Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Jméno a příjmení Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Funkce Vedoucí pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 215
E-mail kuncova@vspj.cz
Místnost 3N076

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pondělí
10:00 - 11:00 platí pro ZS 2023/24 v pondělí 4.12. konz.hod. 12:30-13:30 jiný čas/den je možný po předchozí dohodě
čtvrtek
12:30 - 13:30 platí pro ZS 2023/24 ve čtvrtek 30.11. konz.hodiny zrušeny (výjezd do zahraničí) jiný čas/den je možný po předchozí dohodě

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4025-6062

Článek v databázi Web of Science

2021

Hedija, V., & Kuncová, M. (2021). Relationship between efficiency and profitability: The case of Czech swine sector. Spanish Journal of Agricultural Research, 19(1), e0102. doi: 10.5424/sjar/2021191-16876
Hubelová, D., Kuncová, M., Vojáčková, H., Coufalová, J., Kozumplíková, A., Lategan, F., & Chromková Manea, B. (2021). Inequalities in Health: Methodological Approaches to Spatial Differentiation. International Journal of Environmental Research and Public Health., 18(23), 12275. doi: 10.3390/ijerph182312275
Kuncová, M., & Sekničková, J. (2021). Two-stage weighted PROMETHEE II with results’ visualization. Central European Journal of Operations Research, 2021(QME 2020), 1-25. doi: 10.1007/s10100-021-00788-9

Článek v databázi SCOPUS

2023

Berková, K., Frendlovská, D., Kuncová, M., Füreder, R., & Überwimmer, M. (2023). Comparison of requirements of graduates entering employment in Vysočina Region and region Upper Austria. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, aheadPrint(ahead-of-print), nestrankovano. doi: 10.1108/HESWBL-02-2023-0034

2018

Kuncová, M., Doucek, P., & Novotný, O. (2018). Penetrace ekonomických ICT služeb do ekonomiky-srovnání zemí V4. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, 26(44), 151-162.
Kuncová, M., Tučková, Z., Vojáčková, H., Chalupa, P., & Rux, J. (2018). Sustainable regional development trough tourism: Case of the Czech municipalities of Vysocina region. Journal of Security and Sustainability Issues, 7(4), 807-816. doi: 10.9770/jssi.2018.7.4(16)
Hedija, V., & Kuncová, M. (2018). HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ. Scientific Papers of the University of Pardubice – Series D, 42(1), 53-66.
Kuncová, M., & Zajoncová, M. (2018). Discrete event simulation usage to model and optimize the production line. MM Science Journal, 2018(3), 2325-2332.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). Is profitability a good proxy for efficiency? Evidence from the subsector of tour operators. Review of Economic Perspectives, 17(4), 425-440. doi: 10.1515/revecp-2017-0022
Kuncová, M., Horáčková, P., & Hedija, V. (2017). Analysis of the Dependence of the Study Results of the Subjects Microeconomics on Mathematics. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 308-315.
Kuncová, M., & Mulač, P. (2017). Comparison of The Higher Education Systems in The Visegrad Group of Countries. TOJET The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(October 2017), 582-594.

2016

Kuncová, M., & Mulač, P. (2016). Comparison Of The Trends In Higher Education In The Czech Republic, Slovakia And Austria. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(speccial issue), 489-497.
Jurigová, Z., Tučková, Z., & Kuncová, M. (2016). ECONOMIC SUSTAINABILITY AS A FUTURE PHENOMENON: MOVING TOWARDS A SUSTAINABLE HOTEL INDUSTRY. JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES, 6(1), 103-112.
Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). Firm Size as a Determinant of Firm Performance: The Case of Swine Raising. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 8(3), 77-89. doi: 10.7160/aol.2016.080308

2015

Kuncová, M. (2015). Methods for the electricity supplier selection – case study of the Czech Republic. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 9(1), 714-720.
Kuncová, M., & Mulač, P. (2015). Higher Professional Education Funding Systems In Selected European Countries And In The Czech Republic. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Spec.Issue(INTE 2015), 237-244.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2020

Kuncová, M. (2020). Volba dodavatele elektřiny v ČR v roce 2020 z pohledu nákladů na spotřebu elektřiny pro domácnosti a pro podnikatelský maloodběr – simulační model. Trendy v podnikání - Business Trends, 10(3), 12-20. doi: 10.24132/jbt.2020.10.3.12_20

2018

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2018). Multi-criteria Comparison of Savings Accounts on the Czech Market. LITTERA SCRIPTA, Vol.11(2), 80-94.

2017

Vojáčková, H., Chalupa, P., Kuncová, M., & Rux, J. (2017). Závislost získaných dat na vypočítaných datech ORP Kraje Vysočina. LOGOS POLYTECHNIKOS, 8(4), 95-108.

2015

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE E-LEARNING USAGE ON THE STUDY RESULTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, Vol. 8(1), 24-34.

2014

Měrtlová, L., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2014). Vliv dopravních podmínek na zaměstnanost v Kraji Vysočina. AUSPICIA, XI(2), 85-92.
Štouračová, I., & Kuncová, M. (2014). Srovnání výrobců deskových her na českém trhu. Logos Polytechnikos, 5(3), 43-55.

2012

Borůvková, J., & Kuncová, M. (2012). Porovnání očních oddělení nemocnic Kraje Vysočina pomocí DEA modelů. ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2012(5), 75-84.

2010

Dlouhý, M., & Kuncová, M. (2010). Operational Research Methods: Theory and Practice by Literature Survey. Logos Polytechnikos, 1. volume(2), 3-13.
Vojáčková, H., Novotný, J., & Kuncová, M. (2010). The Analysis of the Market Environment of the Broadband Networks in the South-East Region of the Czech Republic. Logos Polytechnikos, 1. volume(1), 14-27.
Kuncová, M., Kalčevová, J., & Lízalová, L. (2010). Srovnání zdravotních pojišťoven v České republice. Logos Polytechnikos, 3/2010(3), 89-108.

Článek ve sborníku v databázi SCOPUS

2020

Kuncová, M., & Janitor, K. (2020). Discrete event simulation applied to the software testing in a bank. In 19th International Conference on Modeling and Applied Simulation, MAS 2020 (19-25). Genoa: Dime University of Genoa.

2019

Fiala, P., & Kuncová, M. (2019). Simulation model of supply networks development. In The 18th International Conference on Modeling and Applied Simulation (MAS), Lisbon, Portugal (16-21). Itálie: Rende.
Kuncová, M. (2019). Electricity supplier selection by a household in the Czech Republic in 2017 and 2018 - Monte Carlo simulation approach. In 7th International Workshop on Simulation for Energy, Sustainable Development and Environment, SESDE 2019 (7-14). Genoa: Dime University of Genoa.

2018

Kuncová, M., Tučková, Z., & Vaculčíková, Z. (2018). The Tourism Infrastructure in the Czech Regions – Multi-Criteria Comparison. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (3336-3344). Seville Spain: International Business Information Management Association (IBIMA).

2017

Tučková, Z., Jurigová, Z., & Kuncová, M. (2017). Knowledge as a Basis for Sustainable Tourism in Terms of V4 Countries. In Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2017) (991-998). Sonning Common: Curran Asso ciates.

2016

Tučková, Z., & Kuncová, M. (2016). Knowledge Services as a Basis for the Knowledge Economy and Sustainable Tourism. In Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management (1155-1163). Belfast, Northern Ireland: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading.

2012

Kuncová, M., & Lízalová, L. (2012). Monte Carlo simulation - the bank account selection in the Czech Republic according to the bank charges. In Proceedings of the International Conference on Modeling and Applied Simulation (153-161). Italy: RENDE.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2022

Kuncová, M., Zýková, P., Kozáková, P., & Lízalová, L. (2022). Analysis of the efficiency of the Czech companies in the NACE sector "Accommodation and food service activities". In 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022-Proceedings (205-211). Jihlava: VŠPJ.

2021

Hübelová, D., Chromková Manea, B., Kozumplíková, A., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2021). Health index for the Czech districts calculated via methods of multicriteria evaluation of alternatives. In Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (202-206). Prague: Czech University of Life Sciences Prague.

2020

Kuncová, M., Fiala, R., & Hedija, V. (2020). Financial Health Assessment of Pig-breeding Companies in Slovakia –Altman’s Z-score and TOPSIS Results Comparison. In Proceedings of the 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) (339-345). Brno: Mendel University in Brno.
Kuncová, M., & Hedija, V. (2020). FINANCIAL PERFORMANCE OF THE CZECH TOUR OPERATORS EVALUATION: COMPARISON OF DEA AND ELECTRE METHODS. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS - Multiple Criteria Decision Making XX (190-198). Bratislava, Slovensko: Letra Edu, s. r. o.

2019

Kuncová, M., & Frendlovská, D. (2019). ANALYSIS OF THE STUDENTS‘ EVALUATION OF A PRACTICE AT THE COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA. In Proceedings of the 12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2019) (5823-5829). Seville, Spain: IATED.
Kuncová, M., & Sekničková, J. (2019). Electricity Consumption Cost for Households in the Czech Republic Based on the High and Low Tariff Rates Ratio - Optimization Model. In 37TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS 2019 (547-553). České Budějovice: UNIV SOUTH BOHEMIA CESKE BUDEJOVIC, FAC ECONOMICS, STUDENTSKA 13, CESKE BUDEJOVICE, 37005, CZECH REPUBLIC.

2018

Kuncová, M., & Tučková, Z. (2018). Evaluation of the Czech Regions from the Tourism Infrastructure Point of View Using TOPSIS Method. In Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XI X (201-207). Bratislava, Slovensko: Letra Edu , s. r. o .
Kuncová, M., & Sekničková, J. (2018). MULTICRITERIA EVALUATION OF THE CZECH REGIONS FROM THE SELECTED ECONOMIC ACTIVITY ASPECTS POINT OF VIEW. In 19th International Scientific Conference on Quantitative Methods in Economics - Multiple Criteria Decision Making (193-200). Bratislava: LETRA INTERACTIVE, SRO, NA REVINE 29-D, BRATISLAVA, 831 01, SLOVAKIA.

2017

Kuncová, M., Fousek, J., & Fábry, J. (2017). DISCRETE EVENT SIMULATION - PRODUCTION MODEL IN SIMUL8. In PROCEEDINGS - 31ST EUROPEAN CONFERENCE ON MODELLING AND SIMULATION ECMS 2017 (229-234). Budapešť: EUROPEAN COUNCIL MODELLING & SIMULATION, SCHOOL COMPUTING & MATHEMATICS, NOTTINGHAM TRENT UNIV, BURTON STREET, NOTTINGHAM, NG1 4BU, ENGLAND.
Kuncová, M., & Picková, V. (2017). Optimization Model for the Employees' Shifts Schedule. In 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME) (390-395). Hradec Králové: UNIV HRADEC KRALOVE.

2016

Mulač, P., & Kuncová, M. (2016). Funding System of Higher Proffesional Education in Belgium, Netherlands and Austria. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research (319-327). Brno: Masarykova Univerzita Brno.
Kuncová, M., Hedija, V., & Fiala, R. (2016). A Comparison of Specialised Agricultural Companies Performance. In Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVIII) (209-215). Bratislava: Letra Interactive, s.r.o.

2015

Kuncová, M., Bíza Bisová, S., & Mulač, P. (2015). Public Universities in the Czech Republic: Analysis of Efficiency. In Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research (232-240). Brno: Masarykova univerzita.
Šlechtová, P., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). LANGUAGE TEACHING/LEARNING WITH MOODLE IN HIGHER EDUCATION. In Efficiency and Responsibility in Education (507-515). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). Analysis of the Influence of the Moodle Usage on the Study Results of Combined Form of Study Students. In DisCo 2015 (90-100). Prague: Center for Higher Education Studies.

2014

Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling, Visualization and Optimization of Hospital Emergency Department. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014 (1084-1089). Olomouc: Palacký University.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2014). INFLUENCE OF THE E-LEARNING AND FORM OF STUDY ON THE STUDY RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings (335-342). Praha: ČZU.
Kuncová, M., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2014). Economic Activity and Traffic Accessibility of the Vysocina Region Municipalities - Multi-criteria Comparison. In Current Trends in Public Sector Research (261-268). Brno: Masarykova univerzita.
Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelling and Improvement of Hospital Processes. In Proceedings of The 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014 (363-371). Zabreb: VERN' University of Applied Sciences.

2013

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2013). Evaluation of the E-learning System at College of Poyltechnics Jihlava. In Efficiency and Responsibility in Education 2013 (354-362). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Kuncová, M., Sekničková, J., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2013). Comparison of selected municipalities of Vysocina region from the economic activity and traffic accessibility point of view using DEA model. In Proceedings of the 31st conference Mathematical Methods in Economics (MME) 2013 (506-511). Jihlava: VSPJ Jihlava.

2012

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2012). Students Evaluation of the E-learning Courses at College of Polytechnics Jihlava. In Efficiency and Responsibility in Education 2012 (303-314). Prague: Czech University of Life Sciences Prague.

2011

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava a externí hodnocení opor.. In SCO 2011 (187-192). Brno: Masarykova univerzita.
Kuncová, M., Borůvková, J., & Jablonský, J. (2011). Comparison of the Selected Departments in Hospitals Using DEA Models. In Proceedeings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011 (59-63). Praha: Professional Publishing.
Vojáčková, H., Kuncová, M., & Benešová, M. (2011). Projekt of the e-learning support creation at VSP jihlava and its evaluation. In Efficieency and Responsibility in Education 2011 (322-330). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.
Kuncová, M., & Lízalová, L. (2011). Moodle Item Analysis as a Tool for the Education Efficiency Increase. In Efficiency and Responsibility in Education (178-186). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

Ostatní články ve sbornících

2022

Überwimmer, M., Füreder, R., Hammer, H., Frendlovská, D., Kuncová, M., Berková, K., & Haas, B. (2022). Why are intercultural skills and their development still not considered as gamechangers in the professional world?. In Proceedings of the Cross-Cultural Business Conference 2022 (1-12). Steyr, Rakousko: University of Upper Austria, School of Business and Management, Steyr Campus.
Kuncová, M., Frendlovská, D., & Sekničková, J. (2022). Evaluation of the Students' Practice from the Companies' Point of View. In 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation (5131-5137). Valencia: IATED Academy. doi: 10.21125/iceri.2022.1248
Kuncová, M., Kozáková, P., & Lízalová, L. (2022). Konkurenceschopnost v oblasti ubytování, stravování a pohostinství – analýza efektivnosti. In Sborník příspěvků z 14. ročníku Mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (116-125). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Kuncová, M., Berková, K., Frendlovská, D., Füreder, R., Überwimmer, M., & Haas, B. (2022). Digital Competitiveness in the Czech Republic and Austria. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference COMPETITION (105-115). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.

2021

Fiala, R., & Kuncová, M. (2021). THE CZECH BREWING INDUSTRY: IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN FIRM EFFICIENCY AND FIRM SIZE?. In 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2021 (185-192). Vienna: SGEM WORLD SCIENCE (SWS) Scholarly Society - Austria. doi: 10.35603/sws.iscss.2021/s04.18

2020

Hedija, V., Kuncová, M., & Jablonský, J. (2020). Assessing the Efficiency of Czech Transportation Firms: The Case of Freight Trasport by Road. In Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION (126-133). Jihlava: College of Polytechnics Jihlava.
Kuncová, M. (2020). Electricity supplier selection in the Czech Republic in 2020 for retail customers – optimization model. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM - Business Cycles – more than Economic Phenomena (175-180). České Budějovice: Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice.

2017

Hedija, V., Fiala, R., & Kuncová, M. (2017). ASSESSING THE TRAVEL AGENCIES EFFICIENCY: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Sborník příspěvků z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (244-252). Jihlava: College of Polytechnic Jihlava.
Kuncová, M., & Hedija, V. (2017). Finanční analýza českých cestovních kanceláří s využitím metod vícekriteriálního hodnocení. In Zborník zo seminára využitie kvantitatívnych metód vo vedecko–výskumnej činnosti a v praxi XII (118-126). Bratislava: Ekonóm.

2015

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). Konkurenceschopnost LMS Moodle. In 7.ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence (178-188). Jihlava: VŠPJ.

2014

Voráček, J., Vojáčková, H., Kuncová, M., & Zažímal, D. (2014). Modelování a vizualizace operací na oddělení urgentního příjmu nemocnice. In Konkurence (307-315). Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
Kuncová, M., & Bíza Bisová, S. (2014). Srovnání technické efektivity veřejných vysokých škol v ČR. In Znalosti pro tržní praxi 2014 (498-506). Olomouc: UPOL.

2013

Lízalová, L., & Kuncová, M. (2013). Vliv bankovních poplatků na postavení velkých bank v ČR. In Dominantný subjekt na trhoch sieťových odvetví a jeho cenová politika (65-75). Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
Kuncová, M., & Lízalová, L. (2013). Konkurenceschopnost českých bank z pohledu konotkorentních úvěrů. In Konkurence 2013 (187-197). Jihlava: VŠPJ.
Kuncová, M., & Lízalová, L. (2013). Differences of the Bank Charges Paid in the Czech Republic – Monte Carlo Simulation.. In Proceedings of the International Workshop: Methods and Applications of Artificial Intelligence. Institute of Management and Information Technology (20-29). Polsko: Univ. Bialsko-Biala.

2012

Kuncová, M. (2012). Zvýšení konkurenceschopnosti studentů VŠPJ rozšířením výuky o předmět “Simulační modely”. In Konference Konkurence (263-276). Jihlava: VŠPJ.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2012). O projektu „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. In Tvorba e-learningových opor na VŠ (28-42). Jihlava: VŠPJ.
Kuncová, M., Měrtlová, L., & Vojáčková, H. (2012). Posouzení kvality života v regionech České republiky metodami WSA a TOPSIS. In Matematika v ekonomické praxi (174-190). Jihlava: VŠP Jihlava.
Kuncová, M. (2012). Elektronické obchodování - srovnání zemí EU v letech 2008-2009 s využitím metod vícekriteriálního hodnocení variant. In Trendy v podnikání 2012 (1-9). Plzeň: ZČU.

2011

Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava. In MoodleMoot.cz 2011 (24). Ostrava: Vysoká škola báňská - technická univerzita.
Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2011). Tvorba e-learningových opor na VŠP Jihlava – výsledky první fáze hodnocení. In E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle (34-49). Jihlava: VŠPJ.
Vojáčková, H., & Kuncová, M. (2011). Projekt tvorby e-learningových opor na VŠP Jihlava a hodnocení opor studenty. In Alternativní metody výuky 2011 (57). Hradec Králové: GAUDEAMUS.

2010

Kuncová, M., & Dlouhý, M. (2010). Využití simulačního modelování pro zvýšení produktivity. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty 2010 (38-47). Jihlava: VŠPJ.
Lízalová, L., & Kuncová, M. (2010). Komparace nabídky cestovního pojištění za použití metod vícekriteriálního rozhodování. In Matematika v ekonomické praxi (1-8). VŠPJ: VŠPJ.

Odborná kniha

2022

Čičková, Z., Holzerová, P., & Kuncová, M. (2022). Modely priestorovej konkurencie. Bratislava: Letra Edu.

2015

Mulač, P., & Kuncová, M. (2015). Financování profesně orientovaných vysokých škol v evropském kontextu. Praha: GRADA Publishing, a.s.

2011

Novotný, O., Doucek, P., Kuncová, M., Voříšek, J., Novák, J., Maryška, M., & Řezáč, M. (2011). Digitální cesta k prosperitě. Praha: Professional Publishing.

Ostatní knihy a učební texty

2016

Kuncová, M., Novotný, J., Stolín, R., Lízalová, L., Reiterman, M., Benešová, M., Dostálová, Z., & Mulač, P. (2016). Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: Ekopress.

2013

Novotný, J., & Kuncová, M. (2013). Řízení lidských zdrojů - Projektové řízení. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2022

Fiala, R., Jiříček, P., Kuncová, M., Musil, P., Suchánek, P., & Dvořáková, S. (2022). CBA analýza úzkokolejné trati Jindřichův Hradec - Obrataň.

Uspořádání konference semináře nebo sympozia

2021

Fiala, R., Kuncová, M., Činčalová, S., Slabá, M., & Rojík, S. (2021). 13. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence..

2020

Fiala, R., Slabá, M., Činčalová, S., Kuncová, M., & Rojík, S. (2020). 12. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence..

2019

Fiala, R., Kuncová, M., Slabá, M., Činčalová, S., & Rojík, S. (2019). 11. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

2018

Fiala, R., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2018). 10. ročník mezinárodní vědecké konference Konkurence.

Ostatní výsledky

2021

Berková, K., Frendlovská, D., Kuncová, M., & Závodný Pospíšil, J. (2021). Metodika rozvoje znalostí a dovedností žáků vzdělávacího programu P-TECH.
Musil, P., Kuncová, M., Činčalová, S., Rojík, S., & Dostál, J. (2021). Analýza stavebního trhu se zaměřením na oblast zdicích materiálů v České republice a Slovenské republice.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá