Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Roman Fiala, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 223
E-mail fiala@vspj.cz
Místnost 3N070

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
08:30 - 08:50
12:40 - 13:00
úterý
08:30 - 08:50

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5895-6898

Článek v databázi Web of Science

2020

Fiala, R., Hedija, V., Dvořák, J., & Jánský, J. (2020). Are profitable firms also financially healthy? Empirical evidence for pig-breeding sector. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE, 16(1), 173-201.

2019

Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Is Gibrat’s law valid for travel agencies and tour operators? Evidence from the Visegrad group countries. Journal of East European Management Studies, 24(3), 447-465. doi: 10.5771/0949-6181-2019-3-447
Fiala, R., & Hedija, V. (2019). Testing the validity of Gibrat's law in the context of profitability performance. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 32(1), 2850-2863. doi: 10.1080/1331677X.2019.1655656

2017

Fiala, R. (2017). Testing convergence toward Gibrat’s law for Czech manufacturing firms. Ekonomický časopis, 65(8), 737-750.

Článek v databázi SCOPUS

2022

Fiala, R., & Hedija, V. (2022). Do Smaller Firms Grow Faster than Large Enterprises? The Case of Czech Transportation and Storage Industry. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 24(2), A79-A87. doi: 10.26552/com.C.2022.2.A79-A87

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives, 17(4), 425-440. doi: 10.1515/revecp-2017-0022

2016

Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 77-89. doi: 10.7160/aol.2016.080308

2015

Fiala, R., & Hedija, V. (2015). The Relationship Between Firm Size and Firm Growth: The Case of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(5), 1639-1644. doi: 10.11118/actaun201563051639

2013

Fiala, R., & Prokop, M. (2013). The relationship among reputation, inter-organizational trust and alliance performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 61(4), 899-908. doi: 10.11118/actaun201361040899

2012

Fiala, R., Prokop, M., & Živělová, I. (2012). The relationship between inter-organizational trust and performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 60(4), 89-98.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2013

Chalupová, M., Fiala, R., & Rojík, S. (2013). Sociální sítě tvořené pro budování regionálních značek potravin v Kraji Vysočina. Scientific Papers of the University of Pardubice, 29(4), 61-73.

2012

Fiala, R., Borůvková, J., & Prokop, M. (2012). Inter-organizational Trust, Interpersonal Trust and Costs of Negotiation. Logos Polytechnikos, 3(3), 24-32.
Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2012). Vztah nezaměstnanosti a mezd na regionální úrovni v České republice v období 2003-2010. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, 15(1), 91-101.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2012). The Valuation of Organizational Capital. Journal of Competitiveness, 4(4), 123-132. doi: 10.7441/joc.2012.04.09

2011

Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Organizační kultura a výkonnost podniku. Logos Polytechnikos, 2(4), 76-85.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The measurement of organizational capital. Littera scripta, 4(2), 25-34.
Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). Lineární regresní model jako nástroj měření organizačního kapitálu. Acta universitatis bohemiae meridionales, 14(1), 7-13.

2010

Fiala, R. (2010). Malé a střední podniky a podnikatelské sítě. Logos Polytechnikos, 1. ročník(1), 53-61.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Kuncová, M., Fiala, R., & Hedija, V. (2020). Financial Health Assessment of Pig-breeding Companies in Slovakia –Altman’s Z-score and TOPSIS Results Comparison. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) (339-345). Brno: Mendel University in Brno.

2019

Hedija, V., & Fiala, R. (2019). Testing the validity of Gibrat’s law in Slovakia: Quantile approach. In AIP Conference Proceedings (450015-1 - 450015-4). Rhodes: AIP Publishing.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). ASSESSING THE TRAVEL AGENCIES EFFICIENCY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (244-252). Jihlava: College of Polytechnic Jihlava.

2016

Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). A Comparison of Specialised Agricultural Companies Performance. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) (209-215). Bratislava: Letra Interactive, s.r.o.

2015

Fiala, R. (2015). Testing Gibrat`s law for small and medium-sized manufacturing firms: empirical evidence for the Czech Republic. In 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics 2015 (172-176). Plzeň: University of West Bohemia.
Hedija, V., & Fiala, R. (2015). Vztah mezi velkosti a růstem cestovních kanceláří a agentur podnikajících v České republice. In 10. mezinárodní konference – Aktuální problémy cestovního ruchu (93-102). Jihlava: VŠPJ.
Fiala, R., & Hedija, V. (2015). Gibrat´s law and empirical studies. In 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions (254-262). Ostrava: VŠB-TU Ostrava.

2014

Slabá, M., & Fiala, R. (2014). Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Current Trends in Public Sector Research (318-326). Brno: Masarykova univerzita.

2013

Fiala, R., Borůvková, J., & Slabá, M. (2013). Modeling Company Output As a Function of Its Major Inputs. In Financial Managment of Firms and Financial Institutions (156-161). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava.

2011

Fiala, R., & Borůvková, J. (2011). The Relationship between Organizational Capital and Firm Performance. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Finace and the performance of rims in scenece, education, and practice (88-95). Zlín: Tomas Bata University.

Ostatní články ve sbornících

2021

Fiala, R., & Kuncová, M. (2021). THE CZECH BREWING INDUSTRY: IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN FIRM EFFICIENCY AND FIRM SIZE?. In 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2021 (185-192). Vienna: SGEM WORLD SCIENCE (SWS) Scholarly Society - Austria. doi: 10.35603/sws.iscss.2021/s04.18

2019

Fiala, R., & Hedija, V. (2019). IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN FIRM SIZE AND FIRM GROWTH FOR PIG BREEDING SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC?. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (615-623). Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd. doi: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2

2018

Fiala, R., & Hedija, V. (2018). FACTORS AFFECTING THE VALIDITY OF GIBRAT’S LAW. In Trendy v podnikání 2018 - Recenzovaný sborník příspěvků (nestrankovano). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Fiala, R., & Hedija, V. (2018). IS THE FIRM SIZE DETERMINANT OF FIRM GROWTH IN SLOVAKIA?. In 5th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS SGEM 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLUME 5 (563-568). Sofia: STEF92 Technology Ltd.

2016

Fiala, R. (2016). THE ASSOCITATION OF ENTERPRISES AND ENTREPRENEURIAL NETWORKS. In Business Intelligence as a Tool for Knowledge Development in Business Organizations (12-20). Bratislava: EKONÓM, University of Economics in Bratislava.

2014

Fiala, R. (2014). The relationship between human capital and firm performance. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2014 (191-196). Hradec Králové: Magnanimitas.

2013

Fiala, R. (2013). Trust, conflict and performance. In Konkurence 2013 (80-90). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2012

Fiala, R. (2012). Komparace předmětu Strategické řízení s obdobně nazvanými předměty na vybraných vysokých školách. In Konference Konkurence (196-200). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Fiala, R. (2012). Komparace předmětu Management s obdobně nazvanými předměty na vybraných vysokých školách. In Konference Konkurence (190-195). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2011

Šulc, M., Borůvková, J., & Fiala, R. (2011). Vztah nezaměstnanosti a mezd v období stabilního hospodářského růstu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGION V ROZVOJI SPOLECNOSTI 2011 (264-269). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2010

Fiala, R. (2010). Měření důvěry a pověsti členů klastrů a nákupních aliancí. In PEFnet 2010 (53). Brno: Mendelova univerzita v Brně.

2009

Fiala, R. (2009). Investiční pobídky - jejich význam pro Českou republiku a vliv na konkurenceschopnost malých a středních podniků. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty (113-117). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Fiala, R. (2009). Vliv organizačního kapitálu na výkonnost podniku. In MendelNet PEF 2009 (67). Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Odborná kniha

2013

Lízalová, L., Fiala, R., Šiška, L., & Prokop, M. (2013). Vliv nehmotných aktiv na výkonnost podniku. Praha: Grada.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2021

Fiala, R., Kuncová, M., Činčalová, S., Slabá, M., & Rojík, S. (2021). 13. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence..

2020

Fiala, R., Slabá, M., Činčalová, S., Kuncová, M., & Rojík, S. (2020). 12. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence..

2019

Fiala, R., Kuncová, M., Slabá, M., Činčalová, S., & Rojík, S. (2019). 11. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

2018

Fiala, R., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2018). 10. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Projekty

Interní grantová soutěž

Změny spotřebitelského chování vlivem pandemie COVID-19

Upravit 01.01.2022 - 31.12.2022
Tento projekt se zaměřuje na velmi aktuální problematiku spojenou s pandemií COVID-19, která přinesla celou řadu změn v oblasti nákupního chování spotřebitelů. Výstupy z tohoto projektu budou prezentovány na vybraných konferencích, které jsou indexovány na Web of Science. Výstupy budou také publikovány ve vybraném recenzovaném časopise bez IF z databáze SCOPUS a dalších zahraničních časopisech. Pro kvalitní přípravu a zpracování těchto publikačních výstupů budou využita také data z volně dostupných databází a statistických zdrojů, kde při jejich získávání budou využiti i studenti VSPJ. Cílem tohoto projektu je i podpora tvůrčí činnosti autorů, kteří jsou do projektu zapojeni a to primárně hlavní autorky, která se problematikou kupního chování zákazníků dlouhodobě zabývá. Zároveň je kladen důraz na využití dílčích výsledků v rámci předmětů vyučovaných jednotlivými členy řešitelského týmu – a to konkrétně v předmětu Marketing, či Management. Autoři budou provádět primární výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření, které vychází z rešerše dostupných zahraničních i domácích zdrojů, výzkumných zpráv, atd. Výzkum bude zaměřen na konkrétní změny v kupním chování zákazníků, které způsobila pandemie COVID-19. Marketingový výzkum bude zaměřen konkrétně na změny ve frekvenci kupního chování, nákladů na spotřebu, ve změnách druhů maloobchodníků, zvýšení frekvence nákupů prostřednictvím jiných kanálů než tradičních (internet, mobilní aplikace) a konkrétních položek, u nichž je na základě provedené literární rešerše předpokládána změna. Dotazníkové šetření bude prováděno prostřednictvím elektronického dotazování. Celý výzkum navazuje na přechozí výzkum hlavní autorky, které se týkají kupního chování zákazníků.

Vedoucí projektu: Ing. Marie Slabá, Ph.D.

Celková částka: 0,00 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž 2022

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá