Služby poradenského a kariérního centra VŠPJ

Jednotné kontaktní místo pro spolupráci s aplikační sférou v oblasti nabídek práce, brigád, praxe a trainee programů

 • posilování klíčových kompetencí studentů
 • zvyšování konkurenceschopnosti studentů na trhu práce
 • kariérové poradenství
 • pomoc studentům v obtížných studijních, životních a sociálních situacích
 • zprostředkování kontaktů na podpůrné služby - psychologické, právní, personální agentury, linku bezpečí spod.
 • zprostředkování poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
 • zajišťování multikulturního poradenství
 • asistence při komunikaci s pověřenými státními úřady
 • spolupráce s absolventy

Poradenské a kariérní centrum VŠPJ kontaktujte
zejména v těchto případech
Co můžete očekávat?

Uvažujete-li o svém prvním zaměstnání a přemýšlíte o efektivních metodách nalezení pracovního uplatnění. Potřebujete pomoci s tvorbou životopisu, motivačního dopisu a s přípravou na výběrové řízení.

Pomůžeme vám identifikovat vhodné pracovní uplatnění a efektivní metody jeho nalezení. Zprostředkujeme vám vhodné kontakty, případně poskytneme konkrétní nabídky potenciálních zaměstnavatelů včetně brigád, trainee programů, stáží, apod. Pomůžeme vám sestavit životopis a motivační dopis na míru inzerované pozici. Připravíme vás na výběrové řízení i na assesment centrum.

Nacházíte-li se v obtížné životní situaci - Vaše sociální, zdravotní, či rodinná situace komplikuje či znemožňuje plnění Vašich studijních  povinností.

Sdílená starost je starostí poloviční. Společně vaši situaci zhodnotíme a budeme hledat řešení. V případě potřeby vám zprostředkujeme kontakty nebo další návaznou odbornou pomoc.

Nacházíte-li se v obtížné studijní situaci.

Nevzdávejte nic předem. Kde je vůle, je i cesta, přijďte ji hledat. Čím dříve, tím lépe.  Spolu s vámi a ve spolupráci se studijním oddělením VŠPJ najdeme optimální řešení vaší situace splňující současně požadavky Studijního a zkušebního řádu VŠPJ.

Máte-li potíže s vlastním studiem a  přípravou na zápočty a zkoušky.

Poradíme vám, jak maximálně využít váš potenciál, jak efektivně studovat, připravovat se na zápočty a zkoušky, jak zvýšit vaši šanci na úspěch.

Přemýšlíte-li o následném studiu.

Poskytneme vám informace o aktuálních možnostech návazného studia.

PSYCHOLOGICKÉ A TERAPEUTICKÉ SLUŽBY PRO STUDENTY DENNÍHO I KOMBINOVANÉHO TYPU STUDIA VŠPJ

Psychologické poradenství určené studentům denního i kombinovaného typu studia zaměřené na pracovní, osobní, vztahové a ostatní problémy, které mohou závažně ovlivňovat průběh studia a zaměstnání.

 • vztahové problémy (partnerské, rodinné, problémy ve vztahu s vrstevníky, spolupracovníky aj.)
 • deprese
 • úzkostné poruchy (panické ataky, úzkosti, fóbie)
 • potíže se sexuální orientací, obtíže s coming-out
 • nespokojenost sama se sebou, nízká sebedůvěra, pocity vlastní nedostatečnosti
 • potíže s nadměrným studem
 • náročné životní situace, krize
 • nezpracované traumatické události
 • poruchy příjmu potravy
 • závislosti
 • problémy s komunikací
 • poruchy spánku
 • stres, pocit neustálého vnitřního napětí
 • workoholismus
 • syndrom vyhoření
 • spiritualita a duchovní otázky
 • hledání smyslu života

Konzultace probíhají v Poradenském a kariérním centru VŠPJ na základě předchozí domluvy. Jiné, než uvedené časy konzultací, jsou možné po domluvě.

PhDr. Eva Půlkrábková Eva.Pulkrabkova@vspj.cz      Úterý 11:20-13:30 mimo měsíce květen, červen, říjen a listopad

PhDr. Ivana Veselá poradce@vspj.cz    Pondělí  - Čtvrtek  14:30 - 17:30                  

Termín konzultace lze domluvit také v Poradenském a kariérním centrum VŠPJ nebo prostřednictvím anonymní Poradny v Informačním systému.

PORADENSKÉ SLUŽBY PRO UCHAZEČE O STUDIUM A STUDENTY VŠPJ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI    NABÍDKA - leták

 • Specifické poruchy učení

Dyslexie              porucha čtení a porozumění textu

Dysortografie       porucha grafického písemného projevu (porucha psaní)

Dysgrafie            porucha pravopisu, osvojování si a užívání gramatických jevů

Dyskalkulie         porucha matematických dovedností, jejich učení a aplikace

Dyspraxie           porucha motoriky

 • Zrakové postižení

Postižení zraku, které není kompenzovatelné brýlemi/čočkami do normy. Slabozrakost, tupozrakost, slepota.

 • Sluchové postižení


Nedoslýchavost, hluchota
 • Tělesné postižení

V současné době lze poskytovat poradenství studentům s tělesným postižením, kteří nevyžadují plně bezbariérový přístup

 • Psychické poruchy a dlouhodobé obtíže (chronická onemocnění)

Psychické nebo fyzické onemocnění, které studentovi znemožňuje plnit studijní povinnosti běžným způsobem

 Nabídka: 

 • zpřístupnění literatury
 • úprava studijních nároků (zprostředkování domluvy individuální výuky, časové kompenzace, úpravy testů, adaptace zkoušky, aj.)
 • tvorba individuálního studijního plánu
 • studijní asistence (pomoc při zajištění doučování, úpravy textů, organizace studia, aj.)
 • osobní asistence
 • nácvik prostorové orientace
 • pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek
 • pomoc při zajištění tlumočení

Poradenství a zprostředkování služeb zajištuje VŠPJ zdarma. Konkrétní zajištěnou službu si hradí student sám. Např.: tisk literatury upravené pro studenta se zrakovým postižením ve speciální organizaci - Sons, Tyfloservis, doučování apod.

Konzultace probíhají v Poradenském a kariérním centru VŠPJ na základě předchozí domluvy. Jiné, než uvedené časy konzultací, jsou možné po domluvě.

Mgr. Zuzana Kovářová - Speciální pedagog pro dospělé poradce@vspj.cz

Úterý   15 – 17       Čtvrtek 9 – 12           

Termín konzultace lze domluvit také přes Poradenské a kariérní centrum VŠPJ nebo prostřednictvím anonymní Poradny v Informačním systému.

                                                                                          

SLUŽBY PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY

Zahraniční studenti mohou kromě služeb poradenského centra využít služeb pracoviště na podporu integrace cizinců, více informací naleznete zde: Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina.

 • Autor : Milan Novák
 • Poslední změna : 5. prosince 2017 13:56

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz