rozvojového potenciálu území založeného na rozvoji lidských zdrojů, jejich vzdělanostní úrovni a rozvoji regionů jako center znalostí, inovačních schopností firem, znalostní ekonomice a vědě a výzkumu. Rozvojem inovačních faktorů a mapováním lidského a inovačního potenciálu v ČR se zabývá řada domácích autorů, např. Kutscherauer a kol. (2010), Minařík a Dufek (2010), Wokoun, Krejčová (2013), Žítek, (2016), Winklerová, Žítek (2017), ze slovenských autorů lze jmenovat Tvrdoně (2014), Fázikovou (2011), Kožiaka (2016), Meričkovou Mikušovou, Mikuše, Muthovou, Kaščákovou (2017) a další.

Dalším důležitým stupněm v rozvoji regionů je i zdůraznění role státních a regionálních institucí, sociálního prostředí, atmosféry v regionu, etiky práce, spolupráce a efektivních vztahů v regionu. (Adviser-Euro, a.s. 2009, Spilková (2004), Dušek (2015) Do popředí se dostávají strategie zaměřené na nové oblasti podnikání a zejména na průmyslová odvětví zaměřená na high-tech technologie. Roste zájem o vytváření partnerství, zejména ve veřejno-soukromé oblasti a vytváření industriálních klastrů a regionálních sítí (networks). (Tvrdoň, 2014)

Kraj Vysočina má provedenou analýzu v rámci RIS do roku 2009 a podávaný projekt bude navazovat na tuto analýzu v následujících letech a bude představovat relevantní soubor dat a výsledků z realizovaného projektu IGS.

Řešitelský tým má zkušenosti s prováděním výzkumů primárních i sekundárních dat a se spoluprácí s orgány místní samosprávy Kraje Vysočina i Statutárního města Jihlavy. 

Publikované výstupy:

MĚRTLOVÁ, L. (2018). Analýza ekonomického a inovačního potenciálu krajů v ČR. Zasláno do redakce Ekonomického časopisu Univerzity Pardubice, v recenzním řízení.

MĚRTLOVÁ, L. (2018). Hodnocení lidského potenciálu, ekonomické a inovační výkonnosti v krajích ČR. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků (93-99). Brno: Masarykova univerzita.

MĚRTLOVÁ, L., & VOJÁČKOVÁ, H. (2016). Inovační faktory konkurenceschopnosti v regionech České republiky. In Konkurence (241-254). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

MĚRTLOVÁ, L. – PROKOP, M. (2015) Shluková analýza jako metoda v regionálních analýzách. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 56–63. ISBN 978-80-210-7861-1.

MĚRTLOVÁ, L., (2015) Rozvojový potenciál krajů z pohledu ekonomických indikátorů cestovního ruchu. Auspicia: Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. 2015, 10, 3-4, s. 93-112. ISSN 1214 - 4967. Dostupný z WWW: <http://vsers.cz>.

MĚRTLOVÁ, L., NEČADOVÁ, V., PROKOP, M., KOŽIAK, R. (2015). Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy v ČR a SR. Editor Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. 1. řádné. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2015, 200 sv. (160 s.). ISBN 978-80-7204-931-8.

MĚRTLOVÁ, L., NEČADOVÁ, V., KOVÁŘ, O. (2012). Výzkum efektivnosti veřejné správy. VŠP Jihlava: AMAPRINT - Kerndl s.r.o., Třebíč.

MĚRTLOVÁ, L., VOJÁČKOVÁ, H. Rozvojový potenciál krajů z pohledu ekonomických indikátorů. In Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu. MĚRTLOVÁ, Libuše, VOJÁČKOVÁ, Hana. první řádné. Jihlava: VŠP. 2012. s. 219-235. ISBN 978-80-87035-60-3. Dostupný z WWW: <vspj.cz>.

MĚRTLOVÁ, L., Porovnání regionálních disparit v regionech České republiky. In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. MĚRTLOVÁ, Libuše. první řádné. Brno: MU. 2012. s. 81-90. ISBN 978-80-210-5875-0.

 

Použité metody a nástroje

V první fázi bude provedena rešerše literatury k dané problematice. K tomu bude použita metoda analýzy sekundárních dat a bude provedeno porovnání a vymezení současných teoretických a metodických východisek při zkoumání této problematiky.  Získané informace budou dále zpracovány pomocí metod analýzy a syntézy, indukce a dedukce a na jejich základu bude stanovena metodika výzkumu.

Dále bude provedena analýza vývoje předem definovaných ukazatelů lidského, ekonomického a inovačního potenciálu krajů v letech 2010 až 2018. Pomocí specifických a tradičních statistických metod (bodová metoda, modelové reginy, shluková analýza, grafického zobrazení a vyhodnocení statistických charakteristik souboru) bude vytvořeno pořadí regionů s jejich charakteristickými vlastnostmi a zobrazena situace Kraje Vysočina. Na vyhodnocení bude použita metoda komparace, indukce a dedukce. Provedená analýza bude vycházet z dat ČSÚ, CzechInvestu, MMR, MPO a dalších databází.

Analýza Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS) a prvků regionálního inovačního systému bude provedena metodou komparace se strategiemi ostatních krajů, následně budou porovnány záměry Regionální inovační strategie s reálnými výsledky zjištěnými v předchozí analýze. Na základě zjištěných skutečností při porovnání záměrů a skutečné situace podle výsledků zjištěných výzkumem bude formulováno doporučení pro další zaměření RIS Kraje.

V rámci realizace hlubšího strukturálního výzkumu ve vytipovaných malých a středních podnicích Kraje Vysočina bude použita metoda dotazníkového šetření a strukturovaných rozhovorů s vedoucími pracovníky malých a středních firem. Tyto firmy jsou základním stabilizátorem ekonomiky kraje a předpokladem jeho dlouhodobého rozvoje. Výzkum bude proveden u vytipovaných firem působících v odvětvích A,C,G,H,I,K - zemědělství, zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, penežnictví a pojišťovnictví. Cílem bude zjistit reálnou situaci existujícího potenciálu inovačních faktorů v oblasti lidských zdrojů, ekonomiky a inovací ve zkoumaných firmách a zároveň identifikovat oblasti, které je potřeba podpořit a zaměřit na ně cíleně podporu z prostředků Kraje Vysočina. V rámci dotazníkového šetření budou použity většinou uzavřené otázky se škálovým hodnocením. U strukturovaných rozhovorů budou použity dotazy na vlastní hodnocení potenciálu organizace a respondentům bude dána možnost vyjádřit se k současné situaci v oblasti podpory podnikání a možnostem získání finančních prostředků pro podporu konkurenceschopnosti firmy.

 

Popis plánovaných aktivit vč. časového plánu

Rok 2019:

4/2019      – obsahová analýza materiálů publikovaných domácími a zahraničními autory ke zkoumané problematice regionální  analýzy krajů; Stanovení metodiky první části výzkumu;

5/2019      –  analýza vývoje předem definovaných ukazatelů lidského, ekonomického a inovačního potenciálu krajů v letech 2010 až 2018 na základě analýzy sekundárních dat z ČSÚ, Czechinvestu, MMR, MPO a dalších databází;

6/2019      – vyhodnocení výsledků výzkumu a vyhodnocení pomocí statistických metod;

7-12/2019 – příprava a odeslání článku do časopisu  indexovaného v databázi Scopus;

Rok 2020:

1-2/2020   – analýza výsledků provedeného strukturálního výzkumu ve vytipovaných MSP v Kraji Vysočina v letech 2005 až 2009 na základě zveřejněných dokumentů na webových stránkách Kraje Vysočina; příprava metodiky výzkumu a realizace dotazníkového šetření v MSP na zjištění jejich inovačního potenciálu;

3-4/2020  - realizace strukturálního výzkumu v MSP v uvedených odvětvích dle CZ NACE na základě dotazníkového šetření.

5-6/2020  - příprava článku o dílčích výsledcích šetření na XIII. mezinárodní kolokvium ESF MU Brno;

7-9/2020 - zpracování výsledků výzkumu a příprava článku do časopisu v databázi SCOPUS;

10/2020 - odeslání článku k publikování;

11/2020 - vypracování závěrečné zprávy.

 

Zdůvodnění strategického zájmu pro rozvoj tvůrčích činností

Hlavním cílovým uživatelem výstupů projektu je Kraj Vysočina, který získá přehled o stavu a úrovni konkurenceschopnosti krajů v ČR a o aktuálním postavení Kraje Vysočina v jednotlivých ukazatelích charakterizujících zkoumané okruhy - lidské zdroje, ekonomickou a inovační výkonnost. Zároveň získá i informace o vývoji těchto ukazatelů a bude možné vývoj porovnat s vlivem realizovaných opatření v rámci Regionální inovační strategie. Zároveň získá i návrhy opatření, jak směřovat záměry RIS pro další období.

Malé a střední podniky v Kraji Vysočina, které se zúčastnily strukturálního výzkumu,  i další organizace získají informace, které by jim mohly posloužit k větší informovanosti o možnostech zvýšení vlastní konkurenceschopnosti a možnostech získání finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina.

V rámci realizace projektu dojde k prohloubení spolupráce mezi VŠPJ a Krajským úřadem Kraje Vysočina a k navázání nových kontaktů s organizacemi MSP. Toto je v zájmu strategického záměru VŠPJ, zvyšovat spolupráci s aplikační sférou a prohlubovat stávající vazby na regionální a místní samosprávu. 

Výsledky projektu budou rovněž sloužit pro strategický rozvoj VŠPJ jako významné aktivity v tvůrčí činnosti publikováním výstupů v článcích v časopisech v databázi Scopus a na XXIII. mezinárodním kolokviu o regionálních vědách.

Přínosem pro řešitele bude získání informací, které budou moci uplatnit při výuce předmětů veřejné finance, veřejná správa a regionální rozvoj. Přínosem pro studenty bude získání nových dovedností a praktických  zkušeností s dotazováním v rámci dotazníkového šetření, získané výsledky potom budou moci využít v seminárních pracích, případně bakalářských pracích.

 

Seznam nákladů a zdůvodnění strategického významu:

V uvedených nákladech se promítají zejména náklady na realizaci výzkumného šetření ve firmách - cestovné, odměny členům týmu a stipendia studentům - tazatelům. Další významnou položkou jsou poplatky za publikování a odměny recenzentům a korektorům textu. 

Rok 2019:                                                                      

   Položka rozpočtu                                                     Kč            Popis položky             

Nákup knih a odborných materiálů,-        2000,-  Nákup aktuálních publikací z oblasti regionálního rozvoje

Cestovné domácí                                  2000,-  Cesty k respondentům

Poplatky spojené s publikováním            3000,-  SCIPAP - Ekonomický časopis Univerzity Pardubice

Mzdy - odměny týmu                             9000,-  Na 1 člena týmu 3000,-Kč za rok

Sociální a zdravotní pojištění                   4000,-  Odvody z mezd zaměstnanců

DPP recenzenti, korektoři                       3000,-  Práce na úpravě textu, recenze

Mimořádná stipendia                             2000,-  Studentům za dotazování

Celkem 25000,- 

                                                     

Rok 2020:

Cestovné domácí                                 7000,-  Cesta na konfer. 500, nocleh2500,- cesty k respondentům 4000,-

Vložné na konference                           3000,-  XXIII. mezinárodní kolokvium

Poplatky spojené s publikováním           3000,-  Acta Universitate Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis

Mzdy - odměny týmu                            9000,-  Na 1 člena týmu 3000,-Kč za rok

Sociální a zdravotní pojištění                  4000,-  Odvody z mezd zaměstnanců

DPP recenzenti, korektoři                      5000,-  Práce na úpravě textu, recenze

Mimořádná stipendia                            7000,-  Studentům za dotazování

Celkem 38000,- Kč
                                                  

Celkem projekt:  63000,- Kč

 

 

II. Složení řešitelského týmu  a způsob zapojení do jednotlivých aktivit

 

Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

Role v týmu: Garant, hlavní manažer projektu a výzkumný pracovník;

Odbornice na problematiku lidských zdrojů, veřejné správy, veřejných financí  a regionální politiky, kdy publikuje výsledky z této oblasti v časopisech, na mezinárodních konferencích a v monografiích. Zkušenosti s vedením a realizací výzkumů veřejné správy v ČR i v zahraničí.

Činnost v projektu: Zodpovědnost za realizaci výzkumu, publikační činnost, rozdělení finančních prostředků a plnění harmonogramu projektu tak, aby došlo k jeho praktickému a teoretickému využití, diseminace výsledků.

 

Ing. Věra Nečadová

Odbornice na problematiku veřejné správy, veřejných financí  a veřejné politiky, kdy publikuje výsledky z této oblasti v časopisech, na konferencích a v monografiích. Zkušenosti s vedením a realizací výzkumů veřejné správy v ČR i v zahraničí.

Role v týmu: výzkumný manažer projektu a výzkumný pracovník

Činnost v projektu: Zodpovědnost za plánování a realizaci výzkumu – výzkumné šetření, příprava dotazníků, rozhovory, vyhodnocování výsledků výzkumu, diseminace výsledků.

 

Mgr. Martin Prokop

Odborník na vyhodnocování výsledků výzkumu, matematik a statistik. Publikační činnost v oboru ve světově uznávaných databázích. Zkušenosti s  realizací a vyhodnocením výzkumů v ČR i v zahraničí s využitím matematicko-statistických metod v projektech výzkumů ve veřejné správě.

Role v týmu: výzkumný pracovník projektu a analytik, matematik a statistik, který publikuje výstupy z oblasti analýz. Vyhodnocování a statistické zpracování výsledků výzkumů.

Činnost v projektu: Zodpovědnost za přípravu a realizaci výzkumu – výzkumné šetření, příprava dotazníků, vyhodnocování výsledků výzkumu, diseminace výsledků. 

 

 

Vedoucí projektu: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D.

Celková částka: 126000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá