Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 211
E-mail jan.zavodnypospisil@vspj.cz
Místnost 1P021

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
12:35 - 14:00 Online v ZOOM místnosti: https://cesnet.zoom.us/j/4113481656 Nutná předchozí rezervace termínu přes email.

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2020

Závodná, L., Závodný Pospíšil, J., & Jiránek, M. (2020). DOES THE PACKAGING CHANGE THE PERCEIVED TASTE OF BEER? RESULTS FROM A BEER EXPERIMENT. MARKET-TRŽIŠTE, 32(1), 65-78. doi: 10.22598/mt/2020.32.1.65
Berková, K., Frendlovská, D., Závodný Pospíšil, J., Vojáčková, H., & Kolářová, D. (2020). Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 13(1), 1-9. doi: 10.7160/eriesj.2020.130101

2018

Závodná, L., & Závodný Pospíšil, J. (2018). Social Media Use Among Czech University Students During the Travel Process. Tourism and hospitality management, 24(1), 213-227. doi: 10.20867/thm.24.1.7

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Závodný Pospíšil, J., & Havlasová, E. (2020). Reklama na nadspotřebu: Kritická diskurzivní analýza nabídkových letáků vybraných obchodních řetězců. Economics Management Innovation, 11(1), 36-44.
Závodná, L., Trejtnarová, L., & Závodný Pospíšil, J. (2020). A Sustainable Materials for Footwear Industry: Designing Biodegradable Shoes. Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 8(1), 1-9. doi: 10.15547/artte.2020.01.001

2018

Závodný Pospíšil, J. (2018). Vliv výuky kurzu udržitelnosti na hodnotové orientace studentů - Kazuistika. Media4u Magazine, 15(4), 5-8.
Závodný Pospíšil, J. (2018). Video Content Consumers and Creators: Reaching Czech Generation Z Through Youtube. Ekonomika Management Inovace, 10(3), 79-86.

2016

Závodný Pospíšil, J., & Žváčková, A. (2016). Infotainment v české komerční televizi. Media4u Magazine, 13.(1), 42-45.
Závodná, L., & Závodný Pospíšil, J. (2016). Fenomén YouTube. Media4u Magazine, 13(3), 62-65.

2015

Závodný Pospíšil, J., & Kašparová, L. (2015). Skrytá reklama v časopisech pro ženy. Media4u Magazine, 12.(4), 80-82.

Ostatní knihy a učební texty

2021

Berková, K., Frendlovská, D., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2021). Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH. Praha: Extrasystem Praha.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2020

Dostál, J., Tošner, J., Černá, M., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., Renata, S., Smrčka, F., & Musil, M. (2020). Ekonomická hodnota dobrovolnictví v teorii a praxi: souhrnná výzkumná zpráva projektu Česko s dobrovolnictvím počítá.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2018

Fiala, R., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2018). 10. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Ostatní výsledky

2020

Smrčka, F., Musil, M., Dostál, J., Černá, M., Tošner, J., Činčalová, S., Závodný Pospíšil, J., & Renata, S. (2020). Aplikace Dobrometr.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá