doporučený studijní plán

Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

Název předmětu Typ * Sem. Tutor. Cvič. Kred. Ukon. * Garant předmětu
Anglický jazyk 1/CR-u1 CJ 1 1 0 3 ZA
Evropská ekonomická integrace P 1 6 4 3 Z,ZK
Kulturní dědictví a cestovní ruch A P 1 4 3 4 Z,ZK
Management P 1 8 6 6 Z,ZK
Marketing A P 1 8 3 4 Z,ZK
Matematika 1 pro CR P 1 6 8 5 ZA Gurka
Mikroekonomie P 1 8 4 5 Z,ZK
Německý jazyk 1/CR-u1 CJ 1 1 0 3 ZA
Úvod do účetnictví V 1 0 6 1 ZA
Anglický jazyk 1/CR-u2 CJ 2 1 0 3 ZA
Anglický jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 2 ZA
Geografické a navigační systémy PV 2 6 8 4 Z,ZK Smrčka
Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch PV 2 6 8 4 Z,ZK
Italský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 2 ZA
Makroekonomie P 2 8 4 5 Z,ZK
Marketing cestovního ruchu P 2 3 4 3 Z,ZK
Matematika 2 PV 2 6 8 4 Z,ZK Gurka
Metodika průvodcovské činnosti PV 2 6 8 4 Z,ZK
Německý jazyk 1/CR-u2 CJ 2 1 0 3 ZA
Německý jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 2 ZA
Podniková ekonomika P 2 6 8 5 Z,ZK
Právo P 2 10 0 4 Z,ZK
Ruský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 2 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u1 CJ 2 1 0 2 ZA
Úvod do ICT P 2 3 4 4 ZA Smrčka
Anglický jazyk 1/CR-u3 CJ 3 1 0 4 ZK
Anglický jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 2 ZA
Aplikovaná statistika P 3 8 12 7 Z,ZK Borůvková
Cestovní ruch 1 P 3 6 8 6 Z,ZK
Finanční účetnictví pro cestovní ruch P 3 3 8 4 Z,ZK
Francouzský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 2 ZA
Geografie cestovního ruchu 1 P 3 4 3 3 ZA
Italský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 2 ZA
Management cestovních kanceláří a agentur P 3 3 8 4 Z,ZK
Německý jazyk 1/CR-u3 CJ 3 1 0 4 ZK
Německý jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 2 ZA
Ruský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 2 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u2 CJ 3 1 0 2 ZA
Anglický jazyk 1/CR-u4 CJ 4 1 0 3 ZA
Anglický jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 2 ZA
Cestovní ruch 2 P 4 6 8 6 Z,ZK
Francouzský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 2 ZA
Geografie cestovního ruchu 2 P 4 4 3 5 Z,ZK
Italský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 2 ZA
Management ubytovacích zařízení P 4 6 0 5 Z,ZK
Německý jazyk 1/CR-u4 CJ 4 1 0 3 ZA
Německý jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 2 ZA
Ruský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 2 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u3 CJ 4 1 0 2 ZA
Veřejné finance P 4 6 4 5 Z,ZK
Anglický jazyk 1/CR-u5 CJ 5 1 0 4 ZK
Anglický jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 3 ZK
Aplikovaná sociální psychologie P 5 3 8 4 Z,ZK
Diplomový seminář P 5 1 0 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 3 ZK
Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu P 5 4 0 4 ZA Smrčka
Italský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 3 ZK
Management destinace P 5 6 4 5 Z,ZK
Německý jazyk 1/CR-u5 CJ 5 1 0 4 ZK
Německý jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 3 ZK
Ruský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 3 ZK
Španělský jazyk 2/CR-u4 CJ 5 1 0 3 ZK
Trvale udržitelný cestovní ruch P 5 3 4 4 Z,ZK
Praxe CR P 6 0 0 30 ZA
Anglický jazyk 2V/CR-u1 V 1 0 2 ZA
Anglický jazyk 2V/CR-u2 V 0 0 2 ZA
Anglický jazyk 2V/CR-u3 V 0 0 2 ZA
Anglický jazyk 2V/CR-u4 V 1 0 2 ZA
Animace v cestovním ruchu V 0 0 2 ZA
Animation in Tourism V 0 0 2 ZA
Banking Services for Travelling and Tourism V 0 0 2 ZA
Business Communication V 0 0 2 ZA
Communication and Other Soft Skills V 0 0 2 ZA
Dějiny cestovního ruchu V 0 4 2 ZA
Ecommerce v cestovním ruchu V 0 2 2 ZA
Etika V 2 0 2 ZA
Financial Mathematics V 0 0 3 ZA Stolín
Finanční matematika V 6 4 3 ZA Stolín
Francouzský jazyk 2/CR-u1 V 1 0 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u2 V 1 0 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u3 V 1 0 2 ZA
Francouzský jazyk 2/CR-u4 V 1 0 2 ZA
Gastronomie a stolničení V 0 0 2 ZA
Intercultural Communication V 0 0 2 ZA
International Business Week V 0 0 2 ZA
Italský jazyk 2/CR-u1 V 1 0 2 ZA
Italský jazyk 2/CR-u2 V 1 0 2 ZA
Italský jazyk 2/CR-u3 V 1 0 2 ZA
Italský jazyk 2/CR-u4 V 1 0 2 ZA
Kariérní poradenství V 2 0 2 ZA
Komunální a regionální politika V 2 0 2 ZA
Kongresová turistika V 0 0 2 ZA
Kulturní dědictví a cestovní ruch B V 2 0 2 ZA
Management lázeňství a wellness V 0 2 2 ZA
Německý jazyk 2/CR-u1 V 1 0 2 ZA
Německý jazyk 2/CR-u2 V 1 0 2 ZA
Německý jazyk 2/CR-u3 V 1 0 2 ZA
Německý jazyk 2/CR-u4 V 1 0 2 ZA
Operační výzkum V 2 2 3 ZA Kubišová
Péče o kulturní dědictví V 0 2 2 ZA
Planning and Regional Development of Tourism V 0 0 2 ZA
Plánování a regionální rozvoj CR V 0 2 2 ZA
Podnikání fyzické osoby V 0 2 2 ZA
Pracovní právo V 0 0 2 ZA
Presentation Skills in English V 0 0 2 ZA
Projektový management v cestovním ruchu V 0 4 2 ZA
Ruský jazyk 2/CR-u1 V 1 0 2 ZA
Ruský jazyk 2/CR-u2 V 1 0 2 ZA
Ruský jazyk 2/CR-u3 V 1 0 2 ZA
Ruský jazyk 2/CR-u4 V 1 0 2 ZA
Sales Foundations V 0 0 2 ZA
Selfmanagement a řízení lidských zdrojů V 0 2 2 ZA
Simulační manažerské hry V 0 2 2 ZA
Strategické řízení hotelu V 0 2 2 ZA
Šetrné formy cestovního ruchu V 2 0 2 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u1 V 1 0 2 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u2 V 1 0 2 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u3 V 1 0 2 ZA
Španělský jazyk 2/CR-u4 V 1 0 2 ZA
Turistické zajímavosti ČR V 2 0 2 ZA
Tvorba produktů cestovního ruchu V 0 4 2 ZA
Využití Internetu v cestovním ruchu V 0 0 2 ZA Vojáčková

Vysvětlivky:

Typ předmětu : P - povinný, PV - povinně volitelný, CJ - cizí jazyk, VP - volitelný předmět
Způsob zakončení předmětu : ZA - zápočtem, ZK - zkouškou, Z,ZK - zápočtem a zkouškou

Poznámky

Cizí jazyky
 • Cizí jazyk 1: možnost volby AJ, NJ
 • Cizí jazyk 2: možnost volby AJ, NJ, ŠP, RJ, FJ, IJ
 • Volí-li si student jako 1. jazyk NJ, volí si povinně jako 2. jazyk AJ
Praxe
 • Prázdninová praxe 4 týdny po 1. ročníku, 4 týdny po 2. ročníku
 • Souvislá praxe v 6. semestru
Povinně volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů koná student zkoušku, přičemž má možnost volby ze čtyř možností, z těchto předmětů musí získat 4 kredity.

 • Matematika 2
 • Metodika průvodcovské činnosti
 • Geografické a navigační systémy
 • Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch
Volitelné předměty

Doporučuje se absolvovat dva volitelné předměty ve 4. semestru a dva volitelné předměty v 5. semestru.

Státní závěrečná zkouška

Má dvě části – obhajobu bakalářské práce a odbornou státní závěrečnou zkoušku.

Odbornou státní závěrečnou zkoušku tvoří:

 1. Společná programová část (patří sem zkušební okruhy z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika a Veřejné finance)
 2. Oborová část – skládá se ze dvou bloků:
  • Cestovní ruch (patří sem zkušební okruhy z předmětů Cestovní ruch 1, Cestovní ruch 2, Trvale udržitelný cestovní ruch)
  • Marketing a management cestovního ruchu (patří sem zkušební okruhy z předmětů Marketing cestovního ruchu, Management destinace, Management cestovních kanceláří a agentur, Management ubytovacích zařízení)

Kontakty

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Kontakt:
Telefon: +420 567 141 111
Fax: +420 567 300 727
Email: vspj@vspj.cz

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Studijní oddělení:
Telefon: +420 567 141 181
Email: studijni@vspj.cz

Čekejte prosím, stránka se načítá