Vizitka provozního pracovníka

Fotografie doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Jméno a příjmení doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
Status Provozní zaměstnanec
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Rektor
Telefon +420 567 141 102
Mobilní telefon 604128156
E-mail rektor@vspj.cz
Místnost 2N049

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím hybridních kampusů

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Cílem projektu je vytvoření výstupů sloužících primárně pro vyšší management zapojených VŠ a pro pracovníky, kteří jsou v rámci nich zodpovědní za řízení kvality vzdělávání. Výstupy projektu poslouží managementu univerzit k nastavení vhodné strategie a opatření k zajištění vyšší míry regionální relevance studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Výstupy ve formě analýz, metodických doporučení, resp. metodik budou využívány pro interní potřebu každé zapojené VŠ. A to nejen v roce 2022, ale právě i v letech následujících, neboť projekt svým strategickým zaměřením v dlouhodobém časovém horizontu cílí právě na dlouhodobé využívání know-how plynoucího z výsledků a výstupů tohoto projektu. Což v další praxi bude zohledněno např. v nastavení interních procesů, vnitřních předpisů, aktualizace metodik apod. Finančně toto bude zajištěno v rámci standardního pracovně-právního vztahu zapojených klíčových osob.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Celková částka: 428 038,00 CZK

Dotační titul: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá