Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Předmět Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie ( MEI )
Garantuje Katedra zdravotnických studií ( KZS )
Garant MUDr. Stanislav Wasserbauer
Jazyk Česky
Počet kreditů 2
Prezenční studium
Přednáška 1 h
Cvičení 1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 6 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 3 2 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • 1. Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Přehled mikrobiologických metod.
  2. Materiál k mikrobiologickému vyšetření.
  3. Přehled mikrobiologických metod.
  4. Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému, virologickému a parazitologickému vyšetření, průvodky.
  5. Desinfekce a sterilizace, antimikrobiální látky.
  6. Mikrobiologická a parazitologická laboratoř.
  7. Etiologie a diagnostika systémových infekcí.
  8. Základy klinické mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie.
  9. Úvod do epidemiologie, proces šíření nákazy.
  10. Přehled infekčních chorob, eradikace.
  11. Provozní protiepidemické řády, standardy ošetřovatelské péče.
  12. Poradna AIDS.
  13. Epidemiologie virových hepatitid.
  14. Epidemiologie alimentárních infekcí.
  15. Epidemiologie respiračních infekcí.
  16. Aktivní imunizace, ambulance pro očkování.
  17. Očkovací kalendář.
  18. Mikrobiologická a parazitologická laboratoř
  19. Nemocniční nákazy, etiologie, přenos. Nemocniční nákazy, přenos.

  Doporučená literatura

 • ADAMUS, T. Základy mikrobiologie a imunologie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. 96 s. ISBN 978-80-248-1284-7.
  BUŇKOVÁ, L., DOLEŽALOVÁ, M. Obecná mikrobiologie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. 190 s. ISBN 978-80-7318-973-0.
  CAREY, R., SCHUSTER, M., MCGOWAN, K. Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Praha: Triton, 2011. 321 s. ISBN 978-80-7387-480-3.
  HOŘEJŠÍ, V., BARTŮŇKOVÁ, J. Základy imunologie. 4. vyd. Praha: Triton, 2009. 316 s. ISBN 978-80-7387-280-9.
  JÍLEK, P. Základy imunologie. 2., přeprac. vyd. Praha: Anyway, 2008. 79 s. ISBN 978-80-254-2422-3.
  KREJSEK, J., KOPECKÝ, O. Klinická imunologie. 1. vyd. [Hradec Králové]: Nucleus HK, 2004. 941 s. ISBN 80-86225-50-X.
  LOCHMANOVÁ, A. Základy imunologie. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 139 s. ISBN 80-7368-153-6.
  SCHINDLER, J. Mikrobiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3170-4.
  TUČEK, M., et al. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012. 214 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2136-4.

  Anotace


Cíl:


Cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími obecnými vlastnostmi mikroorganismů. Dále vybavit studenty základními imunologickými technikami, vyšetřeními a léčbou.Znalosti:


Student zná základní strukturu poznatků z bakteriologie, virologie, parazitologie a mykologie.
Předmět dále poskytne poznatky z epidemiologie infekčních onemocnění podle cesty přenosu a způsobu nákazy.Dovednosti:


Studenti má základní dovednosti z oblasti imunologie, imunitě organismu a očkování.


Student dovede použít zásady bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti.Obecné způsobilosti:


Studenti získají podrobné znalosti o zásadách správného odběru a zasílání infekčního materiálu, seznámí se s nejdůležitějšími laboratorními mikrobiologickými vyšetřovacími metodami.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá