Vizitka akademického pracovníka

Fotografie prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Jméno a příjmení prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra zdravotnických studií
Pracovní zařazení profesor
Telefon +420 567 141 102
E-mail vaclav.baca@vspj.cz
Místnost 2N049

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
pátek
08:00 - 12:00

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2020

Konařík, M., Musil, V., Báča, V., & Kachlík, D. (2020). Upper limb principal arteries variations: A cadaveric study with terminological implication. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 20(4), 502-513. doi: 10.17305/bjbms.2020.4643

2019

Kachlík, D., Voborník, T., Džupa, V., Marvanová, Z., Ťoupal, O., Navara, E., Štěvulová, N., & Báča, V. (2019). Where and what arteries are most likely injured with pelvic fractures? The Influence of Localization, Shape, and Fracture Dislocation on the Arterial Injury During Pelvic Fractures. Clinical Anatomy, 32(5), 682–688. doi: 10.1002/ca.23372
Kachlík, D., Pecháček, V., Hnátková, G., Hnátek, L., Musil, V., & Báča, V. (2019). The venous perforators of the lower limb – A new terminology. Phlebology, 34(40), 650-668. doi: 10.1177/0268355519837869.
Musil, V., Blanková, A., Dvořáková, V., Turyna, R., & Báča, V. (2019). A plea for an extension of the anatomical nomenclature: Organ systems. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 19(1), 1 - 13. doi: 10.17305/bjbms.2018.3195
Varga, I., Gálfiová, P., Blanková, A., Konařík, M., Báča, V., Dvořáková, V., Musil, V., Turyna, R., & Klein, M. (2019). Terminologia Histologica 10 years on: some disputable terms in need of discussion and recent developments. Annals of Anatomy, 226(-), 16 - 22. doi: 10.1016/j.aanat.2019.07.005

2018

Musil, V., Blanková, A., & Báča, V. (2018). A plea for an extension of the anatomical nomenclature: The locomotor system. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 18(2), 117-125. doi: 10.17305/bjbms.2017.2276
Kachlík, D., Báča, V., & Musil, V. (2018). A plea for extension of the anatomical nomenclature – Part 1: Nervous system and senses. Folia Morphologica, 72(6), 1-9. doi: 10.5603/FM.a2016.0064
Kachlík, D., Báča, V., Miletín, J., & Sukop, A. (2018). Arterial Supply of the Thumb – Systemic Review. Clinical Anatomy, 30(7), 963-973. doi: 10.1007/s00276-017-1920-1
Kachlík, D., Báča, V., Herma, T., & Yershov, D. (2018). A case of a duplicated superficial branch of radial nerve and a two-bellied brachioradialis muscle presenting a potential entrapment syndrome. Surgical and Radiologic Anatomy, 39(4), 451–454. doi: 10.1007/s00276-016-1732-8
Kachlík, D., Báča, V., & Musil, V. (2018). Contribution to the anatomical nomenclature concerning lower limb anatomy. Surgical and Radiologic Anatomy, 40(5), 537-562. doi: 10.1007/s00276-017-1920-1
Varga, I., Konařík, M., Blanková, A., Báča, V., Dvořáková, V., & Musil, V. (2018). Terminologia Histologica after 10 years: Inconsistencies, mistakes, and new proposals. Annals of Anatomy, 219(-), 65 - 75. doi: 10.1016/j.aanat.2018.05.005

2017

Marvan, J., Horák, Z., Vilímek, M., Horný, L., Kachlík, D., & Báča, V. (2017). Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS, 19(1), 33-39. doi: 10.5277/ABB-00557-2016-02
Kachlík, D., Báča, V., Herma, T., & Yershov, D. (2017). A case of a duplicated superficial branch of radial nerve and a two-bellied brachioradialis muscle presenting a potential entrapment syndrome. Surgical and Radiological Anatomy, 39(4), 451–454. doi: 10.1007/s00276-016-1732-8
Kachlík, D., Báča, V., & Musil, V. (2017). Contribution to the anatomical nomenclature concerning upper limb anatomy. Surgical and Radiologic Anatomy, 39(4), 405–417. doi: 10.1007/s00276-016-1749-z

2016

Bartoška, R., Báča, V., Horák, Z., Hrubina, M., Skála-Rosenbaum, J., Marvan, J., Kachlík, D., & Džupa, V. (2016). The importance of intramedullary hip nail positioning during implantation for stable pertrochanteric fractures: biomechanical analysis. Surgical and Radiologic Anatomy, 38(5), 577-585. doi: 10.1007/s00276-015-1595-4
Vilímek, M., Horák, Z., & Báča, V. (2016). Force Ratio in Masticatory Muscles after Total Replacement of the Temporomandibular Joint. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 18(3), 131-136. doi: 10.5277/ABB-00467-2015-03
Kachlík, D., & Báča, V. (2016). Contribution to the anatomical nomenclature concerning upper limb anatomy. Surgical and Radiological Anatomy, -(-), 1-13. doi: 10.1007/s00276-016-1749-z
Kachlík, D., Hájek, P., Koňařík, M., Krchov, M., & Báča, V. (2016). Coincidence of superficial brachiomedian artery and bitendinous palmaris longus: a case report. Surgical Radiologic Anatomy, 38(1), 147-151. doi: 10.1007/s00276-015-1512-x
Kachlík, D., Báča, V., & Musil, V. (2016). Contribution to the anatomical nomenclature concerning general anatomy and anatomical variations. Surgical and Radiological Anatomy, 38(7), 757-765. doi: 10.1007/s00276-016-1627-8

2015

Kachlík, D., Musil, V., & Báča, V. (2015). Terminologia Anatomica after 17 years: Inconsistencies, mistakes and new proposals. Annals of Anatomy, 201(September), 8-16. doi: 10.1016/j.aanat.2015.04.006
Hrubina, M., Horák, Z., Skoták, M., Letocha, J., Báča, V., & Džupa, V. (2015). Assessment of complications depending on the sliding screw position - finite element method analysis. Bratislava Medical Journal, 116(5), 302-310. doi: 10.4149/BLL_2015_057

2014

Báča, V., Kachlík, D., Tereza, B., Bartoška, R., Marvan, J., Douša, P., Secrest, T., & Džupa, V. (2014). Anatomist and the Pioneer of Radiology Étienne Destot — 95th Anniversary of his Death. Clinical Anatomy, 27(3), 282-285. doi: 10.1002/ca.22314
Koňařík, M., Kachlík, D., & Báča, V. (2014). A coincidental variation of the axillary artery: the brachioradial artery and the aberrant posterior humeral circumfl ex artery passing under the tendon of the latissimus dorsi muscle. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 14(3), 1-5. doi: 10.17305/bjbms.2014.4.31

2011

Kachlík, D., Kastner, I., & Báča, V. (2011). Christian Gerhard Leopold - A Fascinating History of a Productive Obstetrician-Gynecologist. Obstetrical & Gynecological Survey, 67(1), 1-5. doi: 10.1097/OGX.0b013e31823662d7

Článek v databázi SCOPUS

2015

Marvan, J., Džupa, V., Bartoška, R., Kachlík, D., Krbec, M., & Báča, V. (2015). Transfixace nestabilních zlomenin hlezna Kirschnerovými dráty: indikace, technika provedení a výsledky. ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSLOVACA, 82(3), 216-221.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2015

Kachlík, D., Čech, P., & Báča, V. (2015). Velikán české anatomie a patologie 19. století: Vincenc Alexandr Bochdalek. Praktický lékař, 95(2), 86-90.

2012

Kachlík, D., Koňařík, M., Horák, D., Bernát, I., & Báča, V. (2012). Anatomická úskalí katetrizace cestou vřetenní tepny – variace větvení. Intervenční a akutní kardiologie, 11(3-4), 117-123.

Kapitola v odborné knize

2019

Horák, Z., & Báča, V. (2019). Biomechanika proximálního femuru. In Zlomeniny proximálního femuru (47-52). Praha: Galén.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 - 2030

Upravit 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt se zaměřuje na podporu spolupráce veřejných vysokých škol při naplňování strategických cílů definovaných v rámci Inovační strategie České republiky 2019 – 2030, která definuje klíčové národní priority, jež jsou nezbytné k posílení inovačního potenciálu České republiky v souladu s vizí „Country for Future“. Tyto vize a strategické cíle se musí prolínat i s procesy a strategiemi vysokých škol, které by měly být v rámci jejich společenské odpovědnosti zohledněny při sestavování strategických dokumentů. Aktuálnost tohoto projektu je posílena končícím obdobím strategických záměrů vysokých škol (2016 – 2020) a nutností sestavit záměry nové, zohledňující vizi „Country for Future“, pro další období.

Spolupráce zapojených vysokých škol je plánována ve formě platformy založené na sdílení zkušeností a principů při koncipování strategických dokumentů pro další období. Platforma poskytne prostor pro nastavení strategických cílů vysokých škol, které budou zohledňovat podněty a informace od orgánů státní správy, zástupců průmyslové sféry a zájmových organizací.

Projekt podpoří spolupráci partnerských škol s průmyslovou praxí v dotčených regionech a přispěje tak k naplňování všech devíti strategických cílů definovaných Inovační strategií České republiky 2019 – 2030.

Cíl projektu:

Prostřednictvím projektu na jedné straně představí zúčastněné vysoké školy svým partnerům z veřejné a soukromé sféry perspektivní rozvojové trendy svých oborů v přímé korespondenci se směry a tématy Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 a zároveň získají informace / náměty / výzvy z externího prostředí, především regionů.  V rámci této platformy musí vysoké školy sehrát kvalitní roli leadera a moderátora jak v rámci kulatých stolů / vlastních diskusí, resp. výměny informací, tak v rámci formulace potřebných závěrů. Tímto dojde k výraznému posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie České republiky 2019 – 2030. Zároveň tato platforma ve formě zpětné vazby zkvalitní obsah a závěry Strategických záměrů vysokých škol. Uvedený proces nesmí být jednorázovou akcí. Aby projekt měl požadovanou přidanou hodnotu, musí být nastaven princip kontinuální běžné „best practice“. Praxe kulatých stolů, procesní kontinuální praxe vzájemného sdílení a následně ve vlastních činnostech využívání informací a znalostí partnerů projektu, tvorba a implementace vlastních a společných strategií, učení se navzájem od sebe, učení se společně od okolního úspěšného světa, to vše je efektivní cestou pro naplnění Inovační strategie ČR 2019 – 2030 a korespondujícího udržitelného rozvoje každého zúčastněného subjektu a celé naší společnosti.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Celková částka: 500000 CZK

Dotační titul: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Partneři: VŠPJ

Zastoupení České republiky v řídících pozicích evropské klinické anatomie – European Association of Clinical Anatomy (EACA) a International Committee of Symposia on Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)

Upravit 01. 01. 2020 - 30. 09. 2021

Napříč Evropou i světem patří znalost skutečné anatomie lidského těla mezi základní kameny lékařské vědy, znalost klinické anatomie pak k vitálním potřebám jednotlivých medicínských odborností. Je nutné neustále pracovat na stupni znalostí, který bude odpovídat jak hladině současného lidského poznání, tak vyvíjejícím se technologiím v nejrůznějších oborech medicíny (State of Art). Aktualizace a sladění postupů se odehrává na jednáních nejvyšších zástupců jednotlivých společností, většinou spojených s pořádáním odborné konference či kongresu.

Předkládaný projekt představuje podporu práce prof. Václava Báči v orgánech obou nevládních nadnárodních společností sídlících v evropském výzkumném prostoru udávajících směr výzkumu a výuky v základním oboru medicíny, jednak v prestižní, tradiční a „seniorní“ European Association of Clinical Anatomy (EACA), jednak v mladší, již ale etablované a zejména na mladé vědce cílící International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA). EACA se ve svém statutu zavazuje podporovat a distribuovat na evropské úrovni výzkum a vzdělávání v oblasti klinické anatomie, tj. praktickou anatomii aplikovanou na současné klinické problémy diagnostické i terapeutické, posílit přátelské vztahy a usnadnit kulturní a vědeckou výměnu mezi evropskými klinickými anatomy a podporovat šíření výsledků vědecké činnosti prostřednictvím výročního evropského kongresu, který se koná každé dva roky (liché roky) ve vybraném evropském městě. ISCAA propojuje zejména mladé vědce zapojené do praktické aplikace anatomického výzkumu z celého světa. Od roku 2009 je každoročně pořádáno sympozium, které slouží jako platforma pro prezentaci a diskusi základního a aplikovaného výzkumu v systémové, topografické, povrchové, variační, aplikované a klinické anatomii, jakož i v histologii, embryologii a souvisejících vědách (užívajících lidských i zvířecích modelů), které mají vztah s klinickou medicínou.

Cílem projektu je posílit pozici českého zástupce v evropské i světové vědecké komunitě zabývající se klinickou anatomií prostřednictvím podpory pozice člena exekutivního výboru prací na zasíťování pracovišť, které poskytují nejvyšší stupeň vzdělávání medicínských dovedností reálnou simulací předmětného diagnostického či terapeutického výkonu na tělech dárců. Touto oblastí se expert dlouhodobě zabývá a je přímo pověřen Valným shromážděním EACA k jednání jejím jménem na oslovovaných pracovištích. Vědecký výzkum se na těchto pracovištích odehrává nejen v oblasti základního výzkumu, zaměřeného na fungování lidských orgánových systémů a na zpřesnění popisu lokalizace a průběhu anatomických struktur mající význam v invazivní, miniinvazivní i neinvazivní léčbě a vyšetřeních jako struktury ohrožené, nebo naopak žádoucí. Výzkum je zaměřen také na modelování zátěže, využívání technických a matematických modelů při zavádění nových léčebných i vyšetřovacích postupů a testování nových materiálů či implantátů. Formalizovaná spolupráce povede jednak k výměně zkušeností napříč nejen evropským prostorem, k uplatňování vlivu české anatomické komunity, např. na směřování výzkumných grantových podpůrných nástrojů, jednak ke zvýšení povědomí o kvalitním zázemí vědy a výzkumu v České republice.

Projekt se zaměřuje na podporu dlouhodobé činnosti, která vede ke zviditelnění, zvýšení a upevnění již respektované pozice České republiky v základním oboru pro lékařství, oboru nezbytného, rozvíjejícího se, ale v současné době absolutně personálně ohroženého. Řešitel také dlouhodobě působí jako člen Scientific Committee v každoročně pořádaném kongresu ISCAA, na kterém pravidelně také předsedá sekcím, tedy také zviditelňuje vědeckou úroveň České republiky. V horizontu čtyř let, tedy v roce 2023, je řešitel projektu pověřen uspořádáním výročního kongresu EACA, což je nejen projevem důvěry Valného shromáždění, ale je toto pověření spojeno také s nejvyšší oficiální pozicí v Executive Council EACA – Honorary President.

Předkládaný projekt tak přispívá v současné době i v dlouhodobém horizontu k posilování pozice České republiky v jejím vlivu na strategie v oboru anatomie.

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Celková částka: 1846000 CZK

Dotační titul: projekt na podporu výzkumu (např. GAČR, TAČR, ministerstva, apod.)

Interní grantová soutěž

Úžinové syndromy lidského těla s ohledem na ošetřovatelství

Upravit 01. 03. 2020 - 31. 12. 2020

Anotace

Úžinové syndromy náležejí mezi chronické kompresivní mononeuropatie, které vznikají při průchodu nervu anatomicky definovanými prostory, jejichž hranice jsou různými patologickými procesy modifikovány. Jedná se o zúžení, které může být tvořeno hypertrofickými svaly, atypicky rozděleným svalem, kostními výběžky nebo vazivovými, často až tuhými tunelovitými strukturami, jež pak utlačují nerv či jeho vasa nervorum. Charakteristickými příznaky jsou následné výpadky čití, parestézie či slabé, postupně a nenápadně se rozvíjející obrny jednotlivých svalů či svalových skupin. Úžinové syndromy se mohou objevit také jako důsledek změny anatomických poměrů, např. po úraze, operačním řešení, ale rovněž při hojivých procesech a rehabilitačních cvičeních. Je proto velmi důležité tato předdefinovaná místa sledovat i v rámci ošetřovatelské péče, aktivně je vyhledávat a znát, jakým způsobem předcházet či následně řešit tyto nozologické jendotky, např. změnou cvičení či polohováním pacienta. V současné době chybí ve výukových materiálech obrazová dokumentace k demonstraci neurologických poruch s vazbou na ošetřovatelství, téma je poměrně aktuální, zejména se zvyšujícím se věkem populace a potřeb jejího ošetřování, ať již zdravotnickým nebo sociálním personálem. Z hlediska vědeckého má téma prezentační i publikační potenciál, což může pomoci zlepšit pozici VŠPJ v navazujícím výzkumu ve vztahu k partnerské spolupráci.

Zdůvodnění

Výuka anatomie představuje jeden ze základních pilířů získání znalostí veškerého zdravotnického personálu pro provádění správné profesní praxe. Projekt je zaměřen na inovaci předmětu Anatomie 2 v akreditovaných, profesně zaměřených bakalářských programech zaměřených na zdravotnické nelékařské obory. V současné době neexistuje obrazová dokumentace krajin lidského těla, ve kterých se vyskytují úžinové syndromy, zejména pro potřeby ošetřovatelských oborů tak, aby absolventi byli dostatečně edukováni v případě, že se s danou problematikou setkají ve své praxi. Navíc se jedná o téma aktuální, s prezentačním i publikačním potenciálem pro zapojení VŠPJ.

Současný stav

Z hlediska anatomické lokalizace se jedná o jakékoli nervy periferního nervového systému, v krajinách od hlavy až po dolní končetinu. Ačkoli vedoucí postavení v četnosti má horní končetina, zejména syndrom karpálního tunelu (úžinový syndrom n. medianus v canalis carpi – prevalence 200.000 v České republice), následovaný syndromem ulnárního sulku (úžinový syndrom n. ulnaris v sulcus neriv ulnaris), vzniká útlak na těchto dvou nervech i v jiných predispozičních lokalizacích (např. n. medianus – canalis pronatorius; n. ulnaris – Struthersova arkáda, canalis cubitalis, canalis ulnaris), avšak i na jiných nervech horní končetiny (např. n. radialis – canalis supinatorius; n. suprascapularis – incisura scapulae). Méně často jsou postiženy nervy dolní končetiny (např. n. cutaneus femoris lateralis utlačený v lacuna musculorum, tzv. meralgia paresthetica; nebo n. ischiadicus ve foraman infrapiriforme či při průchodu skrz m. piriformis), avšak úžinové syndromy najdeme i v bederní krajině (útlak nn. clunium superiores) nebo na šíji (n. occipitalis major), na krku (plexus brachialis) či v pánvi (n. pudendus).

I přes poměrně rozšířenou znalost této problematiky existují stále nejasnosti ve správné anatomické nomenklatuře a přesných popisech míst potenciálního útlaku jednotlivých nervů.  Zpřesnění popisu a stanovení správného a zejména jednotného názvosloví společně s aplikací přiměřených ošetřovatelských postupů by měly vést k lepšímu pochopení mechanizmu útlaku jednotlivých nervů a zároveň ke zlepšení výsledků včasnou diagnostikou, dekompresními postupy v léčbě a cílenou rehabilitací a mobilizací těchto onemocnění.

Plánované aktivity

Předmětem pilotního projektu je v prvních 4 měsících vytvoření přehledu nejčastějších rizikových míst pro vznik útlakového syndromu, následně ve spolupráci s partnerskými ústavy anatomie precizní pitvou vytvoření preparátů vybraných krajin pro demonstraci topografické situace anatomických struktur zde umístěných, vytvoření přehledné obrazové dokumentace vybraných regionů s ambicí použití vytvořených materiálů k inovaci výuky akreditovaných nelékařských zdravotnických oborů. V průběhu celého řešení budou shromažďována data o uspořádání a průběhu anatomických struktur, odchylky od standardně publikovaných topografických popisů, a to ať z pohledu variace či patologie, budou oslovováni klinici z pracovišť setkávajících se s popisovanou problematikou a připravován šířeji pojatý výzkum zaměřený na vytipované lokalizace s potenciálem aplikace výsledků ke zlepšení jak prevence vzniku, tak následně přímé i následné léčby, včetně aktualizace ošetřovatelských a rehabilitačních postupů. Získaná data budou průběžně prezentována na odborných sjezdech, konferencích či kongresech vztahujících se k předmětu řešení projektu v letošním roce  či následujících letech – např. sjezd ISCAA, EACA, Chirurgický den v Pelhřimově či Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě v Novém Městě na Moravě, případně po finalizaci a vyhodnocení k publikaci v hodnoceném odborném periodiku s IF.

V návaznosti na tento iniciační projekt bude v dalších letech připravován navazující projekt prohlubující studium problematiky vybraných úžinových syndromů, případně rozšíření studované problematiky např. o problematiku svodné anestézie.

Řešitelský tým

Řešiteli předkládaného projektu budou prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., a prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. Jedná se o odborné pracovníky Katedry zdravotnických studií VŠPJ s bohatou publikační aktivitou a dostatečnou odbornou historií. V řešitelském týmu se jako se spoluřešiteli počítá se studenty, kteří se budou podílet jak na rešeršních pracích, tak na shromažďování a pod vedením řešitelů i vyhodnocování dat i následně na jejich přípravě k prezentaci a publikaci. Projekt přispěje ke zvýšení povědomí studentů o podobách vědecké práce.

 

Plánované výstupy:

1)      studijní opora – inovovaný přístup k výuce periferní nervové struktury rozšířený o problematiku úžinových souborů s obrazovou dokumentací;

2)      prezentace výsledků na odborných konferencích a kongresech vztahujících se k řešenému tématu – klinická anatomie, neurologie, chirurgie, apod.;

3)      vzhledem ke krátkému času řešení pak publikace výsledků v odborném časopise s IF v dalších letech;

4)      spolupráce s partnery (2. LF UK, LF UO) jako základ navazujícího projektu.

 

Komentář k rozpočtu

Vzhledem ke své materiální nenáročnosti projekt počítá s nákupem materiálu a drobného majetku (cca 7 tis.), směřujících k nákupu nosičů dat (flash disky, externí disky), materiálu pro tiskárnu (tonery, papír) a materiálu pro experimentální výkony (buničina, nástřikové a desinfekční roztoky, drobné nástroje). Osobní náklady jsou plánovány jako odměny řešitelům (66 tis.), odvody (24 tis.), je plánováno stipendium pro spolupracujícího studenta/ty (15 tis.) – tato podpora je žádoucí vzhledem k časové náročnosti projektu. S pobytovými náklady je počítáno ve spojení s cestami na partnerská pracoviště disponujícími pitevním materiálem a s cestami k prezentacím výsledků, jak je zmíněno výše (25 tis.).

Vedoucí projektu: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Celková částka: 274000 CZK

Dotační titul: Interní grantová soutěž

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá