Časopisy

K akademickému životu každé vysoké školy přirozeně náleží nejrůznější formy publikačních aktivit, v nichž se zračí dynamika a vnitřní vitalita akademického prostředí. Je vcelku přirozené, že mezi nejčastější formy patří odborná periodika.

Během několika posledních let vznikly v prostředí Vysoké školy polytechnické Jihlava dva odborné časopisy, jeden – Studia turistica – vycházející  pouze v digitální podobě a druhý – LOGOS POLYTECHNIKOS – který  je čtenářům k dispozici v digitální i tištěné formě.

Prvně uvedený časopis vznikl z iniciativy katedry cestovního ruchu a slouží především pracovníkům této katedry a případně i externím odborníkům z dané oblasti. Nicméně možnost publikovat je zde otevřena i dalším zájemcům, pokud chtějí čtenářskou veřejnost seznámit s novými výzkumy, novými informacemi a skutečnostmi z okruhu témat týkajících se nejrůznějších aspektů cestovního ruchu.

Druhý časopis vznikl teprve nedávno, jeho působnost je však daleko širší a možnost publikovat se zde otevírá pro kteréhokoli akademického pracovníka Vysoké školy polytechnické Jihlava. (Rovněž zde mohou publikovat i odborníci z jiných vysokých škol a výzkumných organizací.)

Obě odborná periodika plní především dvojí účel: předně poskytují možnost akademickým pracovníkům určitým způsobem realizovat výstupy své výzkumné a tvůrčí činnosti a dále mají širší čtenářské obci z řad odborné, studentské a případně i laické veřejnosti prezentovat výsledky tvůrčí činnosti vznikající v akademickém prostředí nejen Vysoké školy polytechnické Jihlava, ale i jiných tuzemských či zahraničních vysokých škol a výzkumných institucí, a tak demonstrovat pestrost a bohatost tvůrčích aktivit akademické obce.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz