Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • • Základní informace o práci s neslyšícími
  • Zásady pro tlumočníky, pozice rukou, základní otázky, rodina
  • Co chci dělat – slovesa
  • Mimika + ukázka pohádky
  • Diskuse s neslyšící osobou
  • Znakový jazyk pro děti
  • Co jíme a pijeme
  • Časové údaje
  • Zdraví – nemoc a léčení
  • Bydlení, činnosti v domácnosti

  Doporučená literatura

 • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených. 1999.
  MACUROVÁ, A. 2008. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s., 2008. 93s. ISBN 978-80-87218-00-6.

  • Program Baby Signs
  • Výukové CD – RoMy 1 - 4 díl ( Znaková zásoba českého znakového jazyka - k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Jiří Langer, Václav Ptáček, Karel Dvořák, Olomouc 2007 www.upol.cz/vup
  • Učíme se českou znakovou řeč Septima
  • Znakování pro každý den Septima
  • Gong – (časopis) měsíčník pro občany s vadami sluchu
  • Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění Gong

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá