doporučený studijní plán

Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Před. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anatomie P 1 15 5 4 Z,ZK
Biofyzika P 1 5 0 2 ZA Prokop
Etika P 1 5 0 2 ZA
Filosofie P 1 4 4 2 ZA
Komunikace 1 P 1 5 5 2 ZA
Obecná psychologie P 1 6 0 2 Z,ZK
Odborná latinská terminologie 1 P 1 0 5 2 ZA
Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl P 1 10 0 2 ZA
Ošetřovatelské postupy 1/VS P 1 0 10 3 ZA
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 1 P 1 10 5 3 ZA
První pomoc P 1 0 6 2 ZK
Teorie ošetřovatelství P 1 14 0 4 ZK
Fyziologie P 2 10 5 4 Z,ZK
Informační systémy ve zdravotnictví P 2 0 5 2 ZA Vojáčková
Klinická propedeutika P 2 10 5 4 Z,ZK
Komunikace 2 P 2 0 5 2 ZA
Odborná latinská terminologie 2 P 2 0 5 2 ZK
Odborná praxe individuální 1/VS P 2 0 150 2 ZA
Odborná praxe 1/VS P 2 0 50 2 ZA
Ošetřovatelské postupy 2/VS P 2 0 10 4 Z,ZK
Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 2 P 2 5 5 3 ZK
Základy pedagogiky a edukační činnost sestry P 2 5 6 3 Z,ZK
Biochemie a hematologie P 3 5 5 2 ZA
Mikrobiologie, epidemiologie a imunologie P 3 6 0 2 Z,ZK
Multikulturní ošetřovatelství P 3 0 5 3 ZA
Odborná praxe 2/VS P 3 0 50 2 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 1 P 3 10 5 3 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 1 P 3 10 5 3 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné v ORL P 3 5 10 2 ZA Horáková
Ošetřovatelská péče v pediatrii 1 P 3 10 5 3 ZA
Patologie P 3 10 5 3 Z,ZK
Seminář k bakalářské práci P 3 5 0 2 ZA
Sociologie P 3 5 4 2 ZA
Vývojová psychologie/VS P 3 6 5 2 Z,ZK
Výzkum v ošetřovatelství P 3 5 3 2 Z,ZK
Farmakologie P 4 5 0 2 ZA
Konceptuální modely P 4 5 3 2 ZA
Odborná praxe individuální 2/VS P 4 0 150 2 ZA
Odborná praxe 3/VS P 4 0 50 2 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocnév chirurgických oborech 2 P 4 10 5 4 ZK
Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 P 4 10 5 4 ZK
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví P 4 10 5 3 Z,ZK
Ošetřovatelská péče v pediatrii 2 P 4 10 5 3 Z,ZK
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 1 P 4 0 10 3 ZA
Výživa a dietetika P 4 6 0 2 ZA
Zdravotnická a sociální psychologie P 4 6 5 3 Z,ZK
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních P 5 12 0 4 ZK
Odborná praxe 4/VS P 5 0 50 4 ZA
Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami P 5 10 5 3 Z,ZK
Ošetřovatelská péče v neurologii P 5 4 5 2 ZA
Ošetřovatelská péče v psychiatrii P 5 5 5 2 ZA
Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech 2 P 5 6 6 3 Z,ZK
Paliativní péče P 5 3 3 2 ZA
Primární, komunitní a domácí péče P 5 5 3 2 ZA
Radiologie a nukleární medicína P 5 6 5 2 ZA
Rehabilitační ošetřovatelství P 5 6 6 2 ZA
Veřejné zdravotnictví P 5 10 0 2 ZA
Ekonomika a pojištění ve zdravotnictví P 6 3 3 3 Z,ZK
Genetika P 6 5 0 3 ZA
Management ve zdravotnictví P 6 5 5 3 Z,ZK
Odborná praxe 5/VS P 6 0 80 5 ZK
Ošetřovatelská péče o seniory P 6 10 5 3 ZA
Ošetřovatelská péče ve stomatologii P 6 3 2 2 ZA
Ošetřovatelská péče v oftalmologii P 6 3 2 2 ZA
Základy balneologie P 6 6 0 2 ZA
Zdravotnické právo a profesní legislativa P 6 5 3 3 ZK
Anglický jazyk 1/PAVS-u1 V 0 5 2 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u2 V 0 5 2 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u3 V 0 5 2 ZA
Anglický jazyk 1/PAVS-u4 V 0 5 2 ZK
Diabetologie V 5 0 2 ZA
Dramaterapie 1 V 0 6 2 ZA
Dramaterapie 2 V 0 6 2 ZA
Historie porodnictví V 6 0 2 ZA
Kardiologie V 6 0 2 ZA
Kvalita života V 6 0 2 ZA
Náhradní rodinná péče V 6 0 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u1 V 0 5 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u2 V 0 5 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u3 V 0 5 2 ZA
Německý jazyk 1/PAVS-u4 V 0 5 2 ZK
Pozitivní psychologie a psychohygiena V 0 8 2 ZA
Úvod do speciální pedagogiky V 6 0 2 ZA

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Volitelné předměty:

Student si volí minimálně 4 volitelné předměty během svého studium.

 

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Bakalářská práce:
Cílem bakalářské práce je zpracování odborné ošetřovatelské problematiky takovým způsobem, aby student prokázal svoji schopnost analýzy problému a syntézu poznatků, aby pochopil problém v kontextu s literaturou a provedl analýzu svého vlastního příspěvku a zhodnotil jeho přínos.

 

Státní závěrečná zkouška:
Struktura a realizace státní závěrečné zkoušky:
1) Odborná praxe – praktická zkouška
Tato zkouška je realizována v rámci Odborné praxe 5
2) Státní závěrečná zkouška ústní
Skládá se z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů:
• Ošetřovatelství
• Ošetřovatelství v klinických oborech
• Humanitní vědy

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá