Kurz rozvoje sociálních kompetencí

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Kurz rozvoje sociálních kompetencí ( KRSK )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 24 h
Kombinované studium
Cvičení 24 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA

  Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Komunikace v skupině.
 • Cíle skupiny.
 • Normy skupiny.
 • Moc a tvorba podskupin.
 • Struktura a identita skupiny.
 • Skupinové role a pozice v skupině.
 • Vedení skupiny a vůdcovství.
 • Atmosféra ve skupině.
 • Kooperace a soupeření.
 • Vývojové fáze rozvoje skupiny.
 • Účinné faktory skupinového procesu.
 • Eticky náročné situace.

  Doporučená literatura

 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, V. Zážitkové pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • HANUŠ, R. Zlatý fond her. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1155-9.
 • HILSKÁ, V. Zlatý fond her IV. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-262-0336-0.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Sociální kompetence. Bratislava: Eurókodex, 2008. ISBN 978-80-889-3190-4.
 • MOHAUPTOVÁ, E. Teambuilding. Praha: Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-641-4.
 • ONDRUŠEK, D., LABÁTH, V. Tréning? Tréning. Učenie zážitkom. Bratislava: PDCS: 2007. ISBN 978-80-969431-4-2

  Anotace

Cíl:


V realizaci předmětu jde o aktivní formu tréninku v přírodním prostředí prostřednictvím zážitkových aktivit, které slouží jako nástroj pro pochopení významu týmové spolupráce na základě vlastní zkušenosti, a který vytváří emocionálně významnou vzpomínku na týmové úkoly a jejich společné překonávaní. Cílem předmětu je poskytnout studentům zážitkový program, v rámci kterého budou na základě vybraných aktivit rozvíjeny sociální kompetence studentů.


 


Znalosti:


Student umí na podkladu získané zkušenosti diferencovat základní pojmy z oblasti zážitkového skupinového učení a rozumí jejich vzájemným souvislostem.


 


Dovednosti:


Student dokáže efektivněji fungovat v týmové spolupráci, přizpůsobit se pravidlům skupinové nebo týmové práce, umí z těchto aktivit čerpat náměty získané zpětnou vazbu pro svůj vlastní rozvoj a dokáže uplatnit získané dovednosti k rozvoji ostatních členů nebo týmu.


 


Obecné způsobilosti:


Prostřednictvím realizovaných aktivit student rozvíjí svou osobnost a síť sociálních vztahů.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá