Studijní plány

Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/FR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Winklerová
Finanční účetnictví 1 P 1 1 2 4 ZA Berková
Management P 1 1 1 3 Z,ZK Fiala
Matematika 1/F1 P 1 2 2 6 Z,ZK Gurka
Microeconomics P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Mikroekonomie P 1 2 1 5 Z,ZK Hedija
Německý jazyk 1/FR-u1 CJ 1 0 3 3 ZA Hadrava
Podniková ekonomika P 1 2 1 4 Z,ZK Jánský
Právo P 1 2 0 2 ZA Prchalová
Psychologie a sociologie P 1 1 1 2 ZA Černá
Anglický jazyk 1/FR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Winklerová
Databázové systémy pro ekonomy P 2 1 2 4 ZA Bureš
Finanční účetnictví 2 P 2 1 2 5 Z,ZK Berková
Macroeconomics P 2 2 1 5 Z,ZK Musil
Makroekonomie P 2 2 1 5 Z,ZK Hedija
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Marketing A P 2 1 2 4 Z,ZK Frendlovská
Matematika 2/F2 P 2 2 2 6 Z,ZK Gurka
Německý jazyk 1/FR-u2 CJ 2 0 3 3 ZA Hadrava
Obchodní právo P 2 2 0 3 Z,ZK Prchalová
Základy finančního řízení P 2 1 1 2 ZA Lízalová
Anglický jazyk 1/FR-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Winklerová
Financial Management and Investment Decisionmaking P 3 1 2 5 Z,ZK Jánský
Finanční řízení a investiční rozhodování P 3 2 1 4 Z,ZK Jánský
Matematika pro ekonomy P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Mathematics Applied in Management P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Německý jazyk 1/FR-u3 CJ 3 0 3 3 ZA Hadrava
Pravděpodobnost a statistika P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Probability and Statistics P 3 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Řízení lidských zdrojů P 3 2 1 4 Z,ZK Měrtlová
Základy logistiky P 3 2 1 3 ZA Tyráček
Anglický jazyk 1/FR-u4 CJ 4 0 3 4 Z,ZK Winklerová
Cestovní ruch I PV 4 1 2 3 ZA
Finanční analýza PV 4 1 2 3 ZA Jiříček
Managerské účetnictví P 4 2 2 6 Z,ZK Berková
Německý jazyk 1/FR-u4 CJ 4 0 3 4 Z,ZK Hadrava
Odměňování a mzdové praktikum P 4 1 2 3 ZA Rambousek
Peníze, banky, finanční trhy P 4 2 1 4 Z,ZK Jiříček
Projektové řízení I PV 4 1 2 3 ZA Kuncová
Regionální rozvoj PV 4 1 2 3 ZA Vystrčil
Statistical Methods P 4 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Statistické metody P 4 2 2 6 Z,ZK Borůvková
Veřejné finance P 4 2 2 6 Z,ZK Nečadová
Cestovní ruch II PV 5 2 2 5 ZK
Controlling a řízení nákladů PV 5 1 2 4 Z,ZK Berková
Daně pro FR P 5 2 2 6 ZK Rambousek
Geografie CR PV 5 3 0 4 ZK
Management jakosti výrobků a služeb P 5 2 1 4 Z,ZK Klapalová
Podniková informatika P 5 1 2 5 Z,ZK Voráček
Pojišťovnictví a pojistná matematika PV 5 2 2 5 Z,ZK Stolín
Projektové řízení II PV 5 2 2 5 Z,ZK Kuncová
Samospráva ve veřejné správě PV 5 1 2 4 Z,ZK Nečadová
Státní správa ve veřejné správě PV 5 2 2 5 Z,ZK Nečadová
Strategické řízení P 5 1 1 2 ZA Fiala
Techniky projektového managementu PV 5 1 2 4 Z,ZK Kuncová
Diplomový seminář P 6 0 0 3 ZA Kuncová
Money, Banks, Financial Markets P 6 2 2 6 Z,ZK Jiříček
Praxe FR P 6 0 0 22 ZA Frendlovská
Anglický jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u1 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u2 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u3 V 0 2 2 ZA Ryšková
Anglický jazyk 2V/CR-u4 V 0 2 2 ZA Ryšková
Angličtina pro veřejnou správu V 0 2 2 ZA
Aplikace daňové soustavy V 0 2 2 ZA Lexová
Business Communication V 0 2 2 ZA Kratochvílová
Communication and Other Soft Skills V 2 0 2 ZA Straňák
Český jazyk 2/u1 V 0 2 2 ZA
Český jazyk 2/u2 V 0 2 2 ZA
Český jazyk 2/u3 V 0 2 2 ZA
Daňová evidence V 0 2 2 ZA Lexová
Decisionmaking in Management V 0 2 2 ZA Kuncová
Deutsch im Tourismus V 0 2 2 ZA
DPH V 0 2 2 ZA Lexová
Einführung in moderne Public Relations V 0 2 2 ZA Rojík
Ekonomická teorie V 0 2 2 ZA Musil
Ekonomika životního prostředí V 2 0 2 ZA Dvořák
Elektronické obchodování pro ekonomy V 0 2 2 ZA Frendlovská
Ethik und Nachhaltigkeit V 0 2 2 ZA
Etika V 0 2 2 ZA Nečadová
Filosofická antropologie V 2 0 1 ZA
Filosofie přírody V 1 0 1 ZA
Firemní komunikace V 0 2 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Fabešová
Francouzský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Fabešová
Fundamentals of Financial Mathematics V 1 2 4 ZA Stolín
Geography of the Czech Republic V 2 0 2 ZA Pachrová
GIS pro začátečníky V 0 2 2 ZA Borůvková
History and Basic Facts of the Czech Republic V 2 0 2 ZA Mallinu
Chorvatský jazyk 2 V 0 2 2 ZA
Chorvatský jazyk 3 V 0 2 2 ZA
Interactive Communication V 2 0 2 ZA
International Business Week V 0 2 2 ZA Chalupová
International Business Week - internal V 0 2 2 ZA Chalupová
Introduction into Modern Public Relations V 0 2 2 ZA Chalupová
Italský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Italský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Zažímalová
Joint Ventures and Multinational Corporations V 0 2 2 ZA Jánský
Komunikační a prezentační dovednosti V 0 2 2 ZA Černá
Konverzace v anglickém jazyce V 0 2 2 ZA Ryšková
Konverzace ve francouzském jazyce V 0 2 2 ZA Fabešová
Konverzace ve španělském jazyce V 0 2 2 ZA Tomanová
Konverzace v italském jazyce V 0 2 2 ZA Zažímalová
Konverzace v německém jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Konverzace v ruském jazyce V 0 2 2 ZA Brychtová
Management der Unternehmenskommunikations V 0 2 2 ZA
Marketing auf Deutsch V 0 2 2 ZA Rojík
Mediální komunikace V 0 2 2 ZA Chalupová
Měření v systémech managementu jakosti V 0 2 2 ZA Tyráček
Multimediální komunikace V 0 3 2 ZA Přibyl
Multimediální tvorba I V 0 3 3 ZA Přibyl
Mzdová agenda pro podnikovou praxi V 0 2 2 ZA Měrtlová
Německý jazyk pro začátečníky u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk pro začátečníky u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Německý jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA Frendlovská
Podniková ekonomika II V 2 0 2 ZA Jánský
Politologie V 0 2 2 ZA Nečadová
Pracovní právo V 2 0 2 ZA Prchalová
Presentation Skills in English V 0 2 2 ZA Ostrowski
Project Management V 0 2 2 ZA Kuncová
První předlékařská pomoc V 0 1 2 ZA Cetlová
Regionální politika a rozvoj V 1 1 2 ZA Vystrčil
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Brychtová
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Brychtová
Sociální politika V 2 0 2 ZA
Sport - Aerobic Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Badminton Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Basketbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Bojové sporty Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Florbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Futsal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kondiční cvičení Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lanových a lezeckých aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz lyžování a snowboardingu Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz outdoorový Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz pěší turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz tanečních a aerobních aktivit Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz vodní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Kurz zimní turistiky Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lanové a lezecké aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Lokomoční outdoorové aktivity Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Plavání Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Spinning Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Stolní tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Tenis Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Volejbal Vs 0 2 1 ZA Machovec
Sport - Vstupní kurz Vs 0 2 1 ZA
Sport - Zdravotní TV Vs 0 2 1 ZA Machovec
Strategic management V 0 2 2 ZA Fiala
Světová ekonomika V 1 1 2 ZA Musil
Španělský jazyk 2/CR-u1 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u2 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u3 V 0 2 2 ZA Tomanová
Španělský jazyk 2/CR-u4 V 0 2 2 ZA Tomanová
Úvod do finančního poradenství V 0 2 2 ZA
Veřejná správa V 1 1 2 ZA Nečadová
Veřejná správa a krizové řízení V 2 0 2 ZA
Základy finanční matematiky V 1 2 4 ZA Stolín
Základy religionistiky V 2 0 1 ZA
Zpracování bakalářské práce V 0 2 2 ZA Borůvková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Studenti musí za dobu studia dále získat 10 kreditů z volně-volitelných předmětů. Doporučena je následující struktura:
3. semestr 4 kredity;
5. semestr 6 kreditů


Cizí jazyk 1: AJ anebo NJ

Předmět Praxe PR se skládá ze dvou dílčích částí :

  • 3 týdenní (prázdninová praxe) - student ji vykonává mezi 4. a 5. semestrem,
  • 15 týdednní (semestrální praxe) - student ji vykonává v 6. semestru.

Doporučuje se vykonat obě praxe v jedné organizaci jak v České republice, tak i v zahraničí. Obě praxe lze spojit po dohodě s garantem praxí a s poskytovatelem praxe v jednu, která se uskuteční před a v průběhu 6. semestru.

Státní závěrečná zkouška:
Odborná část z předmětů Peníze, banky, finanční trhy, Finanční řízení a investiční rozhodování, Management, Veřejné finance
Obhajoba bakalářské práce

Specializace:
Student si vybírá jednu specializaci tím, že absolvuje všechny předměty, ze kterých specializace sestává.
Cestovní ruch - (Geografie CR, Cestovní ruch I., II.)
Finance a účetnictví - (Finanční analýza, Pojišťovnictví a pojistná matematika, Controlling a řízení nákladů)
Projektový management - (Projektové řízení I., II., Techniky projektového managementu)
Veřejná správa a regionální rozvoj - (Regionální rozvoj, Samospráva ve veřejné správě, Státní správa ve veřejné správě)

Volitelné předměty dle aktuální nabídky.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá