Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 217
Mobilní telefon 731 529 712
E-mail lizalova@vspj.cz
Místnost 3N068

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
12:30 - 13:30 Delší konzultace domluvte mailem na lizalova@vspj.cz.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0001-5694

Článek v databázi SCOPUS

2018

Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Recognition of Indicators for the Development of the Cognitive Dimensions in Tertiary Education. Problems of Education in the 21st Century, 76(6), 762-778.
Berková, K., Borůvková, J., & Lízalová, L. (2018). Motivation of Students of Economic and Technical Study Programmes as a Tool of Competitiveness of Universities and Colleges: Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(4), 72-77.

2013

Lízalová, L., & Kozáková, P. (2013). Effect of the equity multiplier indicator in companies according the sectors. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LXI(2), 385-392. doi: 10.11118/actaun201361020385

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2021

Lízalová, L., & Kozáková, P. (2021). Posouzení nebezpečí úpadku podniku s využitím testů předluženosti a bankrotních modelů. Logos Polytechnikos, 2021(3), 16-33.

2018

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2018). Multi-criteria Comparison of Savings Accounts on the Czech Market. LITTERA SCRIPTA, Vol.11(2), 80-94.

2017

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2017). Porovnání úrovně finanční gramotnosti v různých segmentech studentů. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(3), 214-224.

2016

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2016). Rekognoskace robustního nástroje pro měření finanční gramotnosti. Logos Polytechnikos, 7(3), 170-182.

2014

Lízalová, L. (2014). Zařazení simulačních manažerských her do výuky na VŠPJ. Logos Polytechnikos, 5(4), 5-19.
Stolín, R., & Lízalová, L. (2014). Trendy vývoje pojistných podvodů v ČR. Logos Polytechnikos, 5(3), 56-68.

2011

Šiška, L., & Lízalová, L. (2011). Výběr ekonomických ukazatelů pro měření dlouhodobé výkonnosti podniku. Journal of Competitiveness, 2(1), 4-24.

2010

Kuncová, M., Kalčevová, J., & Lízalová, L. (2010). Srovnání zdravotních pojišťoven v České republice. Logos Polytechnikos, 3/2010(3), 89-108.
Lízalová, L. (2010). Vývoj ukazatele EVA ve vybraných odvětvích českého průmyslu.. Logos Polytechnikos, 3/2010(3), 18-29.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2012

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2012). Monte Carlo simulation - the bank account selection in the Czech Republic according to the bank charges. In Proceedings of the International Conference on Modeling and Applied Simulation (153-161). Italy: RENDE.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2022

Kuncová, M., Zýková, P., Kozáková, P., & Lízalová, L. (2022). Analysis of the efficiency of the Czech companies in the NACE sector "Accommodation and food service activities". In 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022-Proceedings (205-211). Jihlava: VŠPJ.

2020

Lízalová, L., & Činčalová, S. (2020). Potenciál zvyšování finanční gramotnosti studentů. In Proceedings of the 11th Annual International Scientific Conference COMPETITION (215-222). College of Polytechnics Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2016

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2016). Finanční gramotnost studentů VŠPJ. In Sborník příspěvků z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (230-240). Jihlava: https://konference.vspj.cz/download?hash=College of Polytechnics Jihlava.

2015

Lízalová, L., & Stolín, R. (2015). An Analysis of Insurance Fraud Trends in the Czech Republic. In Financial Management of Firms and Financial Institutions (677-685). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2013

Lízalová, L., & Kozáková, P. (2013). Evaluation of the Equity Multiplier in the Manufacturing Industry. In Hradec Economic Days 2013 (228-234). Hradec Králové: Gaudeamus.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2013). Analysis of the Equity Multiplier Indicator. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice (405-414). Zlín: UTB Zlín.

2011

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2011). Moodle Item Analysis as a Tool for the Education Efficiency Increase. In Efficiency and Responsibility in Education (178-186). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

Ostatní články ve sbornících

2021

Lízalová, L., & Kozáková, P. (2021). Testování finančního zdraví podniků.. In Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION (195-205). College of Polytechnics Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2020

Lízalová, L. (2020). COVID ‐ 19 se stal akcelerátorem online vzdělávání na VŠPJ. In Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION (274-282). College of Polytechnics Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2018

Lízalová, L., & Borůvková, J. (2018). Metodologický přístup k analýze vztahů mezi proměnnými získanými dotazníkovým šetřením. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (126-134). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2015

Lízalová, L., Beranová, L., & Korbičková, J. (2015). Návaznost simulační manažerské hry UNISIM na předměty vyučované na VŠPJ. In Konkurence (19-26). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2014

Lízalová, L., & Trávník, M. (2014). Konkurence na trhu mobilních operátorů. In Konkurence (284-294). Jihlava: VSPJ.
Lízalová, L. (2014). Metodika implementace simulačních her do výuky na VŠPJ. In Integrace ekonomického vzdělávání (112-121). Praha: Oeconomica.

2013

Lízalová, L., & Kuncová, M. (2013). Vliv bankovních poplatků na postavení velkých bank v ČR. In Dominantný subjekt na trhoch sieťových odvetví a jeho cenová politika (65-75). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
Kuncová, M., & Lízalová, L. (2013). Konkurenceschopnost českých bank z pohledu konotkorentních úvěrů. In Konkurence 2013 (187-197). Jihlava: VŠPJ.
Kuncová, M., & Lízalová, L. (2013). Differences of the Bank Charges Paid in the Czech Republic – Monte Carlo Simulation.. In Proceedings of the International Workshop: Methods and Applications of Artificial Intelligence. Institute of Management and Information Technology (20-29). Polsko: Univ. Bialsko-Biala.

2012

Lízalová, L. (2012). Zařazení simulační manažerské hry do výuky ekonomických předmětů na VŠPJ. In Konkurence (284-291). Jihlava: VŠPJ.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2012). VLIV VSTUPNÍCH HODNOT UKAZATELE ROA NA JEHO VYPOVÍDACÍ HODNOTU. In Trendy v podnikání 2012 mezinárodní vědecká konference (1-7). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Lízalová, L. (2012). Využití metod vícekriteriálního hodnocení variant při zpracování bakalářských prací studentů VŠPJ. In Matematika v ekonomické praxi (31-39). Jihlava: VŠPJ.
Lízalová, L. (2012). Návrh systematizace úloh prostřednictvím kontextů, kategorií a podkategorií. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (78-88). Jihlava: VŠPJ.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2012). Multiplikátor vlastního jmění jako indikátor potenciálu finanční páky. In NOVÉ TRENDY 2012 (156-162). Znojmo: SVŠS.
Lízalová, L., & Kozáková, P. (2012). Evaluace možnosti zadlužování s využitím multiplikátoru vlastního jmění. In Ekonomické a právní otázky zadluženosti ekonomik, podniků a domácností (1-6). Praha: SVŠES.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2012). Ukazatel ROA ve statistické analýze vybraného vzorku podniků a odvětvových průměrů. In Zadlužení - fenomén současnosti (141-151). Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2012). Analysis and Comparison of Ten-year Series of the Indicator ROA. In NOVÉ TRENDY 2012 (113-120). Znojmo: SVŠS.
Lízalová, L. (2012). Základy finančního řízení na VŠPJ. In Konkurence (292-295). Jihlava: VŠPJ.

2011

Lízalová, L. (2011). Optimalizace testování v prostředí Moodle. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (1-118). Jihlava: VŠPJ.
Šiška, L., & Lízalová, L. (2011). Souvislost zadlužení a výkonnosti podniku. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy – nové nápady 2011 (374-380). Znojmo: SVŠS.

2010

Lízalová, L., & Kuncová, M. (2010). Komparace nabídky cestovního pojištění za použití metod vícekriteriálního rozhodování. In Matematika v ekonomické praxi (1-8). VŠPJ: VŠPJ.

Odborná kniha

2013

Lízalová, L., Fiala, R., Šiška, L., & Prokop, M. (2013). Vliv nehmotných aktiv na výkonnost podniku. Praha: Grada.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Kuncová, M., Novotný, J., Stolín, R., Lízalová, L., Reiterman, M., Benešová, M., Dostálová, Z., & Mulač, P. (2016). Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: Ekopress.

2014

Lízalová, L., & Stolín, R. (2014). Pojišťovnictví a pojistná matematika. Jihlava: VŠPJ.
Kozáková, P., & Lízalová, L. (2014). Cvičebnice podnikové ekonomiky. Jihlava: VSPJ.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá