Nutrition and Diet

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Nutrition and Diet ( ND )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant Mgr. Pavla Šlechtová ( slechtova@vspj.cz )
Jazyk Anglicky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Cvičení 8 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 V 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 V 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 V 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 PV 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 6 2 kr. ZA

  Sylabus

 • 1. Protein, carbohydrates, lipids
 • 2. Vitamins, minerals
 • 3. Water
 • 4. Energy balance
 • 5. Guidelines for healthy diet
 • 6. Nutrition for children
 • 7. Nutrition for adults
 • 8. Nutrition for older adults
 • 9. Types of diet, dietary choices
 • 10. Relation between food and illness
 • 11. Nutrition for patients with various disorders 1
 • 12. Nutrition for patients with various disorders 2
 • 13. Obesity and eating disorders
 • 14. Healthy lifestyle

  Doporučená literatura

 • Povinná literatura
  DUDEK, Susan G. Nutrition Essentials for Nursing Practice. 7. vyd. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams and Wilkins, 2014. ISBN 978-1-4511-8612-3.
 • Povinná literatura
  DUDEK, Susan G. Nutrition Essentials for Nursing Practice. 7. vyd. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams and Wilkins, 2014. ISBN 978-1-4511-8612-3.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá