doporučený studijní plán

Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Lab. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Diplomový seminář I P 1 6 0 0 3 ZA Juhásová
Komunitní péče v porodní asistenci I P 1 5 5 0 4 ZA Vrublová
Moderní management v porodní asistenci P 1 10 0 0 3 Z,ZK Cetlová
Odborná praxe I P 1 0 160 0 6 ZA Dvořáková
Pedagogika v porodní asistenci P 1 10 5 0 3 Z,ZK Stříbrská
Porodnická a gynekologická diagnostika P 1 10 10 0 3 Z,ZK Roztočil
Praxe založená na důkazech P 1 5 5 0 3 Z,ZK Pokorná
Psychologie v porodní asistenci I P 1 10 0 0 3 ZA Komendová
Vybraná problematika veřejného zdraví P 1 10 0 0 3 Z,ZK Littva
Vybrané kapitoly z gynekologie P 1 10 10 0 3 Z,ZK Roztočil
Diplomový seminář II P 2 6 0 0 3 ZK Juhásová
Ekonomika a financování zdravotnictví I P 2 10 0 0 3 ZA Havlík
Komunitní péče v porodní asistenci II P 2 10 5 0 4 ZA Vrublová
Laktační poradenství P 2 0 10 0 3 ZA Dvořáková
Management kvality ve zdravotnictví I P 2 5 5 0 3 ZA Cetlová
Odborná praxe II P 2 0 160 0 6 ZA Dvořáková
Odborný anglický jazyk CJ 2 0 10 0 3 Z,ZK Pokorná
Odborný německý jazyk CJ 2 0 10 0 3 Z,ZK Hudáková
Psychologie v porodní asistenci II P 2 5 5 0 3 Z,ZK
Ultrazvuková diagnostika P 2 10 10 0 4 Z,ZK Peschout
Vybrané kapitoly z porodnictví P 2 10 10 0 4 Z,ZK Roztočil
Vybrané metody výzkumu v porodní asistenci P 2 5 5 0 3 ZA Pokorná
Didaktika v porodní asistenci P 3 10 5 0 3 ZA
Ekonomika a financování zdravotnictví II P 3 5 5 0 3 Z,ZK Havlík
Komunitní péče v porodní asistenci III P 3 20 0 0 4 ZK Vrublová
Management kvality ve zdravotnictví II P 3 5 5 0 4 ZK Cetlová
Nové trendy v terapii bolesti v porodní asistenci P 3 10 0 0 3 ZA Peschout
Odborná praxe III P 3 0 160 0 6 Z,ZK Dvořáková
Péče o novorozence v komunitním prostředí P 3 10 5 0 4 Z,ZK Hrstková
Specifika edukace v komunitní péči P 3 6 6 0 4 Z,ZK Görnerová
Zdravotnické právo a profesní legislativa v porodní asistenci P 3 10 0 0 3 Z,ZK Korečková
Fyzioterapie v porodní asistenci P 4 5 5 0 3 ZA Hudáková
Intenzivní péče v gynekologii a porodnictví P 4 10 10 0 4 Z,ZK Roztočil
Nové směry v porodní asistenci P 4 10 5 0 3 Z,ZK Roztočil
Reprodukční zdraví ženy P 4 10 5 0 3 ZA Roztočil
Alternativní přístupy v porodní asistenci V 6 0 0 2 ZA Roztočil
Příprava projektů ve zdravotnictví V 6 0 0 2 ZA Pokorná

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Odborná praxe:

Předměty odborných praxí se řídí dle DSP a dle pokynů garanta praxí.

 

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška má dvě části:

1. Obhajoba předložené diplomové práce;

2. Zkouška ověřující vědomosti, schopnosti a dovednosti řešit problematiku gynekologie, porodnictví a komunitní porodnické péče v rozsahu odborného profilu absolventa navazujícího magisterského studia.

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá