Vizitka externího pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Věra Nečadová
Status Externí pracovník
Pracoviště Katedra ekonomických studií
Pracovní zařazení lektor
Telefon +420 567 141 149
E-mail necadova@vspj.cz
Místnost 1N061

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
09:45 - 11:00 (vhodné sdělit návštěvu na mobil +420 602 554 824, abyste nemuseli čekat až skončí předchozí konzultace) Zároveň nabízím možnost domluvení individuálních konzultací prostřednictvím e-mailu necadova@vspj.cz, případně domluvit jiný čas konzultací na výše uvedeném mobilu. Upozorňuji na skutečnost, že také v době zkouškového období a také prázdnin se konají konzultační hodiny, ovšem pouze po předchozí emailové domluvě, když je také možno se domluvit i prostřednictvím mobilu.

Publikační činnost

Článek v databázi Web of Science

2013

Nečadová, V. (2013). Kvalita výkonu veřejné správy je bezprostředně spjata s problematikou etiky ve veřejné správě. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D, 3(26), 105-115.

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2019

Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2019). Vývoj situace v oblasti lidských zdrojů a nehmotného kapitálu v organizaci veřejné správy. Logos Polytechnikos, ročník 10(3/2019), 81-95.

2015

Nečadová, V., & Čevelová, K. (2015). Jak financovat neziskové organizace a posílit jejich konkurenceschopnost ?. Veřejná správa - čtrnáctideník vlády České republiky, XXVI(7), 14-18.

2012

Nečadová, V. (2012). Ukazatel průměrné mzdy - jeho podstata, charakteristika a význam. LOGOS POLYTECHNIKOS, 3(2), 35-51.
Nečadová, V. (2012). Výkon veřejné správy a etika. Veřejná správa, 23(23), 1-4.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2020

Měrtlová, L., Vojáčková, H., & Nečadová, V. (2020). MAPOVÁNÍ INOVAČNÍCH FAKTORŮ V KRAJI VYSOČINA. In Sborník příspěvků z 12. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (304-316). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

2019

Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2019). ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A VÝVOJ SITUACE V OBLASTI PŘEDPOKLADŮ PRO JEJÍ EFEKTIVNÍ VÝKON. In Sborník příspěvků z 11. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (223-234). Jihlava: VŠPJ Jihlava.

2016

Nečadová, V. (2016). Konkurence - faktor efektivnosti veřejného sektoru. In 8. ročník mezinárodní konference Konkurence (217-231). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2016

Nečadová, V. (2016). Daňové asignace - zvážení vhodnosti pro financování veřejného sektoru - jedna s možností financování neziskových organizací. In Veřejný sektor, účetnictví, daně, veřejné zakázky (211-223). Znojmo: SVŠE Znojmo.
Nečadová, V. (2016). Daňové asignace - možnost financování neziskových organizací. In Vědecké aspekty veřejných financí - mezinárodní konference, VŠE Praha (315-334). VŠE Praha: VŠE Praha.

2015

Nečadová, V. (2015). ETIKA A JEJÍ UPLATŇOVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE. In Sociální práce v kontextu lidských práv (340-358). Hradec Králové: Gaudeamus.
Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2015). Organizace veřejné správy v ČR, hodnocení podmínek pro její výkon v Kraji Vysočina.. In 7. ročník mezinárodní konference Konkurence (197-208). Jihlava: VŠPJ Jihlava.
Nečadová, V. (2015). Etika a konkurenceschopnost. In 7. ročník mezinárodní konference Konkurence (223-232). Jihlava: VŠPJ.

2014

Nečadová, V., & Čevelová, K. (2014). Daňové asignace – možnost financování neziskových organizací. In Sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference KONKURENCE (40-47). Jihlava: VŠPJ.
Nečadová, V. (2014). Nezaměstnanost a její důsledky,nezaměstnanost absolventů škol a význam praxe pro absolventy Vysoké školy polytechnické Jihlava. In Sborník - konference - "Bez práce to nejde" (2-75). Velké Meziříčí: MěÚ.
Nečadová, V. (2014). ASPEKT ETIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRÁCE. In n Sborník z konference Veřejná správ 2014: Sborník z vědecké konference Univerzity Hradec Králové (1-14). Pardubice: Univerzita Pardubice.

2012

Nečadová, V. (2012). Etika ve veřejné správě. In Sborník z konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu (1-14). VŠPJ: VŠPJ.
Měrtlová, L., Nečadová, V., & Kovář, O. (2012). Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy. In Aktuálne problémy a výzvy verejnej správy (223-246). Košice: UPJŠ Košice.
Nečadová, V. (2012). Kvalita výkonu veřejné správy je bezprostředně spjata s problematikou etiky ve veřejné správě. In Sborník z konference Veřejná správ 2012 (1-8). Pardubice: Univerzita Pardubice.

2011

Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2011). Funguje veřejná správa efektivně?. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (171-179). Jihlava: VŠP Jihlava.

Odborná kniha

2015

Měrtlová, L., Nečadová, V., Prokop, M., & Kožiak, R. (2015). KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ VE VYBRANÝCH ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR A SR. Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o.

2012

Měrtlová, L., Nečadová, V., & Kovář, O. (2012). Výzkum efektivnosti veřejné správy. VŠP Jihlava: AMAPRINT - Kerndl s.r.o., Třebíč.

Ostatní knihy a učební texty

2015

Nečadová, V. (2015). Samospráva ve veřejné správě. : .

2014

Nečadová, V. (2014). Sociální politika. : .
Nečadová, V. (2014). Etika v podnikání. : .

2013

Nečadová, V. (2013). Sociální politiky pro kombinované studium. : .

2012

Nečadová, V. (2012). Veřejné finance. VŠPJ: VŠPJ.

2011

Nečadová, V. (2011). Sociální politika. : .
Nečadová, V. (2011). Veřejné finance. : .
Nečadová, V. (2011). Společenské vědy a současnost. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2020

Měrtlová, L., & Nečadová, V. (2020). Výzkum efektivnosti fungování veřejné správy Magistrát města Jihlavy.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá