Vizitka akademického pracovníka

Fotografie PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
Jméno a příjmení PhDr. Jana Novotná, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra sociální práce
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 159
E-mail jana.novotnai@vspj.cz
Místnost 3N051

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
11:30 - 13:30 Vždy po předchozí domluvě. Konzultaci je možné realizovat i v jiném termínu.
sobota
17:45 - 19:00 Konzultace jsou realizovány v sobotu 22.2. (od 17:45) a 14.3. (od 12:15) vždy výhradně po předchozí domluvě.Konzultaci je možné realizovat po domluvě i v jiném termínu.

Publikační činnost

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Novotná, J. (2018). Diagnóza exhibicionismus. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(2), 143-149.
Novotná, J., & Ludvigh Cintulová, L. (2018). Významné aspekty dětství a dospívání jedinců s parafilií. Mládež a spoločnosť, 2(2), 62-70.
Novotná, J. (2018). Teorie a metody sociální práce v kontextu sociální práce s parafilními osobami. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(2), 259-270.
Novotná, J., & Ludvigh Cintulová, L. (2018). Aspekty implementácie supervízie do praktickej práce sociálnych pracovníkov. Zdravotníctvo a sociálna práca, 13(1), 33-44.
Novotná, J. (2018). Sadismus jako společensky nebezpečná sexuální deviace. LOGOS POLYTECHNIKOS, 9(2), 150-158.
Vojáčková, H., & Novotná, J. (2018). Exhibicionismus v percepci široké veřejnosti. Logos Polytechnikos, 9(2), 213-224.
Novotná, J., Beňo, P., & Ludvigh Cintulová, L. (2018). Sexual Deviations in Perception of Social Work. Zdravotníctvo a sociálna práca, 13(3), 43-47.
Novotná, J., & Ludvigh Cintulová, L. (2018). SOCIAL AND MISSION WORK WITH PREGNANT ROMA GIRLS AT AGE OF NEARLY 18. ACTA MISSIOLOGICA, 12(2), 119-132.
Dubnová, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., & Urban, D. (2018). Social work with selected target group. Zdravotníctvo a sociálna práca, 13(1), 20-27.

2017

Novotná, J. (2017). Prostituce a její zdravotní a sociální aspekty. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(2), 174-194.
Novotná, J., Krejčová, A., & Tůma, J. (2017). Sociální aspekty života s patologickou sexuální agresivitou. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(2), 164-173.
Novotná, J. (2017). Parafilie a jejich zdravotně-sociální aspekty. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(2), 129-136.
Novotná, J., & Křesťanová, B. (2017). Participace studentů oboru zdravotně sociální pracovník na výzkumných aktivitách. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(2), 153-163.
Novotná, J., Vojáčková, H., & Pruknarová, M. (2017). Voyeurismus v percepci široké veřejnosti. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(2), 138-152.

2016

Novotná, J., & Vojáčková, H. (2016). Sociální dopady života s pedofilií. Logos Polytechnikos, 7(2), 126-136.
Novotná, J., & Vojáčková, H. (2016). Faktory ovlivňující pohled společnosti na osoby se sexuálními deviacemi. LOGOS POLYTECHNIKOS, 7(1), 154-168.
Vojáčková, H., & Novotná, J. (2016). Fetišismus v percepci široké veřejnosti. Logos Polytechnikos, 7(2), 114-125.

2015

Novotná, J., & Vojáčková, H. (2015). Disorders of sexual preference in the perception of the general public. GRANT journal, 4(2), 46-48.
Novotná, J. (2015). Sexuální násilí v kontextu sadomasochismu. Sociálno-zdravotnícke spektrum, 3(1), 1-6.

2014

Novotná, J., & Beňo, P. (2014). Drogová závislost v mateřství. Zdravotná a sociálná práca, 9(2), 105-107.

Ostatní články ve sbornících

2017

Novotná, J., & Pruknarová, M. (2017). Obchod s „bílým masem“ v percepci sociální práce. In Profesijné hodnoty sociálnej práce (89-95). Piešťany: Ústav sv. Pátra Pia Piešťany, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava.
Novotná, J., & Krejčová, A. (2017). Zdravotní a sociální aspekty sadomasochismu. In Profesijné hodnoty sociálnej práce (96-101). Piešťany: Ústav sv. Pátra Pia Piešťany, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava.
Novotná, J. (2017). Sexuální delikvence v percepci sociální práce. In Profesijné hodnoty sociálnej práce (83-88). Piešťany: Ústav sv. Pátra Pia Piešťany, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava.

2016

Beňo, P., Juhásová, I., & Novotná, J. (2016). Ako moderné informačné technológie pomáhajú prekonávať bariéry v komunikácii so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. In Sociálné problémy marginalizovaných skupin (181-189). Báčsky Petrovec, Srbsko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Krejčová, A., & Novotná, J. (2016). Multidisciplinární pohled na sexuální deviace. In Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracoviště Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (170-174). Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,.
Novotná, J., & Krejčová, A. (2016). Parafilie v percepci ošetřovatelství. In Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. (33-35). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
Novotná, J., & Beňo, P. (2016). Parafilie. In Sociálné problémy marginalizovaných skupin (203-206). Báčsky Petrovec: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Křesťanová, B., Novotná, J., & Vojáčková, H. (2016). Možnosti zapojení studentů humanitních oborů do výzkumných aktivit. In Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracoviště Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (160-165). Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,.
Novotná, J., & Vojáčková, H. (2016). Ženy a jejich pohled na sexuální deviace. In 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (30-35). Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
Pruknarová, M., & Novotná, J. (2016). Etické aspekty parafilií v percepci zdravotně-sociálního pracovníka. In Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracoviště Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (147-152). Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,.
Novotná, J. (2016). Patologický sexuální agresor jako pachatel znásilnění. In Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracoviště Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (175-177). Příbram: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.,.

2015

Novotná, J., & Vojáčková, H. (2015). Disorders of sexual preference in the perception of the general public. In Quaere (1019-1025). Hradec Králové: Magnanimitas.
Novotná, J., & Pruknarová, M. (2015). Parafilie a alkohol. In Sympozium České společnosti pro sexuální medicínu 2015 (16-19). Český Krumlov: Česká společnost pro sexuální medicínu.
Novotná, J., & Vojáčková, H. (2015). Parafilie v percepci studentů. In Sapere Aude (147-155). Hradec Králové: Magnanimitas.

2014

Beňo, P., Marcinová, M., Šramka, M., & Novotná, J. (2014). Nežiaduce účinky rádioterapie vo FNSP v Prešove v období 2008-2011. In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonmickú oblasť (172-180). Prešov: Ůstav sociálných vied a zdravotnictva bl. P. P. Gojdiča.
Novotná, J., & Beňo, P. (2014). Spektrum úrazů na letních dětských táborech. In Civilizačné ochorenia a ich vplyv na kvalitu života, zdravia a sociálno-ekonmickú oblasť (188-199). Prešov: Ůstav sociálných vied a zdravotnictva bl. P. P. Gojdiča.

Odborná kniha

2018

Dubnová, M., Gabrielová, J., Novotná, J., Řezníková, V., & Urban, D. (2018). Specifika sociální práce při práci s vybranými cílovými skupinami. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Novotná, J. (2016). Základní pojmy v sociální práci. Jihlava: VŠPJ.

2014

Novotná, J. (2014). Teorie sociální práce. Jihlava: VŠPJ.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá