Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět ( )
Garantuje ( )
Garant
Jazyk
Počet kreditů

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.

  Sylabus

 • Přednášky:
  • Všeobecně o závislostech, kodepedence.
  • Závislost na návykových látkách.
  • Nelátkové závislosti.
  • Neurobiologie závislostí
  • Závislosti a možnosti jejich řešení.
  • Systém péče o závislého klienta.
  • Psychologické, vývojové a rodinné faktory vzniku a udržování závislostí.
  • Závislý klient a jeho charakteristiky.
  • Rodinný systém závislého.
  • Poradenská práce se závislým.
  • Poradenská práce s rodinou závislého.
  • Dospělé děti závislých rodičů.
  • Sociální práce v oblasti závislostí.

  Doporučená literatura

 • MATOUŠEK, Oldřich – KOLÁČKOVÁ, Jana – KODYMOVÁ, Pavla (eds.). Sociální práce v praxi. Praha : Portál. 2005
  KALINA, K. et al. Základy klinickej adiktologie. Praha: Grada, 2009
  VÁGNEROVÁ, M. . Psychopatologie pro pomáhajíci profese. Praha : Portál , 1999
  Internetové zdroje a časopisecká literatúra.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá