Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 PV 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 6 2 kr. ZA

  Sylabus

 • 1. Nutrition and diet - introduction
 • 2. Introduction to nutrition
 • 3. Digestion and nutrients
 • 4. Water
 • 5. Carbohydrates
 • 6. Presentations
 • 7. Protein
 • 8. Fats
 • 9. Types of diet, dietary choices
 • 10. Revision - basic blocks of nutrition
 • 11. Nutritional habits
 • 12. Diet and the development of disease
 • 13. Revision
 • 14. Test

  Doporučená literatura

 • Texty v e-learningovém kurzu.

 • DUDEK, Susan G. Nutrition Essentials for Nursing Practice. 7. vyd. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams and Wilkins, 2014. ISBN 978-1-4511-8612-3.
 • HAAS, Elson M. Staying Healthy with Nutrition: The Complete Guide to Diet and Nutritional Medicine. Twenty-First Century Edition. Berkeley: Celestial Arts, 2006. ISBN 978-1587611797.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá