Social Work in Health Care

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Social Work in Health Care ( SWHC )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Mgr. Jana Gabrielová, PhD.
Jazyk Anglicky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Cvičení 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 PV 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 6 2 kr. ZA

  Sylabus

 • • Introduction, motivation of students, their expectations
  • History of social work in health care
  • Human rights and social work in health care - analysis of human rights related to social work and health care
  • Ethics of social work in health care - international and national codes of ethics within the area of social work and health care
  • Cooperation in the context of health and social issues - terminology in the area of health and social issues, the definition of co-operation and its characteristics, cooperation in health and social area
  • Social work in health care with selected target groups - social work with a child patient
  • Social work in health care with selected target groups - social work with geriatric patient
  • Social work in health care with selected target groups - social work with hospitalized homeless
  • Social work in health care with selected target groups - social work with people with disabilities
  • Social work in health care with selected target groups - social work with psychiatric patients

  Doporučená literatura

 • Povinná:
  GEHLERT, S., BROWNE, T. Handbook of Health Social Work. New Jersey: John Wiley & Sons, 720 p. ISBN 978-0-470-64365-5.
  IFE, J. 2008. Human Rights and Social Work: Towards Rights-based Practice. Second edition. New York: Cambridge University Press, 258 p. ISBN 978-0-521-71962-9.
  HEALY, M. L., LINK, J. R. 2012. Handbook of International Social Work. New York: Oxford University Press, Inc., 534 p. ISBN 978–0–19–533361–9.
  PAYNE, M. 2000. Teamwork in Multiprofessional Care. New York: Palgrave Macmillan, 268 p. ISBN 978-0-333-72977-9.
  Doporučená:
  REICHERT, E. 2007. Challenges in Human Rights. A Social Work Perspective. New York: Columbia University Press, 2007. 286 p. ISBN 978–0–231–13721–8.

  Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými poznatky a praktickým výkonem sociální práce ve zdravotnictví.Znalosti:


Teoretické informace týkající se historie sociální práce v zdravotníctví, lidských práv a etických aspektů v zdravotně-sociální oblasti, spolupráce v kontextu zdravotní a sociální oblasti a sociální práce s vybranými skupinami sociální práce ve zdravotnictví. Dovednosti:


Student dovede popsat výkon sociální práce ve zdravotnictví a specifika práce s vybranými skupinami klientů/pacientů a aplikovat je v praxi zdravotně sociálního pracovníka.Obecné způsobilostí:


Teoreticko-praktické zkušenosti s vybranými skupinami pacientů/kleintů v zdravotně-sociální oblasti.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá