Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Ivan Krejčí, CSc.
Jméno a příjmení Ing. Ivan Krejčí, CSc.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra technických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 113
E-mail ivan.krejci@vspj.cz
Místnost 3N026

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
13:30 - 15:30

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2816-2656

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2018

Krejčí, I., & Krejčí, D. (2018). Measurement of Relative Humidity Using Electrochemical Sensors. Sensors and Transducers Journal, Vol. 220(2/2018), 1 - 8.

2017

Krejčí, I., & Hedl, M. (2017). The Use of Electrochemical Sensors for the Measurement of Relative Humidity. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 32-39.

2014

Krejčí, I., & Vopálenský, M. (2014). The Use of Single Turn Absolute Magnetic Sensors in 3D Reconstruction of Objects.. Logos Polytechnikos, 5(4), 71-76.
Krejčí, I. (2014). StellarisLab – výuková platforma pro předmět Mikroprocesorová technika. Logos Polytechnikos, 4(4), 7.

2013

Krejčí, I. (2013). The Physical Lung Model – the Sensor Network. 12th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2013, 2013(Volume12, Issue PART 1, 2013), 341-346.
Zezulka, F., Drauschke, A., Bureš, Z., Krejčí, I., Balcar, J., & Procházka, M. (2013). PHYSICAL LUNG SIMULATOR FOR EX VIVO MEASURING OF AEROSOL DEPOSITION IN LUNGS. Journal of the Technical University – Sofia Plovdiv branch, Bulgaria, 2013(Vol. 19, 2013), 1-7.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2014

Krejčí, I., Musil, M., & Břoušek, A. (2014). Impedance Spectrometer for Food Quality Control. In 1st IMEKOFOODS (108). Rome (Italy): Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development.

Ostatní články ve sbornících

2020

Krejčí, I., & Dvořák, K. (2020). Adaptive Optical Sensors. In SENSORCOMM 2019 The Thirteenth International Conference on Sensor Technologies and Applications (7 - 12). Nice, Francie: International Academy, Research, and Industry Association (IARIA).

2017

Krejčí, I., & Hedl, M. (2017). Electrochemical Sensors for the Measurement of Relative Humidity and Their Signal Processing. In NetWare 2017 (58-61). Řím: IARIA Conferences.

2015

Krejčí, I., Musil, M., & Smetana, P. (2015). Impedance Spectrometer for Application in Biology and Food Quality Control. In IMEKO XXI World Congress (2221-2226). Praha: Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering, Department of Measurement.

2014

Krejčí, I., & Vopálenský, M. (2014). Single Turn Absolute Magnetic Sensors Application in 3D Reconstruction of Objects. In 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (36). Vídeň: TU Wien.
Vopálenský, M., & Krejčí, I. (2014). Optimized Circuitry for AMR Magnetometer. In 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (25). Vídeň: TU Wien.

Patent

2021

Krejčí, I., & Dvořák, K. (2021). Zařízení pro bezkontaktní měření šířky průsvitného pásového materiálu pro jeho rozměrovou úpravu.

Užitný vzor nebo průmyslový vzor

Krejčí, I. Jednotka rychlého čtyřkanálového magnetického snímače polohy pro vyhodnocení a 3D rekonstrukci objektu snímaného stereoskopickou kamerou. Zhotoveno pro firmu Antonín Majer, Volyně..

2020

Krejčí, I., Zezulka, F., & Horák, Z. (2020). Zapojení pro řízení elektromotoru pro letecké aplikace.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Řiditelná úchopová mechanika: Modelování, řízení a experimenty

Upravit 01.01.2023 - 31.12.2024
Projekt usiluje o rozšíření znalostí úchopové mechaniky, založené na 3D-vytištěných elektroaktivních materiálech a pneumaticky roztažitelných strukturách typu origami/kirigami, pro aplikace v robotice, biomedicíně a kosmickém průmyslu. Obě koncepce se navzájem porovnávají. Projekt cílí na řešení otevřených vědeckých otázek v oblasti poddajné robotiky zejména: zda elektroaktivní materiály vyrobené 3D tiskem jsou vhodné pro řízenou deformaci; jaké kontaktní síly lze očekávat s ohledem na elektrickou excitaci; jaké jsou rozsahy řiditelných deformací; zda je možné řízení mechaniky prstu v reálném času. Projekt propojuje fyzikální a numerické modelování vybuzených deformací; měření a identifikaci parametrů konstitutivních modelů elektromechanické vazby; návrh prediktivního řízení s podrobnými i redukovanými numerickými predikcemi. Získané teoretické znalosti a výstupy ze simulací jsou použity pro experimentální ověření na plánovaném testovacím stanovišti dvoučelisťové elektricky řízené mechaniky se snímáním kontaktních sil.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

Celková částka: 1 783 290,00 CZK

Dotační titul: Mezinárodní projekty - Bilaterální projekty

Žadatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Partneři: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., Kyung Hee University

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá