E-přihláška

Vítáme Vás,

zde se můžete přihlásit ke studiu akreditovaných bakalářských a magisterských studijních oborů nabízených Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 a termíny pro podání přihlášek budou dostupné po 20. 12. 2018.

Děkujeme Vám za zájem o studium na naší vysoké škole.