Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Mgr. Pavla Šlechtová
Jméno a příjmení Mgr. Pavla Šlechtová
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra sociální práce
Pracovní zařazení asistent
Telefon +420 567 141 198
E-mail slechtov@vspj.cz
Místnost 3N047

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
středa
09:45 - 11:15 Ve zkouškovém období jsou konzultační hodiny pouze po dohodě emailem.
sobota
14:20 - 15:05 Tyto kontultační hodiny platí pouze pro soboty 11.11.2022 a 10.12.2022.
15:15 - 16:00 Tyto kontultační hodiny platí pouze pro sobotu 26.11.2022.

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4723-646X

Ostatní odborné články v recenzovaných periodikách

2013

Šlechtová, P. (2013). Motivation of U3A Attendants to Study Foreign Languages. LOGOS POLYTECHNIKOS, čtvrtý(2), 91-99.

Článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)

2015

Šlechtová, P., Kuncová, M., & Vojáčková, H. (2015). LANGUAGE TEACHING/LEARNING WITH MOODLE IN HIGHER EDUCATION. In Efficiency and Responsibility in Education (507-515). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

2014

Šlechtová, P., & Voráček, J. (2014). Knowledge-Based Dynamic Modelling of Relation between Corporate Language and Performance.. In International Forum on Knowledge Asset Dynamics (IFKAD 2014) (1200-1219). Matera: University of Basilicata.

Ostatní články ve sbornících

2015

Šlechtová, P., Vojáčková, H., & Voráček, J. (2015). Blended Learning: Promising Strategic Alternative in Higher Education. In Procedia - Social and Behavioral Sciences (1245-1254). Kypr: Elsevier. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.238

Článek v databázi Emerging sources citation index (ESCI)

2017

Černá, M., Dubnová, M., Horáčková, P., Šlechtová, P., & Řezníková, V. (2017). Stigmatization of People with Mental Illness in Students of Clinical Social Worker Branch. Clinical Social Work and Health Intervention,, 8(4), 25-34. doi: 10.22359/cswhi_8_4_03

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví

Upravit 01.08.2021 - 31.07.2023

Cílem projektu je zkvalitnit výuku předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník (v prezenční i kombinované formě) a vytvořit nový volitelný kurz, který bude přístupný studentům jiných oborů i zájemcům z řad širší veřejnosti.

Na projektu spolupracujeme s Centrem rozvoje péče o duševní zdraví Praha, které se významně zasadilo o vznik a ukotvení pozice peer lektora v ČR. CRPDZ naše nové peer lektory proškolí v lektorských dovednostech, pomůže s přípravou materiálů k výuce, umožní sdílení zkušeností a zajistí podporu od senior peer lektorů.

City of Bergen, Department for work, social welfare and housing je naším norským partnerem. Tento partner přináší inspiraci a zkušenost ohledně vybudování početné základny peer pracovníků, jejich využití ve vzdělávání na půdě samotných škol, v rámci dalšího vzdělávání odborníků z praxe i k širokému využití v komunitě. S oběma partnerskými institucemi budeme sdílet dobrou praxi v procesu inovace kurzů spojených s péčí o duševní zdraví.

V rámci projektu proběhnou návštěvy českých partnerů v Norsku, následně norských parterů v ČR za účelem vzájemného sdílení zkušeností. Proběhne výběr peer lektorů, kteří se budou podílet na přípravě inovovaného předmětu, proběhne zaškolení peer lektorů a jejich příprava tak, aby poté sami mohli vést výuku v roli lektorů. V  průběhu celého projektu budeme v kontaktu s norskými partnery.

Projekt bude průběžně evaluován, účastníci projektu budou poskytovat zpětnou vazbu, která bude zveřejňována na webových stránkách a sociálních sítích.

Výstupem projektu tedy budou modernizované a inovované kurzy zahrnující několik témat z oblasti péče o duševní zdraví. Pro zajištění kontinuální výuky je důležité vytvoření početnější základny peer lektorů na VŠPJ, kteří se mohou vzájemně zastupovat a generovat nová témata kurzů. Zkušenost z projektu považujeme za základ pro vybudování Školy zotavení v Jihlavě. Věříme, že spolupráce s norskými partnery bude pokračovat formou vzájemné podpory v zavádění kurzů, sdílení témat kurzů, jejich zpracování a práce s komunitou. Zkušenost s peer lektory ve výuce lze aplikovat také do dalších předmětů a směrem k dalším cílovým skupinám a inspirovat další vzdělávací instituce. Zpětná vazba účastníků projektu zmapuje přínos výuky s peer lektory a bude východiskem pro další rozvoj vzdělávání na VŠPJ. Inovace předmětu zahrnuje i vytvoření studijních materiálů a prezentací s tím, že je počítáno i s vytvořením podkladů a studijních materiálů pro výuku on-line formou.

Projekt je pro KSP důležitý i z hlediska navázání mezinárodní spolupráce s předpokaldem dalšího rozvoje.

Vedoucí projektu: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.

Celková částka: 3 869 138,00 CZK

Dotační titul: Fondy EHP/Norska-VZDĚLÁVÁNÍ

Partneři: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (dále CRPDZ); City of Bergen, Department for work, social welfare and housing

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá