Speciální terapie v sociální práci

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Speciální terapie v sociální práci ( STSP )
Garantuje Katedra sociální práce ( KSP )
Garant doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Cvičení 2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 5 h
Cvičení 3 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 V 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 V 2 kr. ZA

  Sylabus

 • • Přehled vývoje základných pojmů.
  • Osobnost arteterapeuta a arteterapeutky.
  • Arteterapeutický vztah.
  • Analýza sociálních problémů, duševních poruch a zdravotního postižení jako indikátory arteterapie.
  • Zooterapie- historie a současnost.
  • Canisterapie a její specifika.
  • Metodika canisterapie.
  • Hiporehabilitace a její zvláštnosti.
  • Muzikoterapie a její specifika.
  • Ergoterapie a vymezení základních pojmů.

  Doporučená literatura

 • ŠICKOVÁ– FABRICI, J.: Základy arteterapie. Praha. Portál, 2002
  ZELEIOVÁ, J. Muzikoterapie. Praha. Portál. 2007
  VELEMÍNSKY, M.: Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice. Dona
  PIKÁLEK, Š.: Výchovná a pracovnorehabilitačná činnosť u ťažko mentálne postihnutých. Bratislava. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1998
  KUBÍNKOVÁ, D. , KŘÍŽOVÁ, A.: Ergoterapia. Olomouc. 1997
  CASEOVÁ, C. – DALLEYOVÁ, T.: Arterterapie s dětmi. Praha. Portál, 1995
  KLUSOŇOVÁ, E., ŠPIČKOVÁ, J.: Ergoterapia. Martin. Osveta, 1986

  Anotace

Cílem je uvést studenty sociální práce do problematiky speciálních terapií a vést je v základních problémech a pracovních postupech. Znalosti:


Témata mají poskytnout základní a nové všeobecné a specifické informace o speciálních terapiích v sociální práci. Dovednosti:


Studenti se seznamují se základními pracovními postupy prakticky už v průběhu studia, aby je potom byli připraveni používat ve svém povolání.


 Obecné způsobilosti:


Teoreticko- praktické vědomosti z problematiky speciálních terapií.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá