Vizitka akademického pracovníka

FOTO
Jméno a příjmení Ing. Alice Šedivá Neckářová, Ph.D.
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení odborný asistent
Telefon +420 567 141 170
E-mail neckaroa@vspj.cz
Místnost 2N092

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
09:35 - 10:20 Po předchozí domluvě e-mailem.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0424-7786

Článek v databázi SCOPUS

2020

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2020). Monitoring of visitors as a tool of protected areas management. Academica Turistica, 13(1), 67-79. doi: 10.26493/2335-4194.13.67-79

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2016

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Vývoj profilu návštěvníka Telče - města UNESCO. Logos Polytechnikos, 7(3), 197-215.
Šedivá Neckářová, A. (2016). Mezinárodní studentský workshop Vysoké Školy Polytechnické Jihlava a partnerské školy Fachhochschule Wien „Accessible tourism for all“.. Studia turistica, 7(2), 73-76.
Šedivá Neckářová, A. (2016). 8. mezinárodní studentský workshop Vysoké školy polytechnické Jihlava a partnerské školy Fachhochschule Wien. Grant journal, 5(2), 44-47.

2015

Linderová, I., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2015). Social Tourism Policy in the European Union. Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Gospodarki: Turystyka i rekreacja., 12(24), 33-66.
Šedivá Neckářová, A., Rejlová, K., & Telínová, M. (2015). Průzkum dostupnosti vybraných jihlavských objektů cestovního ruchu pro osoby se zdravotním postižením. Studia turistica, 6(2), 28-37.

2014

Šedivá Neckářová, A. (2014). 5. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. Studia turistica, 5(1), 72-78.
Šedivá Neckářová, A. (2014). 6. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. Studia turistica, 5(2), 78-82.

2013

Šedivá Neckářová, A. (2013). ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Spokojenost celiaků s nabídkou stravovacích služeb v českých restauracích. Logos polytechnikos. 2013, 4, 2, s. 33-42. Dostupný z WWW: .. Logos polytechnikos, 4(2), 33-42.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2018

Janoušková, E., Pachrová, S., & Šedivá Neckářová, A. (2018). Nákupní preference cílového segmentu návštěvníků Zoo Jihlava. In Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 2, 2018 (192-206). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. doi: 10.17846/GI.2018.22.2.192-206

2016

Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2016). Profil návštěvníka kraje Vysočina – field research. In Aktuální problémy cestovního ruchu – Místní bohatství a cestovní ruch (188-197). Jihlava: VŠPJ.

Ostatní články ve sbornících

2020

Šedivá Neckářová, A., & Kmeco, Ľ. (2020). Komparace nabídky přístupného cestovního ruchu v Kraji Vysočina a Spolkové zemi Sasko. In Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů (35-44). Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

2019

Pachrová, S., Chalupa, P., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Štefka, L. (2019). DOMY PŘÍRODY JAKO SPECIFICKÁ CENTRA PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY: VÝZKUM POSTOJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ CHKO MORAVSKÝ KRAS. In Topical Issues of Tourism „RURAL TOURISM – POSSIBILITY FOR A DESTINATION“ (231-239). Jihlava: VŠPJ.

2016

Šedivá Neckářová, A., & Šedivý, R. (2016). Absorption Capacity of the Czech Republic to the European Union Funds. In Proceedings rd of the 3 International Conference on European Integration 2016 (953-961). Ostrava: VŠB Technical University Ostrava.
Šedivá Neckářová, A. (2016). Přizpůsobení objektů cestovního ruchu osobám s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením v turistickém regionu Vysočina.. In CONFERENCE PROCEEDINGS, Sborník příspěvků IX. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. (177-185). Karviná: OPF Karviná.
Šedivá Neckářová, A. (2016). 8. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA A PARTNERSKÉ ŠKOLY FACHHOCHSCHULE WIEN. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016. (195-201). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.

2014

Šedivá Neckářová, A. (2014). Aktivity realizované v rámci formálního vzdělávání v oboru cestovní ruch.. In Sborník příspěvků VII. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. (361-371). Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.
Šedivá Neckářová, A. (2014). SURVEY OF SERVICES CURRENTLY OFFERED BY CATERING ESTABLISHMENTS TO SPECIFIC SEGMENT OF CUSTOMERS – PEOPLE WITH COELIAC DISEASE. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. (505-513). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Šedivá Neckářová, A. (2014). Absorption capacity of the Czech Republic to funds from the European Union Funds.. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. (660-667). Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava.

2013

Šedivá Neckářová, A. (2013). ABSORPČNÍ KAPACITA ČESKÉ REPUBLIKY NA PROSTŘEDKY Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. (1-10). Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
Šedivá Neckářová, A. (2013). ANALÝZA PŘEDPOKLADŮ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU OBLASTI KŘEMEŠNÍK. In Sborník příspěvků 8. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu, CESTOVNÍ RUCH - DESTINACE - REGIONÁLNÍ ROZVOJ (265-273). Jihlava: VŠPJ.
Šedivá Neckářová, A. (2013). MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ WORKSHOP „PROMOTION OF WELLNESS TOURISM". In Sborník příspěvků z 2. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU, SLU v Opavě (10-15). Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě.
Šedivá Neckářová, A. (2013). Senioři jako perspektivní segment poptávky na trhu cestovního ruchu. In Sborník příspěvků VI. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Karviná 2012 (1-10). Karviná: SLU v Opavě.

2012

Šedivá Neckářová, A. (2012). Lázně Sárvár – oblíbený cíl českých turistů.. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu (1-10). Opava: Slezská univerzita v Opavě.

2011

Šedivá Neckářová, A. (2011). Formy podpory rozvoje Kraje Vysočina z prostředků Evropské unie.. In Regionální rozvoj a cestovní ruch (267-275). Jihlava: VŠPJ.

Odborná kniha

2022

Šedivá Neckářová, A., Drozdowska, M., Gruszka, I., Formádi, K., Marečková, R., & Šebová, Ľ. (2022). BEST PRACTISE OF ACCESSIBLE TOURISM CASE STUDY FROM V4 COUNTRIES. Wroclaw: Wydawnictwo OVO.

2017

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu: Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Ostatní knihy a učební texty

2011

Šedivá Neckářová, A. (2011). Tourismus 2. : .
Šedivá Neckářová, A. (2011). Management lázeňství a wellness. : .
Šedivá Neckářová, A. (2011). Tourismus 1. : .

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, souhrnná výzkumná zpráva

2021

Pachrová, S., Janoušková, E., & Šedivá Neckářová, A. (2021). Marketingový výzkum návštěvníka Kraje Vysočina 2019 - 2020: Profil návštěvníka.

2019

Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A., & Chalupa, P. (2019). Výzkum návštěvnosti CHKO Moravský kras: závěrečná zpráva.

Uspořádání workshopu

2018

Šedivá Neckářová, A., Wagner, D., & Poechacker, J. (2018). ACCESSIBLE TOURISM.

2017

Šedivá Neckářová, A., & Wagner, D. (2017). Sustainability & Tourism.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá