Studijní plány

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - prezenční forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk /ATP-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Dostálová
Bezpečnost v elektrotechnice P 1 0 1 1 ZA Procházka
Části a mechanismy strojů P 1 2 1 4 Z,ZK Dvořák
Matematika 1 P 1 2 3 6 Z,ZK Gurka
Nauka o materiálech P 1 2 0 4 ZK Zárybnická
Technická dokumentace a CAD P 1 0 4 4 ZA Dvořák
Výrobní technologie I P 1 2 1 4 ZA Horák
Základy lineární algebry P 1 2 2 5 Z,ZK Pultarová
Anglický jazyk /ATP-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Dostálová
Fyzika 1 P 2 2 2 5 Z,ZK Prokop
Matematika 2 P 2 2 2 5 Z,ZK Gurka
Průmyslová logistika P 2 1 2 4 ZA Tyráček
Výrobní technologie II P 2 2 1 4 Z,ZK Horák
Základy efektivní komunikace a prezentace P 2 0 3 2 ZA Černá
Základy elektrotechniky P 2 3 2 6 Z,ZK Vondra
Základy konstruování P 2 0 2 3 ZA Dvořák
Anglický jazyk /ATP-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Dostálová
Elektronika 1 P 3 2 2 4 Z,ZK Dostál
Experiment v technické praxi PV 3 1 2 4 Z,ZK Horák
Management jakosti výrobků a služeb P 3 1 2 5 Z,ZK Klapalová
Mechanika I P 3 2 2 5 Z,ZK Horák
Projekt P 3 0 3 4 ZA Horák
Pružnost a pevnost P 3 2 2 5 Z,ZK Horák
Statistika pro techniky PV 3 1 2 4 Z,ZK Dvořáková
Anglický jazyk /ATP-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Dostálová
Dynamické systémy P 4 2 2 5 Z,ZK Voráček
Elektronika 2 P 4 2 2 4 Z,ZK Krejčí
Mechanika II P 4 2 2 5 Z,ZK Horák
Projektové řízení I P 4 1 2 3 ZA Kuncová
Prostředky průmyslové automatizace P 4 2 2 5 Z,ZK Zezulka
Senzory a měření 1 P 4 2 2 5 Z,ZK Krejčí
Optika a optické systémy P 5 2 0 2 ZK Prokop
Právo v technické praxi PV 5 0 2 2 ZA Prchalová
Projektové řízení II. P 5 2 2 5 Z,ZK Kuncová
Psychologie PV 5 0 2 2 ZA Černá
Semestrální projekt P 5 0 6 6 ZA Horák
Základy mechatroniky P 5 2 1 5 Z,ZK Horák
Základy robotiky P 5 2 1 5 Z,ZK Horák
Zpracování signálu a obrazu P 5 2 2 5 Z,ZK Vondra
Bakalářská práce P 6 0 6 6 ZA Horák
Odborná praxe P 6 0 0 20 ZA Přibyl
Seminář k bakalářské práci P 6 0 2 2 ZA Horák
Business Communication V 0 2 2 ZA Kratochvílová
Communication and Other Soft Skills V 2 0 2 ZA Straňák
Daně pro technické obory V 1 1 2 ZA Lexová
Etika V 0 2 2 ZA Nečadová
Finance Services Center Management V 2 0 2 ZA
Financial Mathematics V 1 2 2 ZA Stolín
Finanční matematika V 1 2 3 ZA Stolín
Gastronomie a stolničení V 0 2 2 ZA Linderová
History and Basic Facts of the Czech Republic V 0 2 2 ZA Mallinu
International Business Week V 0 2 2 ZA Chalupová
Introduction into PR V 0 2 2 ZA Chalupová
Konverzace v anglickém jazyce V 0 2 2 ZA Ryšková
Matematický seminář 1/AP1 V 0 2 2 ZA Hanáček
Matematický seminář 2/AP2 V 0 2 2 ZA Hanáček
Mediální komunikace V 0 2 2 ZA Chalupová
Měření v systémech managementu jakosti V 0 2 2 ZA Tyráček
Multimediální tvorba I V 0 3 3 ZA Přibyl
Německý jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Optimalizační metody V 2 2 4 ZA Stolín
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA Fatrová
Pracovní právo V 0 2 2 ZA Prchalová
Presentation Skills in English V 0 2 2 ZA Ostrowski
Programování maker v MS Office V 0 2 2 ZA Smrčka
První předlékařská pomoc V 0 2 2 ZA Cetlová
Psychologie a sociologie V 1 1 2 ZA Černá
Psychologie osobnosti V 2 0 2 ZA Škoda
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů V 0 2 2 ZA Půlkrábková
Seminář z mechaniky I V 0 2 2 ZA Horák
Seminář z mechaniky II V 0 2 2 ZA Horák
Seminář z pružnosti a pevnosti V 0 2 2 ZA Horák
Softwarová podpora projektů V 1 2 4 ZA Kuncová
Společnost s ručením omezeným V 0 2 2 ZA Fatrová
Sport - Aerobic Vs 0 2 1 ZA
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA
Sport - Sebeobrana Vs 0 2 1 ZA
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Tomanová
Tvorba simulačních modelů V 0 2 2 ZA Kuncová
Tvorba WWW stránek V 0 2 2 ZA Smrčka
Úvod do účetnictví V 0 2 1 ZA Berková
Videotrénink interakcí V 1 1 2 ZA Antonů
Základy účetnictví V 1 2 2 ZA Berková
Založení malého podniku V 0 2 2 ZA Lízalová

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Struktura studia

Student musí celkem za studium získat nejméně 180 kreditů, z toho 171 kreditů z povinných (P) předmětů, nejméně 6 kreditů z povinně volitelných (PV) předmětů a nejméně 3 kredity z volitelných (V) předmětů. Dva kredity z volitelných předmětů mohou být získány za předmět typu Sport (Vs).

 

Výuka jazyků

Cílem jazykové výuky na VŠPJ je především zvládnutí odborného anglického jazyka a prohloubení znalostí obecného anglického jazyka. Absolvent VŠPJ by měl být jazykově vybaven tak, aby byl v anglickém jazyce schopen číst bez potíží odborné texty, porozumět odborné přednášce a diskutovat témata vztahující se k danému oboru. Studium odborného anglického jazyka začíná na úrovni mírně pokročilých (úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Z nabídky volitelných předmětů si student může zvolit další cizí jazyk (německý, ruský). Studium němčiny a ruštiny začíná od začátku.

 

Obsah a rozsah SZZk

Státní závěrečná zkouška sestává ze státní zkoušky ze studijního programu a obhajoby bakalářské práce. Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ze studijního oboru jsou vybrány z oblastí algoritmizace, elektrotechnického základu, senzorů, mechaniky tuhých a poddajných těles, optických systémů, základů mechatroniky, výrobních technologií, technických materiálů, konstrukce strojních zařízení a dílů, řízení projektů, řízení jakosti a komunikační dovednosti. Tyto okruhy jsou pokryty předměty: Nauka o materiálech, Výrobní technologie I a II, Základy elektrotechniky, Základy konstruování, Průmyslová logistika, Základy efektivní komunikace a prezentace, Elektronika I a II, Mechanika I a II, Pružnost a pevnost, Prostředky průmyslové automatizace, Projektové řízení I a II, Základy mechatroniky, Zpracování signálu a obrazu, Optika a optické systémy

 

Požadavky na přijímací řízení

Pro přijetí ke studiu je nutné stanoveným způsobem prokázat dostatečné znalosti matematiky v rozsahu učiva střední školy.

 

Další povinnosti / odborná praxe

Studenti jsou povinni absolvovat odbornou praxi v rozsahu 14 týdnů. Praxe probíhá v 6. semestru třetího ročníku studia. Poskytovatele praxe si studenti hledají sami. Během praxe si student může vybrat téma bakalářské práce v organizaci poskytující praxi. Praxe se řídí platnou směrnicí k odborným praxím.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá