Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 PV 6 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 6 2 kr. ZA

  Sylabus

 • Inhalt des Gegenstandes:
 • Kommunikation, Kommunikationsprozess und seine Komponente
 • Verbale und Nonverbale Kommunikation
 • Fragestellung
 • Rückmeldung
 • Asertivität
 • Kommunikationsbarrieren
 • Kommunikationsstörungen
 • Emotion Management
 • Konflikt Management
 • Stress und Kommunikation im Stress
 • Interkulturelle Kommunikation

  Doporučená literatura

 • AMON, I. Die Macht der Stimme. Redline Wirtschaft, 2011. ISBN 978-363601499-3.
 • BRAUN, R. Die Macht der Rhetorik. Paper Verlag, GmbH, 2009. ISBN 3492252524.
 • BROSZINSKY-SCHWABE, E. Interkulterelle Kommunikation. Verlag für Sozialw., 2011. ISBN 9783531171746.
 • BRÜCKNER, J. Kommunikation – Probleme und Lösungsansätze. GRIN Verlag, 2007. ISBN 9783638814010.
 • ČERNÁ, M. Interaktive Kommunikation - Skriptum. Polytechnische Hochschule Jihlava, 2011.
 • THIELE, A. Argumentieren unter Stress. DTV Deutscher Taschenbuch, 2007. ISBN 3423344059.
 • TRIES, J., RÜDIGER, R. Konflikt und Verhandlungsmanagement. Springer, 2008. ISBN 978-3-540-34039-3.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá