Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2018/2019 - Porodní asistentka

Plný text podmínek přijímacího řízení prezenční formy studia pro akademický rok 2018/2019 naleznete pod následujícím odkazem: Porodní asistentka - prezenční forma studia. Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky je doplněno o doložení znalosti českého jazyka

Přihlášky podávejte pouze elektronickou formou přes aplikaci e-přihláška. Poplatek za přijímací řízení činí 450,- Kč a je nutno jej uhradit nejpozději do dne uzávěrky přihlášek (pokud se přijímací zkoušky nezúčastníte, poplatek se nevrací). Další pokyny k platbě a průběhu přijímacího řízení naleznete ve vysvětlivkách k elektronické přihlášce. Do každého kola přijímacího řízení se poplatek musí zaplatit znovu.

V souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019, které schválil Akademický senát VŠPJ dne 20. 12. 2017, a s ohledem na přihlášený počet studentů k 1. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 ruší rektor VŠPJ přijímací řízení na obor Porodní asistentka v kombinované formě studia - obor nebude v akademickém roce 2018/2019 v této formě otevřen (viz Rozhodnutí rektora č. 14/2018).

Uzávěrka přihlášek a termín přijímací zkoušky

prezenční studium kombinované studium - nebude v AR 2018/2019 otevřeno
1. kolo
přihlášky podávejte do   6. 5. 2018  
přijímací zkoušky se konají   6. 6. 2018
2. kolo
přihlášky podávejte do 22. 7. 2018
přijímací zkoušky se konají   8. 8. 2018
3. kolo
přihlášky podávejte do 19. 8. 2018
přijímací zkoušky se konají   5. 9. 2018

Přijímací zkoušky se konají v budově školy na Tolstého 16, Jihlava a s sebou musíte mít průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení budete potřebovat až při zápisu ke studiu. Při zápisu ke studiu budete dokládat také lékařské potvrzení vystavené praktickým lékařem (potvrzení o očkování proti hepatitidě typu B a potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Porodní asistentka).

Podmínky pro přijetí:

Prezenční forma studia:

Podmínkou pro přijetí ke studiu je již absolvovaná maturitní zkouška na střední škole, prokázání způsobilosti ke studiu u přijímací zkoušky.

 

Z čeho se skládá přijímací zkouška?

Prezenční forma studia:

  • Z testu na PC z odborných předmětů (biologie člověka, psychologie) a obecných studijních předpokladů, který je složen z 50 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná, čtvrtá varianta odpovědi je možnost nevím/nebudu odpovídat.
  • Z testu na PC z anglického či německého jazyka podle Vašeho výběru, který je složen z 50 otázek se třemi variantami odpovědí, z nichž pouze jedna je správná, čtvrtá varianta odpovědi je možnost nevím/nebudu odpovídat.
  • Z ústní zkoušky z biologie člověka.

U obou testů (jazyk a odborné předměty se studijními předpoklady) je správná odpověď hodnocena 1 bodem, odpověď nevím/nebudu odpovídat žádným bodem, za špatnou odpověď se odečítá 0,5 bodu, tj. maximálně můžete získat z obou testů 100 bodů. Z ústní zkoušky můžete získat maximálně 50 bodů.

Ke zpracování obou testů na PC je stanoven časový limit 90 minut, ústní zkouška je v rozsahu 15 minut.

Kritériem prokázání způsobilosti ke studiu je dosažení takového bodového ohodnocení v přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí předpokládaného počtu přijímaných studentů tak, aby počet zapsaných studentů činil 30.

V bodovém systému anonymního přijímacího řízení je hodnocen:

  • Celkový výsledek z obou testů přijímací zkoušky.
  • Výsledek ústní zkoušky.

Rozsah, hloubka a úroveň znalostí požadovaných v testech vycházejí z látky probírané na středních školách s maturitou (pro představu, jak jsou testy koncipovány, se podívejte na ukázky testů z předešlých přijímacích zkoušek)

Úspěšnost u přijímacích zkoušek si můžete zjistit ve výsledcích přijímacího řízení z minulých let. 

Jaké předměty budete studovat?

Seznam předmětů, které budete během studia absolvovat (jak povinně, tak Vaším výběrem z povinně volitelných a volitelných předmětů) naleznete ve studijním plánu k prezenční formě studia. Součástí studia je také dlouhodobá praxe (v rozsahu 32 týdnů). 

A ještě ke státním maturitám a maturitním vysvědčením

Všichni studenti jsou povinni k prokázání způsobilosti ke studiu předložit doklad o absolvování maturitní zkoušky (ověřená fotokopie maturitního vysvědčení). Tento doklad jsou přijatí uchazeči povinni předložit při zápisu ke studiu. Pro uchazeče, kteří budou skládat opravnou maturitní zkoušku, budou vypsány termíny zápisu ke studiu po opravných maturitách v září 2018.

Vaše další dotazy Vám zodpoví na studijním oddělení, tel. č. 567 141 181 nebo e-mail: studijni@vspj.cz.

Nejčastěji kladené otázky

Nabídka vstupních kurzů:

Kurz matematiky:

Katedra matematiky nabízí uchazečům všech forem i oborů Kurz z matematiky, ve kterém si můžete zopakovat a prohloubit nejen své znalosti, ale také si procvičíte nepovinné partie středoškolské matematiky, které jsou potřeba k pochopení vysokoškolské matematiky.

Více informací na:  http://km.vspj.cz/dalsi-sluzby/kurz-matematikyleták - kurz matematiky

Letní škola pro informatiky:

Zajímají vás počítačové sítě, vývoj aplikací pro Android a tvorba webových aplikací?

Více se dozvíš a zaregistrovat se můžeš na stránkách Letní školy 2018:

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá