Akce realizované Poradenským a kariérním centrem VŠPJ

Na akce se můžete přihlašovat pomocí registračního formuláře, který je uveden u každé akce, nebo na e-mailu: vera.castova@vspj.cz

Akademický rok 2017/2018

Říjen 2017

13. 10. 2017       9:30 - 12:30     workshop: Konec prokrastinace    Registrace zde

20. 10. 2017       9:00 - 12:00     workshop: Komunikační dovednosti  Registrace zde

23. 10. 2017       8:50 - 10:30     seminář: Požadované kompetence absolventů z pohledu zaměstnavatelů z veřejné správy - volitelný předmět Kariérní poradenství - vstup volný bez registrace

Listopad 2017

3. 11. 2017       9:30 - 12:30     workshop: FACT-CHECKING - jak se bránit dezinformacím, manipulaci a propagandě     Registrace zde

6. 11. 2017       8:50 - 10:30     seminář:  Jak být úspěšný na trhu práce? - volitelný předmět Kariérní poradenství - Registrace zde

8. 11. 2017      9:30 - 14:30     Veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy VŠPJ          JOBStart 2017

20. 11. 2017     8:50 - 10:30     seminář:  Pracovně právní vztahy v kariérním poradenství - volitelný předmět Kariérní poradenství - Registrace zde

27. 11. 2017     8:50 - 10:30    seminář:  Charakteristika trhu práce v ČR z pohledu mladé generace - volitelný předmět Kariérní poradenství - Registrace zde

29. 11. 2017     15:00 - 18:00   přednáška: Jak se stát CEO. Kariéra a životní cesta CEO OREA hotels Gorjana Lazarova vstup volný bez registrace

Prosinec 2017   

4. 12. 2017     8:50 - 10:30   seminář:  Fond dalšího vzdělávání. Cesta pro mladé - volitelný předmět Kariérní poradenství - vstup volný bez registrace

Akademický rok 2016/2017

Únor 2017

2. 2. 2017     Den otevřených dveří VŠPJ

Březen 2017

3. 3. 2017    9:30 - 12:30   workshop: Sebedisciplína - plánování a návyky  Registrace zde

10. 3. 2017  8:00 - 11:00   kurz: Individuální psychologické testování a kariérové poradenství Registrace zde

15. 3. 2017  8:00 - 9:35    kurz: Individuální psychologické testování - volitelný předmět Kariérní poradenství

24. 3. 2017  9:30 - 12:30  worshop: Kritické myšlení - práce s informacemi a vzdělávání  Registrace zde

25. 3. 2017  10:00 - 15:00  Den absolventů  Registrace zde

29. 3. 2017  8:00 - 9:35   seminář: Cesta pro mladé. Fond dalšího vzdělávání - volitelný předmět Kariérní poradenství - vstup volný bez registrace

Duben 2017

12. 4. 2017  8:00 - 9:35  seminář: Požadované kompetence absolventů z pohledu zaměstnavatelů z veřejné správy - volitelný předmět Kariérní poradenství - vstup volný bez registrace

20. 4. 2017   8:00 - 10:30  worshop: Cvičné výběrové řízení pro obory Aplikovaná informatika a Počítačové systémy  Registrace zde

21. 4. 2017    9:00 - 12:00 worshop: Selfkoučink pro start kariéry  Registrace zde

Květen 2017

5. 5. 2017     10:00 - 13:00  workshop: Trénink paměti a pozornosti   Registrace zde

10. 5. 2017   8:00 - 9:35  seminář: Charakteristika trhu práce v ČR - volitelný předmět Kariérní poradenství - vstup volný bez registrace

16. 5. 2017 12:00 - 14:00 workshop: Koučink na VŠPJ  Registrace zde

19. 5. 2017   9:00 - 12:00  worshop: Životopis, motivační dopis, přijímací pohovor  Registrace zde

 

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz