doporučený studijní plán

Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk /PSAI-u1 CJ 1 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 1 1 ZA Procházka
Český jazyk-u1 V 1 0 2 2 ZA
Elektrické obvody 1 P 1 2 2 5 Z,ZK Dostál
Matematický seminář 1/AP1 V 1 0 2 2 ZA Hanáček
Matematika 1 P 1 2 3 6 Z,ZK Gurka
Programování 1 P 1 2 2 5 Z,ZK Richta
Teoretické základy informatiky P 1 2 2 5 Z,ZK Bureš
Základy lineární algebry P 1 2 2 5 Z,ZK Pultarová
Anglický jazyk /PSAI-u2 CJ 2 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Architektura počítačů P 2 2 2 4 ZA Bílek
Český jazyk-u2 V 2 0 2 2 ZA
Elektrické obvody 2 P 2 3 2 6 Z,ZK Dostál
Fyzika 1 P 2 2 2 5 Z,ZK Prokop
Matematický seminář 2/AP2 V 2 0 2 2 ZA Hanáček
Matematika 2 P 2 2 2 5 Z,ZK Gurka
Optimalizační metody V 2 2 2 4 ZA Stolín
Physics 1 P 2 2 2 5 Z,ZK Prokop
Programování 2 P 2 2 2 5 Z,ZK Richta
Základy efektivní komunikace a prezentace P 2 0 3 2 ZA Černá
Anglický jazyk /PSAI-u3 CJ 3 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Computer Networks 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Český jazyk-u3 V 3 0 2 2 ZA
Číslicové systémy P 3 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Database systems 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Bureš
Databázové systémy 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Bureš
Datové struktury a algoritmy PV 3 2 2 4 Z,ZK Voráček
Digital Systems P 3 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Elektronika 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Dostál
Fyzika 2 V 3 2 2 4 ZA Prokop
Numerical Methods P 3 1 2 3 ZA Pultarová
Numerické metody P 3 1 2 3 ZA Pultarová
Počítačové sítě 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Statistika pro techniky P 3 1 2 4 Z,ZK Zámková
Anglický jazyk /PSAI-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Český jazyk-u4 V 4 0 2 2 ZA
Databázové systémy 2 PV 4 1 2 4 Z,ZK Bureš
Dynamické systémy P 4 2 2 5 Z,ZK Voráček
Elektronika 2 PV 4 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Financial Mathematics V 4 1 2 3 ZA Stolín
Finanční matematika V 4 1 2 3 ZA Stolín
Multimedia PV 4 1 2 4 ZA Bureš
Multimédia PV 4 1 2 4 ZA Bureš
Multimediální tvorba I V 4 0 3 3 ZA Přibyl
Operační systémy P 4 2 2 4 Z,ZK Smrčka
Počítačové sítě 2 PV 4 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Programování desktopových aplikací PV 4 1 3 4 ZA Musil
Programování maker v MS Office V 4 0 2 2 ZA Smrčka
Prostředky průmyslové automatizace P 4 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Příprava na praxi PV 4 0 0 4 ZA Přibyl
Sensors and Measurement 1 P 4 2 2 5 Z,ZK Krejčí
Senzory a měření 1 P 4 2 2 5 Z,ZK Krejčí
Základy strojního inženýrství PV 4 2 2 4 Z,ZK Dvořák
Bezpečnost a ochrana dat PV 5 2 2 4 Z,ZK Přibyl
Mikroprocesorová technika P 5 1 2 4 ZA Krejčí
Návrh plošných spojů PV 5 1 3 4 ZA Krejčí
Odborná praxe P 5 0 0 20 ZA Přibyl
Počítačové řídicí systémy P 5 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Pokročilé programovací techniky PV 5 1 2 4 Z,ZK Musil
Programování webových aplikací PV 5 1 2 4 ZA Smrčka
Semestrální projekt P 5 0 0 4 ZA Smrčka
Senzory a měření 2 PV 5 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Serverová a desktopová administrace PV 5 2 2 4 ZA Přibyl
Webové technologie 1 PV 5 2 2 4 ZA Smrčka
Zpracování signálu a obrazu P 5 2 2 5 Z,ZK Vondra
Akustika V 6 1 2 3 ZA Bureš
Elektronika 3 PV 6 2 2 4 Z,ZK Dostál
Multimediální a studiová technika PV 6 2 2 4 ZA Bureš
Právo v technické praxi V 6 2 0 2 ZA Prchalová
Projektový management P 6 2 2 4 Z,ZK Voráček
Seminář k bakalářské práci P 6 0 1 6 ZA Smrčka
Teorie řízení PV 6 2 2 4 Z,ZK Zezulka
Webové technologie 2 PV 6 2 2 4 ZA Smrčka
Daně pro technické obory V 1 1 2 ZA Lexová
International Business Week V 0 2 2 ZA Chalupová
Měření v systémech managementu jakosti V 0 2 2 ZA Tyráček
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA Fatrová
Psychologie V 0 2 2 ZA Černá
Společnost s ručením omezeným V 0 2 2 ZA Fatrová
Sport - Aerobic Vs 0 2 2 ZA Machovec
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA Machovec
Tvorba simulačních modelů V 0 2 2 ZA Kuncová
Základy účetnictví V 1 2 2 ZA Berková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia:

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 152 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 24 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 4 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs). Doporučená struktura studia povinně volitelných předmětů je: 4. semestr – jeden PV předmět, 5. semestr dva PV předměty, 6. semestr tři PV předměty.

Cizí jazyk:

Povinným cizím jazykem je angličtina. Student má navíc povinnost absolvovat během studia v angličtině alespoň jeden odborný předmět. Za vystudování předmětu v cizím jazyce mu přísluší kromě kreditů za tento předmět dva kredity za předmět Konverzace v anglickém jazyce, tyto kredity se však započítávají pouze jednou za celé studium – tedy v případě absolvování dalšího předmětu v angličtině se již nezapočítávají. Předmět vyučovaný v angličtině je pouze jinou jazykovou verzí českého předmětu, bez ohledu na jazyk výuky si lze tudíž tento předmět zapsat pouze dvakrát za studium.

Vypisování předmětů:

Povinné předměty jsou vypisovány v semestru podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty Semestrální projekt a Seminář k bakalářské práci jsou zpravidla vypisovány v letním i zimním semestru, ostatní předměty jsou mimo doporučený semestr vypisovány pouze výjimečně. Povinně volitelné a volitelné předměty jsou vypisovány s uvážením zájmu studentů a možností katedry.

Povinně volitelné předměty umožňují výraznější orientaci studenta do oblasti vývoje elektroniky, do oblasti SW, HW a provozního IT, do oblasti multimédií a do oblasti automatizace a řídicích systémů. Pro oblast vývoje elektroniky se doporučují zejména předměty Elektronika 2, Senzory a měření 2, Návrh plošných spojů a Elektronika 3; pro oblast HW předměty Počítačové sítě 2, Bezpečnost a ochrana dat, Serverová a desktopová administrace, Webové technologie 1 a Webové technologie 2; pro oblast multimédií předměty Multimédia, Senzory a měření 2, Webové technologie 1 a Multimediální a studiová technika a pro oblast automatizace a řízení předměty Základy strojního inženýrství, Senzory a měření 2, Návrh plošných spojů a Teorie řízení.

Odborná praxe:

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 12 týdnů. Praxe zpravidla probíhá v létě mezi 2. a 3. ročníkem studia, rozvrhován a zapisován je předmět do 5. semestru, tedy do semestru po absolvování praxe. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Je vhodné se o praxi začít zajímat již v zimním semestru 2. ročníku, aby bylo možno si do letního semestru případně zapsat PV předmět Příprava na praxi. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím, její průběh je dále detailně popsán v Průvodci odbornou praxí, https://pruvodce.vspj.cz/

Státní závěrečná zkouška:

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního oboru a obhajoby bakalářské práce.

Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí teoretické elektrotechniky, analogové a číslicové elektroniky, algoritmizace a programování, senzorů a měření, zpracování signálu a obrazu a řídicích systémů.

Tyto okruhy jsou pokryty předměty Programování 1, Programování 2, Elektrické obvody 1, Elektrické obvody 2, Číslicové systémy, Elektronika 1, Senzory a měření 1, Zpracování signálu a obrazu, Dynamické systémy, Prostředky průmyslové automatizace, Počítačové řídicí systémy, Počítačové sítě 1.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá