Studijní plány

Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie 1 P 1 2 1 3 ZA Báča
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Straňák
Biofyzika P 1 1 0 2 ZA Prokop
Filosofie P 1 1 0 2 ZA Juhásová
Kommunikation 1 P 1 0 1 2 ZA Nevrklová
Komunikace 1 P 1 0 1 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u1 CJ 1 0 2 2 ZA Nevrklová
Obecná psychologie P 1 1 0 2 ZA Černá
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 1 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 1/VS P 1 0 100 2 ZA Görnerová
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 1 1 0 2 ZA Gulášová
Ošetřovatelské postupy 1/VS P 1 0 6 3 ZA Görnerová
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 1 0 2 ZA Cetlová
První pomoc P 1 0 1 2 Z,ZK Cetlová
Teorie ošetřovatelství 1 P 1 1 0 2 ZA Cetlová
Anatomie 2 P 2 1 1 3 ZK Báča
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Straňák
Basics of pedagogy and educational activities of a nurse P 2 0 1 2 ZK Hudáková
Fyziologie P 2 2 1 3 Z,ZK Franěk
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 1 2 ZA Vojáčková
Klinická propedeutika P 2 1 0 2 ZA
Kommunikation 2 P 2 0 1 2 ZA Nevrklová
Komunikace 2 P 2 0 1 2 ZA Gulášová
Německý jazyk 1/PAVS-u2 CJ 2 0 2 2 ZA Nevrklová
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 1 2 Z,ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 1/VS P 2 0 200 1 ZA Görnerová
Odborná praxe 2/VS P 2 0 150 2 ZA Görnerová
Ošetřovatelské postupy 2/VS P 2 0 6 3 ZK Görnerová
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 1 0 3 ZK Cetlová
Teorie ošetřovatelství 2 P 2 1 0 3 ZK Cetlová
Základy ped. a eduk. činnost sestry P 2 0 1 2 ZK Hudáková
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Straňák
Biochemie a hematologie P 3 1 1 2 ZA Leinertová
Konceptuální modely P 3 1 0 2 ZA Gulášová
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie P 3 1 1 3 Z,ZK Wasserbauer
Německý jazyk 1/PAVS-u3 CJ 3 0 2 2 ZA Nevrklová
Odborná praxe 3/VS P 3 0 200 2 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 P 3 2 1 3 ZA Bělina
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 P 3 2 1 3 ZA Točík
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 P 3 2 1 3 ZA Hrstková
Patologie P 3 2 1 3 Z,ZK
Seminář k bakalářské práci P 3 1 0 2 ZA Juhásová
Sociologie P 3 1 0 2 ZA Hanzl
Výzkum v ošetřovatelství P 3 1 1 3 ZA Juhásová
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Straňák
Farmakologie P 4 1 1 3 ZA Vylam
Německý jazyk 1/PAVS-u4 CJ 4 0 2 2 Z,ZK Nevrklová
Odborná praxe individuální 2/VS P 4 0 200 2 ZA Görnerová
Odborná praxe 4/VS P 4 0 200 3 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví P 4 2 1 3 Z,ZK Roztočil
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 P 4 2 1 4 Z,ZK Bělina
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 2 1 4 Z,ZK Točík
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 P 4 2 1 4 Z,ZK Hrstková
Vývojová psychologie/VS P 4 2 0 2 Z,ZK Škoda
Výživa a dietetika P 4 0 1 2 ZA Gulášová
Etika P 5 1 0 2 ZA Gulášová
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních P 5 1 0 2 ZA Cetlová
Kvalita života P 5 1 0 2 ZA Gulášová
Odborná praxe 5/VS P 5 0 200 3 ZA Görnerová
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami P 5 1 1 3 Z,ZK Slavíček
Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii P 5 1 1 2 ZA Škoda
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL P 5 1 0 2 ZA Horáková
Ošetřovatelská péče v psychiatrii P 5 1 1 2 ZA Zajícová Špinarová
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech P 5 2 1 3 ZA Fuňka
Primární, komunitní a domácí péče P 5 1 0 2 ZA Görnerová
Radiologie a nukleární medicína P 5 1 1 2 ZA Neubauer
Veřejné zdravotnictví P 5 1 0 2 ZA Urban
Zdravotnická a sociální psychologie P 5 2 1 3 Z,ZK Černá
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví P 6 1 1 3 Z,ZK Lízalová
Genetika P 6 1 1 2 ZA Franěk
Management ve zdravotnictví P 6 1 1 3 Z,ZK
Multikulturní ošetřovatelství P 6 1 1 2 ZA Gulášová
Odborná praxe 6/VS P 6 0 350 4 Z,ZK Görnerová
Ošetřovatelská péče o seniory P 6 1 1 2 ZA Hudáková
Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii P 6 1 0 2 ZA
Ošetřovatelská péče ve stomatologii P 6 1 0 2 ZA
Ošetřovatelská péče v oftalmologii P 6 1 0 2 ZA
Paliativní péče P 6 1 0 2 ZA Hudáková
Rehabilitační ošetřovatelství P 6 1 1 3 ZA Hudáková
Zdravotnické právo a profesní legislativa P 6 2 0 2 ZA Prchal
Anglický jazyk 2V/CR-u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Arteterapie 1 V 0 1 2 ZA
Arteterapie 2 V 0 1 2 ZA
Communication and Other Soft Skills for Assisting Professions V 0 1 2 ZA Straňák
Diabetologie V 1 0 2 ZA Juříčková Zmrhalová
Dramaterapie 1 V 0 1 2 ZA Miklová
Dramaterapie 2 V 0 1 2 ZA Miklová
Einführung in die arttherapie V 0 1 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Fabešová
Historie porodnictví V 1 0 2 ZA Dvořáková
Interactive Communication V 0 2 2 ZA Černá
Italský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Kardiologie V 0 1 2 ZA Horňáček
Konverzace v anglickém jazyce V 0 2 2 ZA Ryšková
Konverzace ve francouzském jazyce V 0 2 2 ZA Fabešová
Konverzace ve španělském jazyce V 0 2 2 ZA Tomanová
Konverzace v italském jazyce V 0 2 2 ZA Zažímalová
Konverzace v německém jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Konverzace v ruském jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Moderní trendy v terapii bolesti V 1 0 2 ZA Cvrček
Náhradní rodinná péče V 0 1 2 ZA
Německý jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Nutrition and Diet V 0 2 2 ZA Šlechtová
Pozitivní psychologie a psychohygiena V 0 2 2 ZA Škoda
Psychologie kultury V 0 2 2 ZA
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Sport - Aerobic Vs 0 2 1 ZA
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Gynegymnastika Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA
Sport - Sebeobrana Vs 0 2 1 ZA
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Tomanová
Úvod do speciální pedagogiky V 0 1 2 ZA Rittichová
Základy psychoterapie V 0 1 2 ZA
Základy účetnictví V 1 2 2 ZA Berková
Základy zpracování dat V 0 2 2 ZA Borůvková
Znaková řeč V 0 1 2 ZA Vaňásková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 2 volitelné předměty během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí

 

Bakalářská práce:
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Státní závěrečná zkouška:
Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 6
2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá