Komunitní péče v porodní asistenci

CO VÁS ČEKÁ ?

 • navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci poškození zdraví;
 • poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity;
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;
 • realizovat cvičební metody a postupy užívané v těhotenství, v přípravě na porod; a v šestinedělí;

PRAXE

V průběhu studia získáš praktické dovednosti v rámci povinné odborné praxe v délce

12 týdnů

STIPENDIA

41% studentů kombinovaného STUDIA DOSÁHNE NA PRŮMĚRNÉ STIPENDIUM VE VÝŠI

19 200 Kč / ročně

ERASMUS +

JSME MALÁ ŠKOLA A KAŽDÝ STUDENT MÁ ŠANCI VYCESTOVAT DO ZAHRANIČÍ

100%


Cílem specializačního vzdělávání v oboru Komunitní péče v porodní asistenci je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Porodní asistentka pro komunitní péči osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

Co například budete umět po absolvování studia? 

 • navrhovat a vypracovávat edukační plány pro klientky a celé komunity zaměřené na prevenci poškození zdraví;
 • poskytovat péči ženě během těhotenství, při porodu, po porodu i během celého jejího života v podmínkách komunity;
 • poskytovat péči gynekologicky nemocné ženě v podmínkách komunity;
 • realizovat cvičební metody a postupy užívané v těhotenství, v přípravě na porod; a v šestinedělí;
 • využívat přístrojovou techniku používanou v péči o nemocné novorozence


Odborné učebny

Více informací o odborných učebnách naleznete na webu katedry zdravotnických studií

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 - Komunitní péče v porodní asistenci

Přijímací řízení pro tento obor není pro AR 2020/2021 vyhlášeno.

 Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Recenze absolventů

2017

Studium hodnotím velmi pozitivně, ve svém oboru jsem se nejenom zdokonalila, ale i velmi rozšířila teoretické znalosti, které nadále budu uplatňovat ve své soukromé praxi.

2017

S odstupem necelých dvou měsíců od SZZ můžu s klidným svědomím říct, že mi vyhovovalo téměř vše. Ve srovnání s kombinovaným studiem na JČU v Českých Budějovicích, pro mě byla velkým plusem vzdálenost a velice milé bylo i prospěchové stipendium. Velmi kladně hodnotím i všechny vstřícné a ochotné pedagogy (jak externí tak interní), tak i další zaměstnance. Nikdy jsem neměla problém kdekoliv se s kýmkoliv domluvit. Praxi chápu jako nutnou součást studia zdravotnických oborů, ale sama za sebe musím uznat, že někdy je složité skloubit zaměstnání, studium, rodinu, péči o domácnost a ještě praxi. Pracuji již 13. rokem jako porodní asistentka v nemocnici a zůstávám zde i po dokončení magisterského studia. Práce mě baví, ale v současné době rozesílám také žádosti na zdravotnické školy, neboť by mě bavilo učit. Ale nejraději bych obě profese skloubila dohromady - učit a zároveň zůstat na částečný úvazek v nemocnici a "nevypadnout" z praxe".

Proč zvolit VŠPJ ?

Tvorba rozvrhu

Studenti si mohou před každým semestrem ze svého studijního plánu zvolit předměty, které budou studovat, a poskládat si je do rozvrhu podle svých představ. Díky této možnosti zvládají skloubit školu se svými zájmy, brigádu nebo dojíždět do školy např. jen čtyři dny v týdnu.

Individuální přístup

Nejsme velká škola, takže u nás můžete počítat s osobním přístupem. V případě jakýchkoliv nesnází se studiem i mimo něj vám poradí a podají pomocnou ruku pracovníci poradenského a kariérního centra .

Pestrá studijní nabídka

VŠPJ vyniká pestrou studijní nabídkou – zájemci o studium mohou vybírat jak z bakalářských oborů zdravotnického typu, tak i z technických a ekonomických programů, a to v prezenční i kombinované formě.

Bez přijímaček

Na bakalářské studijní programy ekonomického a technického typu se dostanete bez přijímacích zkoušek.

Uprostřed republiky

Výborná dostupnost je pro nás samozřejmostí – nacházíme se uprostřed republiky a škola sídlí v centru Jihlavy přímo u autobusového nádraží s přímým spojením do Prahy, Brna i mnoha dalších měst.

Dojíždění autobusem
Trasa
(1 cesta)
Vzdálenost Čas Cena
Praha 132 km 1 hod 45 min 31 Kč
Brno 89 km 1 hod 15 min 25 Kč

Moderní technologie

Škola v letošním roce slaví 17 let svojí existence. V životě studenta se jedná o dospívání a naše škola má s tímto obdobím hodně společného. V učebnách pravidelně obměňujeme vybavení, aby splňovalo nejvyšší nároky, většina informací je dostupná on-line a máme vlastní informační systém. Naši akademičtí pracovníci touží objevovat nejnovější technologie, jako jsou např. drony nebo 3D tiskárny, a rádi se o své poznatky podělí se studenty. Od roku 2020 je součástí VŠPJ také nové výukové centrum s velkokapacitní posluchárnou. V jeho suterénu se nachází unikátní virtuální továrna simulující výrobní procesy, která využívá principů Průmyslu 4.0 a řadí se v České republice ke špičce.

Zaměření na praxi

Jen diplom nestačí, proto je u nás praxe nedílnou součástí studia, což přináší velkou konkurenční výhodu našim absolventům. Studenti v průběhu studia absolvují v závislosti na zvoleném oboru až 46 týdnů v rámci odborné praxe. Do výuky jsou také běžně zapojováni odborníci z praxe jako vyučující a vedoucí závěrečných prací. V kombinované formě studia u nás chodíte do školy pouze o sobotách a praxi v oboru vám uznáme. Studentům také nabízíme možnost účasti na zajímavých projektech, jako je například XR-Buggy a jiné.


Zahraniční stáže

Chcete vidět svět? Díky tomu, že jsme malá škola, máte téměř stoprocentní šanci na výjezd do zahraničí prostřednictvím zahraničních stáží a programu Erasmus+. Oproti velkým školám můžete vyjet i několikrát během studia, navíc tam, kam opravdu chcete. Více informací se dozvíte v sekci mezinárodního oddělení

Bezplatné studium a studentské výhody

Jsme veřejná vysoká škola – to znamená, že u nás studujete ve všech studijních oborech a programech v českém jazyce bezplatně. Navíc pro vás máme připraveny různé formy stipendií. Status studenta Vám zajistí také velké slevy na dopravu i mnoho dalších výhod.

Zkouškové centrum British Council

Přímo ve škole naleznete zkouškové centrum British Council, které vám pomůže se připravit na zkoušky z anglického jazyka. Můžete se zapsat do přípravných kurzů, nebo si zkusit zkoušku nanečisto.

Magisterský studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci umožní absolventům realizovat náročnou, holisticky pojímanou porodnicko-ošetřovatelskou péči u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí a fyziologických novorozenců s využitím kritického myšlení, interdisciplinárního a systémového přístupu, profesionální komunikace a terapeutické intervence. Teoretická příprava prohlubuje vědomosti z vědních oborů absolvovaných ve studiu pro získání odborné způsobilosti porodní asistentky a dále z oborů potřebných pro vykonávání porodnicko-ošetřovatelské péče o ženy a novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Praktická příprava umožňuje zdokonalení stávajících dovedností a schopností v porodnicko-ošetřovatelských činnostech a osvojování si nových porodnicko-ošetřovatelských intervencí a činností nezbytných pro poskytování profesionální porodnicko-ošetřovatelské péče o ženy s fyziologickým těhotenstvím, v období porodu a po porodu a také péči o fyziologického novorozence, jejich rodiny a příslušné komunity. Absolvent bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor porodní asistence. Absolvent bude připraven pro praxi především v komunitní péči a bude schopen efektivně rozvíjet profesní obor porodní asistence.


Klíčové výsledky učení


Studiem absolvent získá kvalifikaci:

 • vykonávat specializované ošetřovatelské činnosti v oblasti komunitní péče v porodní asistenci;
 • uplatnit se při organizování a metodickém řízení porodnicko-ošetřovatelské péče v příslušném oboru;
 • v poskytování profesionální holisticky pojímané porodnicko-ošetřovatelské péče u těhotných žen, žen po porodu v období šestinedělí, fyziologických novorozenců a gynekologicky nemocných žen;
 • v poskytování profesionální komunikace a terapeutické intervence ve státních i nestátních zařízeních, v terénní i domácí péči v rámci celé zdravotní péče.
Zpět na plán

Moderní management v porodní asistenci ( MMPA )

Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant
Jazyk Česky
Počet kreditů 3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 10 h

  Doporučená literatura

 • Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen - zur normativen Funktion ihrer Bewertung: Stellungnahme. Berlin: Deutscher Ethikrat, 2011. 133 s. ISBN 978-3-941957-16-9.

 • GLADKIJ, I. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.

 • GROHAR-MURRAY, M. E., DICROCE, H. R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0267-3.

 • Jakušová, V. Základy zdravotníckeho manažmentu: vysokoškolská učebnica. Martin: Osveta, 2010. 142 s. ISBN 978-80-8063-347-9.

 • Bonse-Rohmann, M., Burchert, H.  Neue Bildungskonzepte für das Gesundheitwesen. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, ©2011. 310 s. Berichte zur beruflichen Bildung: Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung. ISBN 978-3-7639-1141-7.

 • Klement, C. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. 1. vyd. Banská Bystrica: PRO, 2011. 663 s. ISBN 978-80-89057-29-0.

 • Plevová, I., et al. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 304 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3871-0.

  Anotace

Cílem předmětu je poskytnout poznatky o principech, organizaci a řízení ošetřovatelské péče, o řízení kvality ošetřovatelské péče, o provozu, financování a organizací ošetřovací jednotky. Předmět zároveň vede, jak dosahovat osobních a kolektivních dobrých výsledků; jakým způsobem řídit sebe i ostatní. V neposlední řadě seznamuje, jak efektivně využívat dostupné zdroje, techniky a metody. Nedílnou součástí předmětu je osvojení administrativních činností ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace.Znalosti:Studen zná problematiku managementu ve zdravotnictví. Zná teorie řízení kvality, metodiky vypracování standardů ošetřovatelské péče a metody auditní činnosti.Dovednosti:Student dovede vypracovat standardy a audity ošetřovatelské péče. Dovede vést ošetřovatelskou dokumentaci. Dovede se orientovat i v elektronické formě dokumentaceObecné způsobilosti:Student získává vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Zpět na plán

Garant programu

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
VIZITKA

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz