Ediční činnost VŠPJ

Mezi podstatná určení veřejných vysokých škol, zvláště jsou-li to školy regionální, bezesporu patří být kulturně vzdělávacím centrem daného regionu a rozvíjet v tomto směru tvůrčí potenciál rozmanitými způsoby. Jednou z podob takové aktivity je i rozvoj vlastní ediční činnosti, v rámci které jsou publikovány různorodé materiály týkající se vysoké školy samotné, jejího působení v regionu i nejrůznějších odborných, kulturních či regionálních témat.

Vedení Vysoké školy polytechnické Jihlava hodlá všechny takové aktivity v současnosti i do budoucna intenzívně podporovat a rozvíjet. V současné době je podpora zaměřena do tří oblastí:

  1. Publikování ediční řady menších popularizujících monografií pod názvem IGLAVIA DOCTA (Učená Jihlava).
  2. Vydávání neperiodického popularizujícího bulletinu HISTORIE A SOUČASNOST VŠPJ.
  3. Edice příležitostných knižních publikací.

Vzhledem k tomu, že jsou tyto publikační počiny určeny pro nejširší veřejnost, rozhodlo vedení VŠPJ, že budou všechny v plném textu zpřístupňovány na webových stránkách vysoké školy.

doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.

                                                                                

Historie a přítomnost Vysoké školy polytechnické Jihlava - ročník 2013/2014

Historie a přítomnost Vysoké školy polytechnické Jihlava - ročník 2012/2013

De vita scholastica aneb O životě ve školách

Staleté kořeny a tradice jihlavského vysokého učení

Vavřinec Benedikt z Nudožer (Portrét renesančního učence)

Martin Bacháček z Nauměřic (Portrét renesanční osobnosti)

Jan Campanus Vodňanský (Portrét renesančního básníka)

František Marek (Portrét českého učitele, vědce, překladatele a spisovatele)

František Marek (Studie, texty, básně)

Zdeněk Brtnický z Valdštejna (Portrét renesančního šlechtice a vzdělance)

Viri docti Iglavienses (Učení muži jihlavští aneb deset rektorů jihlavské latinské městské školy)

Matěj (Mathias) Žďárský (Portrét moravského rodáka, učitele, lyžaře, záchranáře a inovátora)

Jan Hynek z Velínova (Portrét renesančního vzdělance, úředníka, politika a básníka)

                                                                                                                                                                   

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz