Vizitka akademického pracovníka

Fotografie doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.
Jméno a příjmení doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení docent
Telefon +420 567 141 110
E-mail jan.voracek@vspj.cz
Místnost 3N021

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
čtvrtek
14:00 - 15:00 Do odvolání on-line v MS Teams https://bit.ly/34QrUGi Na této adresu budu dostupný vždy mezi 14:00-14:10. Zájemce o konzultaci v pozdějším čase žádám o předběžnou e-mailovou informaci o preferovaném čase zahájení schůzky. Po předchozí dohodě jsou možné i jiné konzultační termíny.

Publikační činnost

Článek v databázi SCOPUS

2016

Scholz, P., & Voráček, J. (2016). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. Measuring Business Excellence, 20(1), 41-52.

2015

Jankůj, M., & Voráček, J. (2015). Dynamic modelling of national healthcare system. Measuring Business Excellence, 19(3), 76-89.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Scholz, P., & Voráček, J. (2016). Zvýšení účinnosti hotelového managementu pomocí dynamických simulací. Trendy v podnikání, 6(1), 44-54.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Voráček, J., & Přibyl, A. (2020). Cybersecurity management: a knowledge-based perspective. In 15th International Forum on Knowledge Asset Dynamics Proceedings (219-234). Matera: University of Basilicata, Matera.
Voráček, J., & Kotík, V. (2020). Top-down and bottom-up approaches to company competitiveness. In 15th International Forum on Knowledge Asset Dynamics Proceedings (100-119). Matera: University of Basilicata, Matera.
Chalupová, M., Voráček, J., & Činčalová, S. (2020). Anti-terrorism policy for international students' mobility: a conceptual model. In 15th International Forum on Knowledge Asset Dynamics PROCEEDINGS (85-99). Matera: University of Basilicata, Matera.

2015

Linderová, I., Smrčka, F., & Voráček, J. (2015). Senior travellers – challenge for innovative entrepreneurs. In IFKAD 2015 – Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots (349-362). Bari: IFKAD.
Linderová, I., Voráček, J., & Smrčka, F. (2015). Modelování vývojových tendencí v seniorském cestovním ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (249-261). Jihlava: VŠPJ.
Scholz, P., & Voráček, J. (2015). Využití moderních metod a nástrojů v řízení hotelu. In Aktuální problémy cestovního ruchu (470-482). Jihlava: VŠPJ.
Scholz, P., & Voráček, J. (2015). Organizational culture and green management: innovative way ahead in hotel industry. In IFKAD 2015. Proceedings of the 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Culture, Innovation and Enterpreneurship: connceting the knowledge dots (1109-1121). Bari: Bari: Institute of Knowledge Asset Management, Arts for Business Ltd, University of Basilicata and Polytechnic University of Bari.

2014

Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling and Improvement of Hospital Processes. In Proceedings of The 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014 (363-371). Zabreb: VERN' University of Applied Sciences.
Scholz, P., Voráček, J., & Smrčka, F. (2014). Quo vadis, hotel management?. In Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. (312-321). Zagreb: VERN' University of Applied Sciences.
Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling, Visualization and Optimization of Hospital Emergency Department. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014 (1084-1089). Olomouc: Palacký University.
Šlechtová, P., & Voráček, J. (2014). Knowledge-Based Dynamic Modelling of Relation between Corporate Language and Performance.. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2014) (1200-1219). Matera: University of Basilicata.
Jankůj, M., Voráček, J., & Kandilaki, D. (2014). Conceptual Model of National Healthcare System with the Emphasis on Quality.. In European Conference on Management Leadership and Governance. 2014. (ECMLG 2014) (136-144). Zagreb: VERN, University of Applied Sciences Zagreb.
Chalupová, M., Voráček, J., Kozáková, P., & Smrčka, F. (2014). Dynamic Modelling of ZOO Management: from Challenge to Opportunity. In 10th European Conference on Management Leadership and Governance (24-31). Raeding, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited.
Jankůj, M., Kandilaki, D., & Voráček, J. (2014). Dynamic Modelling of National Healthcare System.. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2014) (1667-1682). Matera: University of Basilicata.
Dubnová, M., & Voráček, J. (2014). Delayed Discharges and Hospital Performance: System Dynamics Modelling the Role of Clinical Social Workers.. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2014) (1694-1709). Matera: University of Basilicata.

2013

Černohorský, P., & Voráček, J. (2013). Towards Public Health Policy Formulation. In 8th International Forum on Knowledge Asset Dynamics (69-82). Zagreb: Institute of Knowledge Asset Management.
Voráček, J., & Cerman, T. (2013). Modeling and Optimization of Business Services Center. In 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013 (1010-1015). Jihlava: College of Polytechnics.
Doláková, V., Voráček, J., & Zelená, V. (2013). Corporate Language Culture as Promising Performance Driver. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, LEADERSHIP AND GOVERNANCE (83-92). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited.
Sedláková, J., Voráček, J., Pudil, P., & Somol, P. (2013). Dynamic Modelling of Governance in Non-Profit Organizations: Case of Community Social Services. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, LEADERSHIP AND GOVERNANCE (297-306). Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited.

Ostatní články ve sbornících

2018

Voráček, J., Bukovský, I., Ichiji, K., & Noriyasu, H. (2018). Higher Order Neural Units for Efficient Adaptive Control of Weakly Nonlinear Systems. In Proceedings of the 9th International Joint Conference on Computational Intelligence (149-157). Portugal: SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda. doi: 10.5220/0006557301490157

2015

Šlechtová, P., Vojáčková, H., & Voráček, J. (2015). Blended Learning: Promising Strategic Alternative in Higher Education. In Procedia - Social and Behavioral Sciences (1245-1254). Kypr: Elsevier. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.238

2014

Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelování a vizualizace operací na oddělení urgentního příjmu nemocnice. In Konkurence (307-315). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.

2013

Tripes, S., Voráček, J., Zelená, V., & Král, P. (2013). Knowledge Modeling of National Sport Policy. In Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Business Administration (54-59). N/A: World Scientific and Engineering Academy and Society Press.
Sedláková, J., Voráček, J., & Havlová, L. (2013). Organizační učení a konkurenceschopnost neziskových organizací.. In Konkurence 2013 (227-238). Jihlava: Vysoká škola polytechnická.

Kapitola v odborné knize

2019

Voráček, J., Beneš, P., Bukovský, I., Veselý, M., Ichiji, K., & Homma, N. (2019). Framework for discrete-time model reference adaptive control of weakly nonlinear systems with HONUs. In Studies in Computational Intelligence (239-262). Springer Nature Switzerland AG: Springer International Publishing.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Česko-německé přeshraniční kritické infrastruktury, návrh sdíleného situačního povědomí.

Upravit 01. 10. 2019 - 31. 12. 2021

Řešitelé projektu chtějí ve spolupráci se zástupci zainteresovaných stran (stakeholdery, což jsou představitelé státní správy, operátoři kritických infrastruktur, zástupci veřejnosti, odborná komunita a členové akademické obce) identifikovat v přeshraničním česko-bavorském prostředí specifické strukturní a funkční charakteristiky evropských kritických infrastruktur ve smyslu směrnice Rady č. 2008/114/EC a analyzovat je z hlediska zvýšení míry jejich zabezpečení a to zejména v kybernetické oblasti.

 

Takto získané poznatky budou srozumitelným způsobem formalizovány a nabídnuty operátorům kritických infrastruktur, zástupcům státní správy, odborné veřejnosti i studentům. Výsledný systematicky definovaný přeshraniční informační a komunikační rámec přispěje k minimalizaci dosud existujících mezinárodních inkonzistencí a vytyčí další výzkumné a rozvojové směry v této oblasti. I když popsaná problematika bude analyzována především z výzkumného hlediska, řešitelé budou usilovat o tvorbu výsledků s co největším aplikačním potenciálem.

 

Protože projekt se zabývá integrovanou přeshraniční spoluprací, nelze v něm jednoznačně oddělit ryze české a ryze německé aktivity. Předpokládá se však, že česká strana bude řešit exaktněji zaměřené úkoly, jako je například pilotní realizace výpočetního modelu zkoumaného systému nebo analýza a návrh konkrétních způsobů zabezpečení na úrovni jednotlivých operátorů kritických infrastruktur.

 

Německý partner se nad rámec výše popsaných společných aktivit zaměří především na otázky formálního návrhu specifických přeshraničních bezpečnostních strategií a politik. Ty bude následně harmonizovat s platnou národní i mezinárodní legislativou a také s interními pravidly a směrnicemi jednotlivých stakeholderů.

Vedoucí projektu: doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Celková částka: 917000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: Ostbayersiche Technische Hochschule Regensburg

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá