Studijní plány

Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/CR-u1 CJ 1 1 0 0 3 ZA Ryšková
Evropská ekonomická integrace P 1 6 4 0 3 Z,ZK Dvořák
Kulturní dědictví a cestovní ruch A P 1 4 3 0 4 Z,ZK Netolička
Management P 1 8 6 0 6 Z,ZK Fiala
Marketing A P 1 8 3 0 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 1 pro CR P 1 6 8 0 5 ZA Gurka
Mikroekonomie P 1 8 4 0 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/CR-u1 CJ 1 1 0 0 3 ZA Brychtová
Úvod do účetnictví V 1 0 6 0 1 ZA Berková
Anglický jazyk 1/CR-u2 CJ 2 1 0 0 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Ryšková
Francouzský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Fabešová
Geografické a navigační systémy PV 2 6 8 0 4 Z,ZK Smrčka
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch PV 2 6 8 0 4 Z,ZK Chalupa
Italský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Makroekonomie P 2 8 4 0 5 Z,ZK Hedija
Marketing cestovního ruchu P 2 3 4 0 3 Z,ZK Šedivá Neckářová
Matematika 2 PV 2 6 8 0 4 Z,ZK Gurka
Metodika průvodcovské činnosti PV 2 6 8 0 4 Z,ZK Rux
Německý jazyk 1/CR-u2 CJ 2 1 0 0 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Brychtová
Podniková ekonomika P 2 6 4 0 5 Z,ZK Jánský
Právo P 2 10 0 0 4 Z,ZK Prchalová
Ruský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 0 2 ZA Tomanová
Úvod do ICT P 2 3 4 0 4 ZA Smrčka
Anglický jazyk 1/CR-u3 CJ 3 1 0 0 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Ryšková
Aplikovaná statistika P 3 8 12 0 7 Z,ZK Dvořáková
Cestovní ruch 1 P 3 6 8 0 6 Z,ZK Linderová
Finanční účetnictví pro cestovní ruch P 3 3 8 0 4 Z,ZK Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Fabešová
Geografie cestovního ruchu 1 P 3 4 3 0 3 ZA Chalupa
Italský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Management cestovních kanceláří a agentur P 3 3 8 0 4 Z,ZK Doležalová
Německý jazyk 1/CR-u3 CJ 3 1 0 0 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 0 2 ZA Tomanová
Anglický jazyk 1/CR-u4 CJ 4 1 0 0 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 2 P 4 6 8 0 6 Z,ZK Pachrová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Fabešová
Geografie cestovního ruchu 2 P 4 4 3 0 5 Z,ZK Janoušková
Italský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Management ubytovacích zařízení P 4 6 0 0 5 Z,ZK Scholz
Německý jazyk 1/CR-u4 CJ 4 1 0 0 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 0 2 ZA Tomanová
Veřejné finance P 4 6 4 0 5 Z,ZK Nečadová
Anglický jazyk 1/CR-u5 CJ 5 1 0 0 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Ryšková
Aplikovaná sociální psychologie P 5 3 8 0 4 Z,ZK Černá
Diplomový seminář P 5 1 0 0 2 ZA Chalupa
Francouzský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Fabešová
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu P 5 4 0 0 4 ZA Smrčka
Italský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Zažímalová
Management destinace P 5 6 4 0 5 Z,ZK Pachrová
Německý jazyk 1/CR-u5 CJ 5 1 0 0 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 0 3 ZK Tomanová
Trvale udržitelný cestovní ruch P 5 3 4 0 4 Z,ZK Pachrová
Praxe CR P 6 0 0 0 30 ZA Scholz
Anglický jazyk 2V/CR-u1 V 1 0 0 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u2 V 0 0 0 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u3 V 0 0 0 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u4 V 1 0 0 2 ZA Ryšková
Animace v cestovním ruchu V 0 0 0 2 ZA Pachrová
Animation in Tourism V 0 0 0 2 ZA Pachrová
Banking Services for Travelling and Tourism V 0 0 0 2 ZA Jiříček
Business Communication V 0 0 0 2 ZA Kratochvílová
Communication and Other Soft Skills V 0 0 0 2 ZA Straňák
Dějiny cestovního ruchu V 0 4 0 2 ZA Rux
Ecommerce v cestovním ruchu V 0 2 0 2 ZA
Etika V 2 0 0 2 ZA Nečadová
Financial Mathematics V 0 0 0 3 ZA Stolín
Finanční matematika V 6 4 0 3 ZA Stolín
Francouzský jazyk 2/CR-u1 V 1 0 0 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u2 V 1 0 0 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 V 1 0 0 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u4 V 1 0 0 2 ZA Fabešová
Gastronomie a stolničení V 0 0 0 2 ZA Linderová
Intercultural Communication V 0 0 0 2 ZA Brtník
International Business Week V 0 0 0 2 ZA Chalupová
Italský jazyk 2/CR-u1 V 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u2 V 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u3 V 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u4 V 1 0 0 2 ZA Zažímalová
Kariérní poradenství V 2 0 0 2 ZA Měrtlová
Komunální a regionální politika V 2 0 0 2 ZA Novák
Kongresová turistika V 0 0 0 2 ZA
Kulturní dědictví a cestovní ruch B V 2 0 0 2 ZA Netolička
Management lázeňství a wellness V 0 2 0 2 ZA Šedivá Neckářová
Německý jazyk 2/CR-u1 V 1 0 0 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 V 1 0 0 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 V 1 0 0 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 V 1 0 0 2 ZA Brychtová
Operační výzkum V 2 2 0 3 ZA Kubišová
Péče o kulturní dědictví V 0 2 0 2 ZA Netolička
Planning and Regional Development of Tourism V 0 0 0 2 ZA Čihák
Plánování a regionální rozvoj CR V 0 2 0 2 ZA
Podnikání fyzické osoby V 0 2 0 2 ZA Fatrová
Pracovní právo V 0 0 0 2 ZA Prchalová
Presentation Skills in English V 0 0 0 2 ZA Ostrowski
Projektový management v cestovním ruchu V 0 4 0 2 ZA Jeřábek
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 1 0 0 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 1 0 0 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 1 0 0 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 1 0 0 2 ZA Brychtová
Sales Foundations V 0 0 0 2 ZA
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů V 0 2 0 2 ZA Půlkrábková
Simulační manažerské hry V 0 2 0 2 ZA Lízalová
Strategické řízení hotelu V 0 2 0 2 ZA
Šetrné formy cestovního ruchu V 2 0 0 2 ZA Pachrová
Španělský jazyk 2/CR-u1 V 1 0 0 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u2 V 1 0 0 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u3 V 1 0 0 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u4 V 1 0 0 2 ZA Tomanová
Turistické zajímavosti ČR V 2 0 0 2 ZA Netolička
Tvorba produktů cestovního ruchu V 0 4 0 2 ZA Doležalová
Využití Internetu v cestovním ruchu V 0 0 0 2 ZA Vojáčková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá