doporučený studijní plán

Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie 1 P 1 2 1 3 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA
Biofyzika P 1 1 0 2 ZA Prokop
Filosofie P 1 1 0 2 ZA
Kommunikation 1 P 1 0 1 2 ZA
Komunikace 1 P 1 0 1 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA
Obecná psychologie P 1 1 0 2 ZK
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 1 2 ZA
Odborná praxe 1/PA P 1 0 150 2 ZA
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 1 1 0 2 ZA
Ošetřovatelská péče v gynekologii P 1 3 1 3 Z,ZK
Ošetřovatelské postupy 1/PA P 1 0 6 3 ZA
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 1 0 2 ZA
První pomoc P 1 0 1 2 ZK
Základy teorie porodní asistence P 1 1 0 2 ZA
Anatomie 2 P 2 1 1 3 ZK
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Straňák
Dovednosti v porodní asistenci 1 P 2 0 3 3 ZA
Fyziologie P 2 2 1 3 Z,ZK
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 1 1 ZA Vojáčková
Kommunikation 2 PV 2 0 1 2 ZA
Komunikace 2 P 2 0 1 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 1 2 ZK
Odborná praxe individuální 1/PA P 2 0 300 2 ZA
Odborná praxe 2/PA P 2 0 300 2 ZA
Ošetřovatelské postupy 2/PA P 2 0 3 3 ZK
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 1 0 3 ZK
Porodnická a klinická propedeutika P 2 1 1 2 ZK
Porodnictví 1 P 2 3 0 3 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA
Biochemie a hematologie P 3 1 1 2 ZA
Dovednosti v porodní asistenci 2 P 3 0 3 3 ZA
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie P 3 1 1 2 Z,ZK
Německý jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA
Odborná praxe 3/PA P 3 0 300 2 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 P 3 2 1 3 ZA
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 P 3 2 1 3 ZA
Patologie P 3 2 0 3 Z,ZK
Porodnictví 2 P 3 4 0 4 ZK
Seminář k bakalářské práci P 3 1 0 2 ZA
Sociologie P 3 1 0 2 ZA
Vývojová psychologie/PA P 3 2 0 2 Z,ZK
Výzkum v porodní asistenci P 3 1 1 2 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Straňák
Dovednosti v porodní asistenci 3 P 4 0 3 3 ZA
Edukační činnost v porodní asistenci P 4 0 2 2 ZA
Farmakologie P 4 1 1 2 ZA
Historie porodnictví P 4 1 0 2 ZA
Konceptuální modely P 4 1 0 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 ZK
Odborná praxe individuální 2/PA P 4 0 300 2 ZA
Odborná praxe 4/PA P 4 0 300 2 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech P 4 2 1 3 Z,ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 2 1 3 ZK
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 P 4 2 1 3 Z,ZK
Výživa a dietetika P 4 1 0 2 ZA
Zdravotnická a sociální psychologie P 4 2 1 3 Z,ZK
Dovednosti v porodní asistenci 4 P 5 0 3 3 ZK
Etika P 5 2 0 2 ZA
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních P 5 1 0 2 ZA
Odborná praxe 5/PA P 5 0 300 2 ZA
Ošetřovatelská péče v neonatologii P 5 2 1 3 Z,ZK
Ošetřovatelská péče v neurologii P 5 1 1 2 ZA
Ošetřovatelská péče v psychiatrii P 5 1 1 2 ZA
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech P 5 2 1 3 ZK
Porodní asistentka v primární a komunitní péči P 5 0 2 2 ZK
Radiologie a nukleární medicína P 5 1 1 2 ZA
Rehabilitace v porodní asistenci P 5 1 1 2 ZA
Veřejné zdravotnictví P 5 2 0 2 ZA Urban
Výchova k reprodukčnímu zdraví P 5 1 0 2 ZA
Základy balneologie P 5 1 0 2 ZA
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví P 6 1 0 3 Z,ZK
Embryologie P 6 1 0 2 ZA
Genetika P 6 1 1 2 ZA
Management ve zdravotnictví P 6 1 1 3 Z,ZK
Multikulturní ošetřovatelství P 6 1 1 2 Z,ZK
Odborná praxe 6/PA P 6 0 350 4 ZK
Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky P 6 0 1 2 ZA
Základy ultrazvukové diagnostiky P 6 1 0 2 ZA
Zdravotnické právo a profesní legislativa P 6 2 0 3 ZA
Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions V 0 1 2 ZA
Diabetologie V 1 0 2 ZA
Dramaterapie 1 V 0 1 2 ZA
Dramaterapie 2 V 0 1 2 ZA
Kardiologie V 0 1 2 ZA
Kvalita života V 1 0 2 ZA
Náhradní rodinná péče V 1 0 2 ZA
Pozitivní psychologie a psychohygiena V 0 2 2 ZA
Sport - Aerobic Vs 0 2 1 ZA
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA
Sport - Sebeobrana Vs 0 2 1 ZA
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA
Úvod do speciální pedagogiky V 1 0 2 ZA
Znaková řeč V 0 1 2 ZA

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 1 volitelný předmět během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:

Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6
2) Ústní zkouška
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky:
• behaviorální vědy
• teorie ošetřovatelství a porodní asistence
• ošetřovatelství v gynekologii, porodnictví a v pediatrii (se zaměřením na prenatální vývoj plodu a neonatologii)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá