Služby Poradenského a kariérního centra VŠPJ

Kontaktujte nás zejména v těchto případech:
Co můžete očekávat?

Uvažujete-li o svém prvním zaměstnání a přemýšlíte o efektivních metodách nalezení pracovního uplatnění. Potřebujete pomoci s tvorbou životopisu, motivačního dopisu a s přípravou na výběrové řízení.

Pomůžeme vám identifikovat vhodné pracovní uplatnění a efektivní metody jeho nalezení. Zprostředkujeme vám vhodné kontakty, případně poskytneme konkrétní nabídky potenciálních zaměstnavatelů včetně brigád, trainee programů, stáží, apod. Pomůžeme vám sestavit životopis a motivační dopis na míru inzerované pozici. Připravíme vás na výběrové řízení i na assesment centrum.

Nacházíte-li se v obtížné životní situaci - Vaše sociální, zdravotní, či rodinná situace komplikuje či znemožňuje plnění Vašich studijních povinností.

Sdílená starost je starostí poloviční. Společně vaši situaci zhodnotíme a budeme hledat řešení. V případě potřeby vám zprostředkujeme kontakty nebo další návaznou odbornou pomoc.

Nacházíte-li se v obtížné studijní situaci.

Nevzdávejte nic předem. Kde je vůle, je i cesta, přijďte ji hledat. Čím dříve, tím lépe.  Spolu s vámi a ve spolupráci se studijním oddělením VŠPJ najdeme optimální řešení vaší situace splňující současně požadavky Studijního a zkušebního řádu VŠPJ.

Máte-li potíže s vlastním studiem a  přípravou na zápočty a zkoušky.

Poradíme vám, jak maximálně využít váš potenciál, jak efektivně studovat, připravovat se na zápočty a zkoušky, jak zvýšit vaši šanci na úspěch.

Přemýšlíte-li o následném studiu.

Poskytneme vám informace o aktuálních možnostech návazného studia.

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Jednotné kontaktní místo pro spolupráci s aplikační sférou v oblasti nabídek práce, brigád, praxe a trainee programů

 • posilování klíčových kompetencí studentů
 • zvyšování konkurenceschopnosti studentů na trhu práce
 • kariérové poradenství
 • semináře, přednášky a workshopy osobního rozvoje

PSYCHOLOGICKÁ A TERAPEUTICKÁ PODPORA

Psychologické poradenství zaměřené na pracovní, osobní, vztahové a ostatní problémy, které mohou závažně ovlivňovat průběh studia a zaměstnání.

 • vztahové problémy (partnerské, rodinné, problémy ve vztahu s vrstevníky, spolupracovníky aj.)
 • deprese
 • úzkostné poruchy (panické ataky, úzkosti, fóbie)
 • potíže se sexuální orientací, obtíže s coming-out
 • nespokojenost sama se sebou, nízká sebedůvěra, pocity vlastní nedostatečnosti
 • potíže s nadměrným studem
 • náročné životní situace, krize
 • nezpracované traumatické události
 • poruchy příjmu potravy
 • závislosti
 • problémy s komunikací
 • poruchy spánku
 • stres, pocit neustálého vnitřního napětí
 • workoholismus
 • syndrom vyhoření
 • spiritualita a duchovní otázky
 • hledání smyslu života

Zdarma pro studenty denního i kombinovaného typu studia a absolventy do jednoho roku od ukončení studia.

Konzultace probíhají na objednání dle individuálních potřeb zájemce v Poradenském a kariérním centru VŠPJ.
Termín konzultace si objednejte v Poradenském a kariérním centrum VŠPJ nebo prostřednictvím anonymní Poradny v Informačním systému.

PhDr. Eva Půlkrábková     mimo měsíce květen, červen, říjen a listopad
PhDr. Ivana Veselá

Kognitivně behaviorální terapie (KBT)

 • úzkosti, panické ataky a fóbie
 • terapie pracuje na změně v myšlení a v chování tak, aby se člověk cítil lépe

Jana Novotná, DiS. - terapeutka kognitivně behaviorální terapie

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI   

 • Specifické poruchy učení - dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie.           
 • Zrakové postižení - postižení zraku, které není kompenzovatelné brýlemi/čočkami do normy. Slabozrakost, tupozrakost, slepota.
 • Sluchové postižení - nedoslýchavost, hluchota
 • Tělesné postižení - v současné době lze poskytovat poradenství studentům s tělesným postižením, kteří nevyžadují plně bezbariérový přístup
 • Psychické poruchy a dlouhodobé obtíže (chronická onemocnění) - psychické nebo fyzické onemocnění, které studentovi znemožňuje plnit studijní povinnosti běžným způsobem

Nabídka: 

 • speciálně-pedagogické služby, poradenství
 • diagnostika specifických potřeb studenta
 • nastavení optimálních podmínek pro úspěšně zvládání studia

Konzultace probíhají na objednání dle individuálních potřeb zájemce v Poradenském a kariérním centru VŠPJ.
Termín konzultace si objednejte v Poradenském a kariérním centrum VŠPJ nebo prostřednictvím anonymní Poradny v Informačním systému.

Mgr. Kateřina Koštová -  speciální pedagog pro dospělé

SLUŽBY PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

Zahraniční studenti mohou kromě služeb poradenského centra využít služeb pracoviště na podporu integrace cizinců, více informací naleznete zde: Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina.

KONTAKT

Poradce pro studenty:
Bc. Simona Mertlová
Email:    poradce@vspj.cz
Telefon: 567 141 104

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá