Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 - Komunitní péče v porodní asistenci

Plný text podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 naleznete pod následujícím odkazem: Komunitní péče v porodní asistenci. Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky je doplněno o doložení znalosti českého jazyka

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

Uzávěrka přihlášek a termín přijímací zkoušky

1. kolo
přihlášky podávejte do 15. 5. 2019
přijímací zkoušky se konají 30. 5. 2019
2. kolo
přihlášky podávejte do 17. 7. 2019
přijímací zkoušky se konají   1. 8. 2019

 Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvované bakalářské studium, prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky a praxe odpovídající oboru Porodní asistentka v délce nejméně dvou let (obsah praxe bude individuálně posuzován odbornou komisí). Potvrzení o praxi uchazeči doloží při přijímací zkoušce.

 Z čeho se skládá přijímací zkouška?

  • z ústní zkoušky z porodní asistence

Z ústní zkoušky může uchazeč získat maximálně 50 bodů.
Ústní zkouška je v rozsahu 15 minut.

Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných u přijímacího pohovoru vycházejí z učiva získaného na bakalářském stupni studia v porodní asistenci.

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu kombinované formy studia.  

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá