Anglický jazyk 1/FR-u4

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010

Předmět Anglický jazyk 1/FR-u4 ( ANJ1 )
Garantuje Katedra ekonomických studií ( KES )
Garant Mgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
Jazyk Česky
Počet kreditů 4
Prezenční studium
Cvičení 3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška 1 h

Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 CJ 4 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 CJ 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 4 5 kr. Z,ZK

  Sylabus

 • Money
 • Banking
 • Securities
 • Overview of Corporate Finance
 • Valuing Bonds
 • The Value of Common Stock
 • Stock Exchange
 • Leasing
 • Financial Analysis and Planning

  Doporučená literatura

 • KAFTAN, Miroslav, HORÁKOVÁ, Libuše. /English in Economics/. 2004. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 277 s. ISBN 8024604876.
 • FIALOVÁ, Helena, FIALA, Jan. Malý ekonomický slovník. Praha : A plus, 2006. 294 s. ISBN 809025148X.
 • BREALEY, Richard A.; MYERS, Steward C.; ALLEN, Franklin. Principles of Corporate Finance. New York : McGraw-Hill, 2008. 976 s. ISBN 9780073405100.
 • Business Dictionary [online]. c2010 [cit. 2010-03-04]. Business Dictionary. Dostupné z WWW: .
 • Financial Times [online]. c2010 [cit. 2010-03-04]. FT Lexicon. Dostupné z WWW: .

  Anotace

The aim of the language course is to master the professional language and to deepen general languge skills. The graduate of the College of Polytechnics Jihlava should be able to read professional economic texts without any difficulties, to understand lectures in the English language and to discuss general economic topics.
This language course consists of the four levels u1, u2, u3 and u4 which are attended in the first four terms according to the recommended study plan. To pass the levels u1, u2, u3 the student has to gain a credit. To pass the level u4 the student has to gain a credit and to pass an oral examination. The oral examination covers all the topics of the whole course. The student does not have to follow the recommended succession of the levels, but the level u4 is always finished with an oral examination. This aspect should be taken into account when choosing the order of the levels.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz
ID datové schránky: w9ej9jg

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá