Vizitka akademického pracovníka

Fotografie Ing. Tomáš Čihák
Jméno a příjmení Ing. Tomáš Čihák
Status Akademický pracovník
Pracoviště Katedra cestovního ruchu
Pracovní zařazení asistent
Mobilní telefon 736193799
E-mail tomas.cihak@vspj.cz
Místnost 2N093

Konzultační hodiny

Den Čas Poznámka
úterý
11:30 - 12:30 Na konzultaci se, prosím, ohlaste emailem. Vyučované předměty: Plánování a regionální rozvoj v cestovním ruchu, Projektový management v cestovním ruchu, Komunální a regionální politika v cestovním ruchu, Management destinace. Konzultaci je možné uskutečnit též online prostřednictvím platformy ZOOM, link: https://cesnet.zoom.us/j/96844472380

Publikační činnost

Identifikátor ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2388-6815

Ostatní výsledky

2021

Jeřábek, M., Janoušková, E., & Čihák, T. (2021). Připravenost památek na německy mluvící klientelu/Bereitschaft der Sehenswürdigkeiten für die deutschsprachige Klientel.

Projekty

Dotační titul

Externě financované projekty

Historická důlní díla na Vysočině jako doklady vývoje společnosti a objekty kulturního dědictví

Upravit 01.03.2023 - 31.12.2027
Objektem výzkumného projektu jsou vybraná historická důlní díla na Vysočině včetně na ně v minulosti funkčně navazujících technologických zařízení. V terénu bude dokumentováno několik stovek historických důlních děl (štoly, šachty, rýžoviště, lomy...) a na ně bezprostředně funkčně navázaných technologických zařízení (hutě, odvodňovací zařízení…). Výzkum vybraného území proběhne komplexně, budou do něj zahrnuta důlní díla na všechny typy nerostných surovin a ze všech historických období. Dokumentace a výzkum objektů bude prováděna důsledně a s akcentem na dosud minimálně využívané nebo zcela opomíjené metody. Získané údaje budou sloužit jako datová základna pro aplikační výstupy projektu: obecným cílem je vytvoření nástrojů pro chápání historických důlních děl a těžby surovin obecně jako základního prvku rozvoje společnosti, jako významných příčin i dokladů vývoje krajiny, dokladů kulturní identity, národních specifik a jejich vývoje v čase a jejich poznání jako důležitá formy historického kulturního dědictví. Výstupy projektu umožní systémové prosazení nástrojů pro památkovou ochranu historických důlních děl a řešení problematiky využití důlních děl jako objektů prezentace kulturní identity a interpretace kulturního dědictví. Hlavním inovativním přínosem projektu je multioborový přístup s důrazem na aplikovatelnost výsledků: kombinace tradičních a inovativních výzkumných metod přinese synergické efekty při tvorbě a využití výstupů i pro navazující výzkumy.

Vedoucí projektu: RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D.

Celková částka: 3 007 156,00 CZK

Dotační titul: Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Žadatel: Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o

Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Čekejte prosím, stránka se načítá