Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 215
E-mail martina.kuncova@vspj.cz
Místnost 3N076

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
12:00 - 13:00 platné pro LS (únor-červen 2021) online - předem nutná domluva, link:https://cesnet.zoom.us/j/96186608973 osobní konzultace lze domluvit i na jiný čas
pátek
14:00 - 15:00 platné pro LS (únor-červen 2021) online - předem nutná domluva, link:https://cesnet.zoom.us/j/96186608973

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2018

Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)
Hedija, V., & Kuncová, M. (2018). HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, 42(1), 53-66.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives, 17(4), 425-440. doi: 10.1515/revecp-2017-0022
Kuncová, M., & Mulač, P. (2017). Comparison of The Higher Education Systems in The Visegrad Group of Countries. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 582-594.
Kuncová, M., Horáčková, P., & Hedija, V. (2017). Analysis of the Dependence of the Study Results of the Subjects Microeconomics on Mathematics. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 308-315.

2016

Kuncová, M., & Mulač, P. (2016). Comparison Of The Trends In Higher Education In The Czech Republic, Slovakia And Austria. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(speccial issue), 489-497.
Jurigová, Z., Tučková, Z., & Kuncová, M. (2016). ECONOMIC SUSTAINABILITY AS A FUTURE PHENOMENON: MOVING TOWARDS A SUSTAINABLE HOTEL INDUSTRY. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES, 6(1), 103-112.
Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 77-89. doi: 10.7160/aol.2016.080308

2015

Kuncová, M., & Mulač, P. (2015). Higher Professional Education Funding Systems In Selected European Countries And In The Czech Republic. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(INTE 2015), 237-244.
Kuncová, M. (2015). Methods for the electricity supplier selection – case study of the Czech Republic. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 9(1), 714-720.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Kuncová, M. (2020). Volba dodavatele elektřiny v ČR v roce 2020 z pohledu nákladů na spotřebu elektřiny pro domácnosti a pro podnikatelský maloodběr – simulační model. Trendy v podnikání - Business Trends, 10(3), 12-20. doi: 10.24132/jbt.2020.10.3.12_20

2018

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2018). Multi-criteria Comparison of Savings Accounts on the Czech Market. LITTERA SCRIPTA, Vol.11(2), 80-94.

2017

Vojáčková, H., Chalupa, P., Kuncová, M., & Rux, J. (2017). Závislost získaných dat na vypočítaných datech ORP Kraje Vysočina. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 95-108.

2015

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE E-LEARNING USAGE ON THE STUDY RESULTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Vol. 8(1), 24-34.

2014

Štouračová, I., & Kuncová, M. (2014). Srovnání výrobců deskových her na českém trhu. Logos Polytechnikos, 5(3), 43-55.
Měrtlová, L., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2014). Vliv dopravních podmínek na zaměstnanost v Kraji Vysočina. AUSPICIA, XI(2), 85-92.

2012

Borůvková, J., & Kuncová, M. (2012). Porovnání očních oddělení nemocnic Kraje Vysočina pomocí DEA modelů. ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2012(5), 75-84.

2010

Dlouhý, M., & Kuncová, M. (2010). Operational Research Methods: Theory and Practice by Literature Survey. Logos Polytechnikos, 1. volume(2), 3-13.
Kuncová, M., Kalčevová, J., & Lízalová, L. (2010). Srovnání zdravotních pojišťoven v České republice. Logos Polytechnikos, 3/2010(3), 89-108.
Vojáčková, H., Novotný, J., & Kuncová, M. (2010). The Analysis of the Market Environment of the Broadband Networks in the South-East Region of the Czech Republic. Logos Polytechnikos, 1. volume(1), 14-27.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2019

Fiala, P., & Kuncová, M. (2019). Simulation model of supply networks development. In The 18th International Conference on Modeling and Applied Simulation (MAS), Lisbon, Portugal (16-21). Itálie: Rende.

2018

Kuncová, M., Tučková, Z., & Vaculčíková, Z. (2018). The Tourism Infrastructure in the Czech Regions – Multi-Criteria Comparison. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (3336-3344). Seville Spain: International Business Information Management Association (IBIMA).

2017

Tučková, Z., Jurigová, Z., & Kuncová, M. (2017). Knowledge as a Basis for Sustainable Tourism in Terms of V4 Countries. In Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2017) (991-998). Sonning Common: Curran Asso ciates.

2016

Tučková, Z., & Kuncová, M. (2016). Knowledge Services as a Basis for the Knowledge Economy and Sustainable Tourism. In Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management (1155-1163). Belfast, Northern Ireland: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading.

2012

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2012). Monte Carlo simulation - the bank account selection in the Czech Republic according to the bank charges. In Proceedings of the International Conference on Modeling and Applied Simulation (153-161). Italy: RENDE.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Kuncová, M., Fiala, R., & Hedija, V. (2020). Financial Health Assessment of Pig-breeding Companies in Slovakia –Altman’s Z-score and TOPSIS Results Comparison. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) (339-345). Brno: Mendel University in Brno.
Kuncová, M., & Hedija, V. (2020). FINANCIAL PERFORMANCE OF THE CZECH TOUR OPERATORS EVALUATION: COMPARISON OF DEA AND ELECTRE METHODS. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS - Multiple Criteria Decision Making XX (190-198). Bratislava, Slovensko: Letra Edu, s. r. o.

2019

Kuncová, M., & Frendlovská, D. (2019). ANALYSIS OF THE STUDENTS‘ EVALUATION OF A PRACTICE AT THE COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA. In Proceedings of the 12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2019) (5823-5829). Seville, Spain: IATED.

2018

Kuncová, M., & Tučková, Z. (2018). Evaluation of the Czech Regions from the Tourism Infrastructure Point of View Using TOPSIS Method. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XI X (201-207). Bratislava, Slovensko: Letra Edu , s. r. o .

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). ASSESSING THE TRAVEL AGENCIES EFFICIENCY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (244-252). Jihlava: College of Polytechnic Jihlava.

2016

Mulač, P., & Kuncová, M. (2016). Funding System of Higher Proffesional Education in Belgium, Netherlands and Austria. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research (319-327). Brno: Masarykova Univerzita Brno.
Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). A Comparison of Specialised Agricultural Companies Performance. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) (209-215). Bratislava: Letra Interactive, s.r.o.

2015

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). Analysis of the Influence of the Moodle Usage on the Study Results of Combined Form of Study Students. In DisCo 2015 (90-100). Prague: Center for Higher Education Studies.
Kuncová, M., Bíza Bisová, S., & Mulač, P. (2015). Public Universities in the Czech Republic: Analysis of Efficiency. In Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research (232-240). Brno: Masarykova univerzita.
Šlechtová, P., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). LANGUAGE TEACHING/LEARNING WITH MOODLE IN HIGHER EDUCATION. In Efficiency and Responsibility in Education (507-515). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

2014

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2014). INFLUENCE OF THE E-LEARNING AND FORM OF STUDY ON THE STUDY RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings (335-342). Praha: ČZU.
Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling, Visualization and Optimization of Hospital Emergency Department. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014 (1084-1089). Olomouc: Palacký University.
Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling and Improvement of Hospital Processes. In Proceedings of The 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014 (363-371). Zabreb: VERN' University of Applied Sciences.
Kuncová, M., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2014). Economic Activity and Traffic Accessibility of the Vysocina Region Municipalities - Multi-criteria Comparison. In Current Trends in Public Sector Research (261-268). Brno: Masarykova univerzita.

2013

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2013). Evaluation of the E-learning System at College of Poyltechnics Jihlava. In Efficiency and Responsibility in Education 2013 (354-362). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Kuncová, M., Sekničková, J., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2013). Comparison of selected municipalities of Vysocina region from the economic activity and traffic accessibility point of view using DEA model. In Proceedings of the 31st conference Mathematical Methods in Economics (MME) 2013 (506-511). Jihlava: VSPJ Jihlava.

2012

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2012). Students Evaluation of the E-learning Courses at College of Polytechnics Jihlava. In Efficiency and Responsibility in Education 2012 (303-314). Prague: Czech University of Life Sciences Prague.

2011

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2011). Moodle Item Analysis as a Tool for the Education Efficiency Increase. In Efficiency and Responsibility in Education (178-186). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava a externí hodnocení opor.. In SCO 2011 (187-192). Brno: Masarykova univerzita.
Kuncová, M., Borůvková, J., & Jablonský, J. (2011). Comparison of the Selected Departments in Hospitals Using DEA Models. In Proceedeings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011 (59-63). Praha: Professional Publishing.
Vojáčková, H., Kuncová, M., & Benešová, M. (2011). Projekt of the e-learning support creation at VSP jihlava and its evaluation. In Efficieency and Responsibility in Education 2011 (322-330). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

Ostatní články ve sbornících

2020

Hedija, V., Kuncová, M., & Jablonský, J. (2020). Assessing the Efficiency of Czech Transportation Firms: The Case of Freight Trasport by Road. In Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION (126-133). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Kuncová, M. (2020). Electricity supplier selection in the Czech Republic in 2020 for retail customers – optimization model. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM - Business Cycles – more than Economic Phenomena (175-180). České Budějovice: Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice.

2017

Kuncová, M., & Hedija, V. (2017). Finanční analýza českých cestovních kanceláří s využitím metod vícekriteriálního hodnocení. In Zborník zo seminára využitie kvantitatívnych metód vo vedecko–výskumnej činnosti a v praxi XII (118-126). Bratislava: Ekonóm.

2015

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). Konkurenceschopnost LMS Moodle. In 7.ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence (178-188). Jihlava: VŠPJ.

2014

Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelování a vizualizace operací na oddělení urgentního příjmu nemocnice. In Konkurence (307-315). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Kuncová, M., & Bíza Bisová, S. (2014). Srovnání technické efektivity veřejných vysokých škol v ČR. In Znalosti pro tržní praxi 2014 (498-506). Olomouc: UPOL.

2013

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2013). Konkurenceschopnost českých bank z pohledu konotkorentních úvěrů. In Konkurence 2013 (187-197). Jihlava: VŠPJ.
Lízalová, L., & Kuncová, M. (2013). Vliv bankovních poplatků na postavení velkých bank v ČR. In Dominantný subjekt na trhoch sieťových odvetví a jeho cenová politika (65-75). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
Kuncová, M., & Lízalová, L. (2013). Differences of the Bank Charges Paid in the Czech Republic – Monte Carlo Simulation.. In Proceedings of the International Workshop: Methods and Applications of Artificial Intelligence. Institute of Management and Information Technology (20-29). Polsko: Univ. Bialsko-Biala.

2012

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2012). O projektu „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (28-42). Jihlava: VŠPJ.
Kuncová, M. (2012). Elektronické obchodování - srovnání zemí EU v letech 2008-2009 s využitím metod vícekriteriálního hodnocení variant. In Trendy v podnikání 2012 (1-9). Plzeň: ZČU.
Kuncová, M. (2012). Zvýšení konkurenceschopnosti studentů VŠPJ rozšířením výuky o předmět “Simulační modely”. In Konference Konkurence (263-276). Jihlava: VŠPJ.
Kuncová, M., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Posouzení kvality života v regionech České republiky metodami WSA a TOPSIS. In Matematika v ekonomické praxi (174-190). Jihlava: VŠP Jihlava.

2011

Vojáčková, H., & Kuncová, M. (2011). Projekt tvorby e-learningových opor na VŠP Jihlava a hodnocení opor studenty. In Alternativní metody výuky 2011 (57). Hradec Králové: GAUDEAMUS.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava. In MoodleMoot.cz 2011 (24). Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava – výsledky první fáze hodnocení. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (34-49). Jihlava: VŠPJ.

2010

Lízalová, L., & Kuncová, M. (2010). Komparace nabídky cestovního pojištění za použití metod vícekriteriálního rozhodování. In Matematika v ekonomické praxi (1-8). VŠPJ: VŠPJ.
Kuncová, M., & Dlouhý, M. (2010). Využití simulačního modelování pro zvýšení produktivity. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty 2010 (38-47). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2015

Mulač, P., & Kuncová, M. (2015). Financování profesně orientovaných vysokých škol v evropském kontextu. Praha: GRADA Publishing, a.s.

2011

Novotný, O., Doucek, P., Kuncová, M., Voříšek, J., Novák, J., Maryška, M., & Řezáč, M. (2011). Digitální cesta k prosperitě. Praha: Professional Publishing.

Ostatní knihy a učební texty

2021

Berková, K., Frendlovská, D., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2021). Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH. Praha: Extrasystem Praha.

2016

Kuncová, M., Novotný, J., Stolín, R., Lízalová, L., Reiterman, M., Benešová, M., Dostálová, Z., & Mulač, P. (2016). Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: Ekopress.

2013

Novotný, J., & Kuncová, M. (2013). Řízení lidských zdrojů - Projektové řízení. : .

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2019

Fiala, R., Kuncová, M., Slabá, M., Činčalová, S., & Rojík, S. (2019). 11. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

2018

Fiala, R., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2018). 10. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá