Mezinárodní týden sociální práce

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Mezinárodní týden sociální práce ( MTSP )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Dotace Předmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA

  Anotace

V rámci daného předmětu se studující zapojí do studentské zahraniční mobility (např. Mezinárodní týden sociální práce, International Exchange Programme, atd.), pořádané partnerskou institucí v zahraničí. Podmínkou účasti je plná participace studujícího na připraveném programu v zahraničí.


Před samotným výjezdem se studenti zapojí do tematické přípravy (příprava podkladů, vztahujících se k tématu mobility – např. přednáška, příprava workshopu, atd.). Po návratu z mobility následuje ještě jedno reflektující setkání celého výjezdu.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá