Studijní plány

Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/CR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Ryšková
Evropská ekonomická integrace P 1 1 1 3 Z,ZK Dvořák
Kulturní dědictví a cestovní ruch A P 1 1 1 3 Z,ZK Netolička
Management P 1 1 1 3 Z,ZK Fiala
Matematika 1/C1 PV 1 2 2 5 ZA Gurka
Metodika průvodcovské činnosti 1 PV 1 2 2 5 ZA Rux
Microeconomics P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Mikroekonomie P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/CR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Brychtová
Podniková ekonomika P 1 2 1 4 Z,ZK Jánský
Právo P 1 2 0 2 ZA Prchalová
Anglický jazyk 1/CR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Ryšková
Databázové systémy pro ekonomy P 2 1 2 4 ZA Bureš
Finanční účetnictví 1 P 2 1 2 4 ZA Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Fabešová
Italský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Zažímalová
Macroeconomics P 2 2 1 5 Z,ZK Musil
Makroekonomie P 2 2 1 5 Z,ZK Hedija
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 2/C2 PV 2 2 2 6 Z,ZK Gurka
Metodika průvodcovské činnosti 2 PV 2 2 2 6 Z,ZK Rux
Německý jazyk 1/CR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Brychtová
Obchodní právo P 2 2 0 3 Z,ZK Prchalová
Ruský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 0 2 2 ZA Tomanová
Anglický jazyk 1/CR-u3 CJ 3 0 3 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 1 P 3 2 2 6 Z,ZK Linderová
Finanční účetnictví 2 P 3 1 2 5 Z,ZK Berková
Francouzský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Fabešová
Geografie CR 1/C3 P 3 2 1 3 ZA Janoušková
Italský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Zažímalová
Management cestovních kanceláří a agentur P 3 1 1 4 Z,ZK Doležalová
Německý jazyk 1/CR-u3 CJ 3 0 3 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Brychtová
Pravděpodobnost a statistika P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Probability and Statistics P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Ruský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 0 2 2 ZA Tomanová
Tourismus 1 P 3 2 2 6 Z,ZK Šedivá Neckářová
Anglický jazyk 1/CR-u4 CJ 4 0 3 3 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Ryšková
Cestovní ruch 2 P 4 2 2 6 Z,ZK Pachrová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Fabešová
Geografie CR 2/C4 P 4 2 1 4 Z,ZK Janoušková
Italský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Zažímalová
Marketing cestovního ruchu P 4 1 1 3 Z,ZK Šedivá Neckářová
Německý jazyk 1/CR-u4 CJ 4 0 3 3 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Brychtová
Statistical Methods P 4 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Statistické metody P 4 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Španělský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 0 2 2 ZA Tomanová
Tourismus 2 P 4 2 2 6 Z,ZK Šedivá Neckářová
Trvale udržitelný CR P 4 1 1 4 Z,ZK Pachrová
Veřejné finance P 4 2 2 6 Z,ZK Nečadová
Anglický jazyk 1/CR-u5 CJ 5 0 3 4 ZK Ryšková
Anglický jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Ryšková
Aplikovaná sociální psychologie P 5 1 1 3 Z,ZK Černá
Diplomový seminář P 5 0 2 2 ZA Chalupa
Francouzský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Fabešová
Informační a rezervační technologie v CR P 5 1 2 3 ZA Smrčka
Italský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Zažímalová
Management destinace P 5 1 1 3 Z,ZK Pachrová
Management ubytovacích zařízení P 5 1 1 3 Z,ZK Scholz
Německý jazyk 1/CR-u5 CJ 5 0 3 4 ZK Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Brychtová
Španělský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 0 2 3 ZK Tomanová
Praxe CR P 6 0 0 28 ZA Scholz
Anglický jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Angličtina pro veřejnou správu V 0 2 2 ZA
Animace v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA
Animation in Tourism V 0 2 2 ZA Pachrová
Business Communication V 0 2 2 ZA Kratochvílová
Communication and Other Soft Skills V 2 0 2 ZA Straňák
Dějiny cestovního ruchu V 0 2 2 ZA Rux
DPH V 0 2 2 ZA Lexová
Ecommerce v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA
Einführung in moderne Public Relations V 0 2 2 ZA Rojík
Ekoturistika V 0 2 2 ZA
Elektronické obchodování pro ekonomy V 0 2 2 ZA Frendlovská
Environmentally Innovative Tourism V 2 0 2 ZA Janoušková
Filosofická antropologie V 2 0 1 ZA
Filosofie přírody V 1 0 1 ZA
Finanční právo V 1 1 2 ZA Prchal
Francouzský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Fabešová
Fundamentals of Financial Mathematics V 1 2 4 ZA Stolín
Gastronomie a stolničení V 0 2 2 ZA Linderová
Geografické a navigační systémy V 0 2 2 ZA
Geografie obyvatelstva a sídel V 2 0 2 ZA
Geography of the Czech Republic V 2 0 2 ZA Pachrová
Geopsychology V 0 2 2 ZA Janoušková
Handelskorrespondenz V 0 2 2 ZA Brychtová
Chorvatský jazyk 2 V 0 2 2 ZA
Chorvatský jazyk 3 V 0 2 2 ZA
Interactive Communication V 2 0 2 ZA
Interaktivní komunikace V 0 2 2 ZA Černá
Intercultural Communication V 2 0 2 ZA Brtník
International Business Week V 0 2 2 ZA Chalupová
International Marketing for Hospitality and Tourism V 0 2 2 ZA Šedivá Neckářová
Introduction into Modern Public Relations V 0 2 2 ZA Chalupová
Italský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Job Organization in the Hotel Trade V 2 0 2 ZA Janoušková
Komunální a regionální politika V 2 0 2 ZA Novák
Kongresová turistika V 2 0 2 ZA
Konverzace v anglickém jazyce V 0 2 2 ZA Ryšková
Konverzace ve francouzském jazyce V 0 2 2 ZA Fabešová
Konverzace ve španělském jazyce V 0 2 2 ZA Tomanová
Konverzace v italském jazyce V 0 2 2 ZA Zažímalová
Konverzace v německém jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Konverzace v ruském jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Kulturní dědictví a cestovní ruch B V 0 2 2 ZA Netolička
Lázeňství V 0 2 2 ZA
Management lázeňství a wellness V 2 0 2 ZA Šedivá Neckářová
Marketing auf Deutsch V 0 2 2 ZA Rojík
Matematika pro ekonomy V 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Moderní dějiny V 0 2 2 ZA
Multimediální tvorba I V 0 3 3 ZA Přibyl
Německý jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Péče o kulturní dědictví V 2 0 2 ZA Netolička
Personalistika v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA
Planning and Regional Development of Tourism V 2 0 2 ZA Čihák
Plánování a regionální rozvoj CR V 2 0 2 ZA
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA Frendlovská
Politologie pro CR V 2 0 2 ZA Janoušková
Pracovní právo V 2 0 2 ZA Prchalová
Presentation Skills in English V 0 2 2 ZA Ostrowski
Projektový management v cestovním ruchu V 2 0 2 ZA Jeřábek
Psychologie kultury V 0 2 2 ZA
Psychologie osobnosti V 2 0 2 ZA Škoda
Rovnost pohlaví-úvod do gender studies V 0 2 2 ZA Půlkrábková
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Sales Foundations including Prospecting V 0 2 2 ZA
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů V 2 0 2 ZA
Sport - Aerobic Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA Machovec
Správní právo V 2 0 2 ZA Prchal
Strategické řízení hotelu V 2 0 2 ZA
Šetrné formy cestovního ruchu V 2 0 2 ZA Pachrová
Španělský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Tomanová
Tourist Destinations of Europe V 0 2 2 ZA
Tourist Destinations of North America V 0 2 2 ZA
Turistické zajímavosti ČR V 0 2 2 ZA Netolička
Úvod do dějin umění V 0 2 2 ZA
Úvod do geografie V 0 2 2 ZA Rux
Úvod do mezinárodních vztahů V 2 0 2 ZA
Úvod do rekreologie V 2 0 2 ZA
Veřejné vystupování V 0 2 2 ZA Černá
Využití GIS V 0 2 2 ZA
Využití Internetu v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA
Wirtschaftsdeutsch V 0 2 2 ZA Brychtová
Základy finanční matematiky V 1 2 4 ZA Stolín
Základy religionistiky V 2 0 1 ZA
Zpracování bakalářské práce V 0 2 2 ZA Borůvková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze dvou možností (z těchto předmětů musí získat 11 kreditů):
a) matematika
b) metodika průvodcovské činnosti

Volně volitelné předměty si student volí podle aktuální nabídky.

Legenda:
ZA - zápočet
ZK - zkouška

Cizí jazyk 1: Student si volí jeden první jazyk s možnost volby mezi AJ a NJ.
Cizí jazyk 2: Student si volí jeden druhý jazyk s možnost volby mezi AJ, NJ,ŠP,RJ,FJ,ITJ
Volí-li si student jako 1.jazyk NJ, volí si povinně jako 2.jazyk AJ
Praxe 1 týden po 2.semestru a 1.týden po 4.semestru
Prázdninová praxe 3 týdny po 1.ročníku a 3 týdny po 2.ročníku
Souvislá praxe 14 týdnů v 6.semestru

Sport: volitelné dle zájmu studenta (aerobik, míčové hry, tenis, plavání)


Státní závěrečná zkouška má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku z následujících okruhů:

 • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
 • Management podniků cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Management cestovních kanceláří a agentur + Management ubytovacích zařízení)
 • Řízení a marketing cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Evropská ekonomická integrace, Management destinace, Marketing cestovního ruchu)
 • Ekonomika (patří sem okruhy z předmětu Podniková ekonomika)

 • Kontakty

  Vysoká škola polytechnická Jihlava
  Tolstého 16
  586 01 Jihlava

  Kontakt:
  Telefon: +420 567 141 111
  Fax: +420 567 300 727
  Email: vspj@vspj.cz

  IČ: 71226401
  DIČ: CZ71226401

  Studijní oddělení:
  Telefon: +420 567 141 181
  Email: studijni@vspj.cz

  Čekejte prosím, stránka se načítá