Projekty financované Grantovou agenturou České republiky

Měření a řízení dopadu nehmotných aktiv na výkonnost podniku

dotační titul: Grantová agentura České republiky
období realizace: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011
anotace:

Podstatou navrhovaného výzkumného projektu je identifikace, vysvětlení a ověření vazeb, jejichž prostřednictvím různé kategorie nehmotných aktiv jednotlivě i ve vzájemném propojení ovlivňují efektivnost a dlouhodobou výkonnost podniku. Na základě rozpoznaných a šetřením ověřených vazeb budou formulována doporučení, jak měřit přínos jednotlivých nehmotných aktiv k podnikové výkonnosti a jak řídit strategický rozvoj nehmotných aktiv v podniku. Součástí doporučení pro strategický rozvoj podnikových nehmotných aktiv bude dokumentace řady konkrétních příkladů zahraniční a tuzemské „nejlepší praxe“. Výsledky výzkumu budou předmětem jednání každoročně organizované konference, průběžně budou publikovány formou příspěvků na vědeckých konferencích, článků do časopisů a v závěru výzkumu je přehledně shrne monografická publikace.

vedoucí projektu: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
celková částka: 995 000 Kč

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz